«Новi рiшення у сучасних технологiях» ISSN 2079-5459

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
№ 4 № 2 № 1 № 4 № 7 № 14 № 12 № 7 № 9 № 1 1(3)
№ 17 № 9 № 9 № 11 № 17 № 39 № 18 № 23 № 16 № 5 №2(4)
№ 42 № 10 № 17 № 16 № 26 № 46 № 25 № 32 №26T1 № 10 №3(5)
№ 43 № 23 № 18 № 18 № 36 № 62 № 42 № 53 №26T2   №4(6)
№ 44 № 24 № 26 № 26 № 48            
№ 46 № 33 № 33 № 38              
№ 57 № 34 № 34 № 42              
  № 43 № 44 № 43              
  № 45 № 46 № 56              
  № 46 № 47 № 70              
  № 47 № 50                
  № 53 № 66                
  № 54 № 68                
  № 58                  

Офіційний сайт журналу

Проблематика: висвітлюються питання інформаційних технологій, системи управління,енергетичні питання,хімічні технології,екологія,безпека життєдіяльності, технології конструкційних матеріалів, машинобудування, технології та обладнання харчових виробництв.

Рік заснування: 2001

Відповідальний редактор: Сокол Є.І. член-кор. НАНУ, д.т.н, проф;
Відповідальний секретар:  Томашевський Р.С., к.т.н., доц.; Костик К.О. к.т.н., доц.

Члени редколегії: Львов Г.І., д.т.н., проф.; Куценко А.С., д.т.н., проф.; Раскін Л.Г., д.т.н., проф.; Заруба В.Я. д.т.н., проф.; Терзіян В.Я. д.т.н., проф.; Брагіна Л.Л. д.т.н., проф.; Шустіков В.І. д.т.н., проф.; Ситнік Р.Д. д.т.н., проф.; Данько В.Г. д.т.н., проф.; Клепіков В.Б. д.т.н., проф.; Олександров Н.Н. д.т.н., проф.; Долбня В.Т. д.т.н., проф.; Кліменко Б.В. д.т.н., проф.; Перерва П.Г. д.ек.н. проф.; Погорелов М.І. к.ек.н., проф.

Адреса редакції: Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», вул. Кирпичова, 2, Харків 61002, Україна, Рада молодих учених і спеціалістів РМУС.

Тел.: +38 (068) 40-25-037  E-mail: eklitus@yandex.ru

Українська