«Новi рiшення у сучасних технологiях» ISSN 2079-5459

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
№4 №2 №1 №4 №7 №14 №12 №7 №9 №1 1(3) 1(7)
№17 №9 №9 №11 №17 №39 №18 №23 №16 №5 №2(4) 2(8)
№42 №10 №17 №16 №26 №46 №25 №32 №26T1 №10 №3(5)  
№43 №23 №18 №18 №36 №62 №42 №53 №26T2   №4(6)  
№44 №24 №26 №26 №48              
№46 №33 №33 №38                
№57 №34 №34 №42                
  №43 №44 №43                
  №45 №46 №56                
  №46 №47 №70                
  №47 №50                  
  №53 №66                  
  №54 №68                  
  №58                    

Офіційний сайт журналу

Проблематика: висвітлюються питання інформаційних технологій, системи управління,енергетичні питання,хімічні технології,екологія,безпека життєдіяльності, технології конструкційних матеріалів, машинобудування, технології та обладнання харчових виробництв.

Рік заснування: 2001

Відповідальний редактор: Сокол Є.І. член-кор. НАНУ, д.т.н, проф;
Відповідальний секретар:  Томашевський Р.С., к.т.н., доц.; Костик К.О. к.т.н., доц.

Члени редколегії: Львов Г.І., д.т.н., проф.; Куценко А.С., д.т.н., проф.; Раскін Л.Г., д.т.н., проф.; Заруба В.Я. д.т.н., проф.; Терзіян В.Я. д.т.н., проф.; Брагіна Л.Л. д.т.н., проф.; Шустіков В.І. д.т.н., проф.; Ситнік Р.Д. д.т.н., проф.; Данько В.Г. д.т.н., проф.; Клепіков В.Б. д.т.н., проф.; Олександров Н.Н. д.т.н., проф.; Долбня В.Т. д.т.н., проф.; Кліменко Б.В. д.т.н., проф.; Перерва П.Г. д.ек.н. проф.; Погорелов М.І. к.ек.н., проф.

Адреса редакції: Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», вул. Кирпичова, 2, Харків 61002, Україна, Рада молодих учених і спеціалістів РМУС.

Тел.: +38 (068) 40-25-037  E-mail: eklitus@yandex.ru

Українська