Бібліотека сьогодні

Історія розвитку науково-технічної бібліотеки нерозривно пов'язана з розвитком і становленням університету і висвітлена у численних публікаціях.
У 2010 р. започатковано інститут бібліотекара-куратора. У рамках Міжнародної школи-семінару «Сучасні педагогічні технології в освіті» бібліотека проводить свою майстерню.
Упровадження цифрових технологій призвело до радикальних змін усіх напрямів діяльності бібліотеки. Її ресурси доступні для всіх і кожного, незалежно від місця роботи та навчання.
Протягом 2015–2020 рр. зусилля колективу бібліотеки були спрямовані на: забезпечення якості наданих послуг і ресурсів; удосконалення цифрового контенту, послуг, віртуального бібліотечного сервісу; популяризацію наукового доробку політехніків; підвищення рівня інформаційної культури користувачів; забезпечення коректності та повноти даних про публікації учених НТУ «ХПІ» у аналітично-інформаційних системах.
Обслуговування читачів здійснюється на 6 абонементах, у 8 читальних залах та кабінетах 38 кафедр. За електронним читацьким формуляром авторизовані користувачі мають доступ до повнотекстових ресурсів електронного каталогу та послуги віддаленого замовлення видання.
Усі користувачі бібліотеки мають право безкоштовно користуватися послугами систем міжбібліотечного абонементу та електронної доставки документів, ресурсами ще 28 бібліотек закладів вищої освіти м. Харкова за проектом «Єдина картка читача бібліотек ВНЗ м. Харкова». Щорічно бібліотеку відвідують близько 20 тис. користувачів, а книговидача становить понад 1 200 тис. примірників.
Комфортне перебування користувачів забезпечено оригінальними об’ємно-планувальними рішеннями та сучасним дизайном, а система освітлення враховує психофізіологічні особливості одночасної роботи читача з паперовими та електронними документами.
Комплексна інформаційна система бібліотеки узгоджує роботу: центру обробки даних; систем контролю та управління доступом до приміщень; відеоспостереження; автоматизації роботи бібліотеки на основі технології радіочастотної ідентифікації (RFID); оповіщення; безперебійного живлення; забезпечує формування, надійне збереження ресурсів, автоматизацію всіх технологічних процесів, безпеку персоналу і читачів. Упроваджена технологія Wi-Fi. Трансформація інформаційної інфраструктури бібліотеки з одночасним використанням локальних та хмарних сервісів, підвищує рівень мобільності користувачів. На базі Office 365 від Microsoft для навчальних закладів організовано хмарні сервіси (сервіси Online Microsoft).
 Документний фонд бібліотеки на початок 2020 р. налічував 1 380 958 прим., з яких наукових видань — 482 018. За 2015–2019 рр. до фонду бібліотеки надійшли 23 639 прим. видань, на загальну суму майже 2 260 тис. грн, з них подаровані авторами та читачами бібліотеки — 6 412 прим. на суму понад 573 тис. грн.
Науковці, студенти НТУ «ХПІ» мають безкоштовний доступ до платформи Web of Science, Scopus, до ресурсів Інформаційно-правової системи «ЛІГА: ЗАКОН». Протягом 5 років бібліотека забезпечила тимчасовий доступ ще до 33 світових інформаційних ресурсів.
Повнотекстові ресурси власної генерації налічують понад 54 тис. документів, 36 тис. з яких додано протягом 2015–2020 рр.
Web-сайт бібліотеки представлено українською, англійською та російською мовами, має комфортну навігацію. З нього доступний сервіс «Віртуальна довідка». Значним попитом читачів користуються розділи сайту «Електронні ресурси», «Видання НТУ «ХПІ» та «Галерея», де розміщено 226 віртуальних виставок, на яких представлено 6 290 документів. Більшість з них присвячені історії Харківського технологічного інституту та досягненням науковців НТУ «ХПІ». За результатами пошуку раніше невідомих науковому загалу фактів історії ХТІ представлені віртуальні виставки «Історія ХТІ в особах», «Історія ХТІ в документах», «ХТІ в хроніці найважливіших фактів і подій Харкова (1885 рік)», «ХТІ в хроніці найважливіших фактів і подій Харкова (1916 рік)». Відомості й архівні матеріали про понад 5 000 осіб представлені у формі біографічного словника «Студенти та випускники ХТІ».
Задля ознайомлення наукової спільноти України і світу з досягненнями наукових шкіл НТУ «ХПІ» реалізовано біобібліографічні проекти: «Наукова школа електротехніки Харківського політехнічного інституту», «Ректори (директори) НТУ «ХПІ» [ХПТІ, ХТІ, ХХТІ, ХММІ, ХЕТІ, ХПІ]», «Наукова школа хімії ХПІ», «Учені НТУ «ХПІ» — освіті, науці, промисловості: кращі видання». Проекти створено на знак подяки багатьом поколінням політехніків, які заклали наукову основу успішного розвитку НТУ «ХПІ» та його визнання у світі.
До послуг користувачів Електронний каталог обсягом понад 660 тис. записів та понад 7,5 тис. повнотекстових документів (поповнення за останні 5 років становить понад 210 тис.), Інституційний репозитарій «Електронний архів Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (eNTUKhPIIR) (ISSN 2409-5982) містить майже 46 тис. записів, з них колекція дисертацій налічує понад 600 записів.  
Ресурси бібліотеки інтегровано до багатьох світових спеціалізованих систем пошуку наукової інформації та міжнародних каталогів. Відомості про основні електронні ресурси бібліотеки внесені до інформаційного порталу «Наука України: доступ до знань» Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (сигла НТБ НТУ «ХПІ» – NRLU0001163), а Електронний каталог НТБ НТУ «ХПІ» включений до розподіленого пошуку НБУВ. Посилання також внесені до реєстру бібліотек світу у Wikipedia: List of libraries, а посилання на репозитарій — до переліку репозитаріїв світу у Wikipedia: List of repositories та переліку репозитаріїв України у Wikipedia: Українські інституційні репозитарії Open Archives Initiative. Бібліотека підтримує рух Open access та системи електронної освіти на основі концепції відкритості; продовжує співпрацювати за міжрегіональними корпоративними проектами.
Бібліотека долучилася до реалізації проекту сприяння академічній доброчесності. У травні 2018 р. упроваджено в дію Електронний репозитарій кваліфікаційних випускних робіт здобувачів вищої освіти у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» eNTUKhPIIRG, у якому представлено понад 13 тис. кваліфікаційних випускних робіт.
Створено розділ сайту бібліотеки «Академічна доброчесність». Питання академічної доброчесності розглядалися у педагогічних майстернях, на численних заняттях з інформаційної культури. Екскурсії для старшокласників супроводжувалися демонстрацією відеоматеріалів про академічну доброчесність. Антиплагіатні системи презентувалися на вебінарах, проводилися тренінги з технології їх застосування.
Протягом 2015–2020 рр. організовано понад 1 тис. книжкових виставок та переглядів, на яких експонувалося понад 33 тис. видань. За запитами користувачів укладено 486 бібліографічних списки та відредаговано понад 33 тис. записів. Проведено 30 днів інформації, 37 днів кафедр, 42 дні спеціаліста, 190 екскурсій для гостей університету, 29 науково-практичних семінарів та конференцій для авторів, видавців та бібліотечного загалу міста, серед яких: «Створення бренду ученого»; «Шлях статті від підготовки до визнання світовою науковою спільнотою»; «Сучасні наукові журнали: базові вимоги, формат сайту, індексація у профільних базах даних та Web of Science, doi»; «Можливості платформи Web of Science (Thomson Reuters) для якісних наукових досліджень»; «Наукові видання: базові вимоги, конкурентоспроможні моделі на основі даних Web of Science» тощо.
Задля прискорення упровадження інноваційних технологій у педагогічну практику бібліотека провела педагогічні майстерні в рамках Міжнародної школи-семінару «Сучасні педагогічні технології в освіті»: 2016 р. — «Сучасні інформаційні технології на допомогу освіті»; 2017 р. — «Бібліотечна інноватика»; 2018 р. — «Методика формування портфоліо викладача та науковця»; 2019 р. — «Від новації до інновації лише крок»; 2020 р. — «Академічна доброчесність в дії».
Виступили з 92 доповідями на конференціях і семінарах різного рівня, опублікували 45 статей та тез, 4 бібліографічних покажчики.
З вересня 2015 року по липень 2016 року за грантовою програмою «Нарощування цифрового потенціалу громадянського суспільства» Відділу преси, освіти та культури Посольства США в Україні проведено дистанційний курс «Куратор змісту-4», а у 2016–2017 рр. — «Куратор змісту-5», «Куратор змісту-6» для магістрів, аспірантів, викладачів, фахівців дистанційного навчання.
Задля підвищення інформаційної культури лише протягом 2018–2019 рр. проведено 446 годин аудиторних занять для студентів першого курсу та розроблено дистанційний курс «Основи інформаційної культури». Вже 10 років поспіль бібліотекарі-куратори допомагають першокурсникам зорієнтуватися у ресурсах бібліотеки, ознайомитися з її послугами. Куратори щорічно проводять понад 600 зустрічей, близько 170 екскурсій бібліотекою. Їх робота сприяє кращій дидактичній адаптації першокурсників. Для абітурієнтів організовано близько 70 екскурсій бібліотекою.
Щорічно надається близько 30 тис. довідок та індивідуальних і групових методичних консультацій щодо самоархівування наукових публікацій, використання стилів цитування, правил бібліографічних посилань, реєстрації та використання глобальних ідентифікаторів (ORCID, DOI, ISSN), методики реєстрації на платформах ResearcherID, Scopus, GoogleScholar, визначення індексів УДК тощо. Задля створення передумов для включення наукових видань НТУ «ХПІ» до наукометричних баз даних Web of Science та Scopus з 2016 р. бібліотека координує роботи за Угодою про членство в PILA Учасника, представленого Асоціацією користувачів Української науково-освітньої телекомунікаційної мережі УРАН. Забезпечено координацію передачі та депонування метаданих статей в CrossRef та робіт з використання видавничої платформи Open Journal Systems для автоматизації діяльності, публікації електронних версій видань, інтеграції даних до зовнішніх систем.
Проведено комплекс заходів щодо забезпечення коректності та повноти даних про публікації учених НТУ «ХПІ» у аналітично-інформаційних системах, показники яких використовуються при формальній оцінці діяльності університету. Проводиться аналіз загальних публікаційних показників за базами даних Scopus та Web of Science CC.
За проектом «Книги, що зігрівають серця» інформація про літературно-художні видання доповнена переліком та посиланнями на інші видання автора з фонду нашої бібліотеки, цікавими цитатами з книг, що спонукають читачів до роздумів. Задля інформування користувачів про культурні події організовано розділ сайту «Заходи в бібліотеці» та створено інтерактивний довідник «Харківські афіші».
Організовано простір вільного спілкування, де читачі можуть ознайомитися з принципами академічної доброчесності, відпочити, зустрітися з друзями, зіграти в шахи, взяти книги з Буккроссингу, що доступний усім відвідувачам бібліотеки тощо. Активно створювалися фотозони, які користувалися неабиякою популярністю у відвідувачів бібліотеки.
Бібліотечно-інформаційна сфера є точкою перетину сфер культури, науки, освіти і складовою економічної та політичної системи суспільства. Книга завжди була джерелом не лише знань, а й моральних цінностей для підростаючого покоління, а бібліотека може суттєво вплинути на формування соціальної відповідальності студентської молоді. 70 масових заходів бібліотеки відвідали 4,5 тис. читачів. Задля естетичного та патріотичного виховання студентської молоді бібліотека проводила соціокультурні акції («Історію роблять звичайні люди», «Всесвітній день миру в НТУ «ХПІ», «Революція гідності триває» тощо), літературні вечори, цикли творчих зустрічей («Кінозустрічі», «Музичні зустрічі», «Митці, народжені в ХПІ» тощо). Вихованню громадянина присвячені зустрічі політехніків з учасниками АТО, з членом Національної спілки художників України Віктором Цапко та відкриття виставки живопису «Борітеся – поборете!», з журналістом Володимиром Чистиліним, який презентував свою документальну стрічку «Герої не вмирають». Бібліотекарі долучалися до флешмобів з нагоди Всесвітнього Дня Вишиванки.
Нині в бібліотеці працюють 72 високоосвічені, ерудовані фахівці. Високий рівень корпоративної культури спонукає їх до розвитку творчої ініціативи. За підсумками конкурсу «Бібліотекар року – 2015» бібліотека стала переможцем конкурсу та була визнана «Лідером інновацій у бібліотечній справі», окрім того бібліотекар 1 категорії Верхова І. Ю., головний бібліограф Куліш В. І., завідувачі секторів Журавльова Ю. В., Колісникова І. О. та Черних Д. І. стали переможцями у номінації «За створення власних електронних інформаційних ресурсів».
За підсумками конкурсу «Бібліотекар року – 2016» — завідувач науково-методичного відділу Костроміна С. В. та провідний бібліотекар Бикова В. І. отримали дипломи переможців у номінації «За створення власних електронних інформаційних ресурсів», а заступник директора Палєй Т. Л. та завідувач відділу Бондаренко Л. П. — у номінації «За культурно-естетичне виховання молоді».
У 2016 р. за результатами Веб-рейтингу бібліотека посіла 4 місце серед бібліотек України та 1 місце серед бібліотек вищих навчальних закладів України, за рейтингом ТОП-30 Буккроссерів України посіла 4 місце. Дипломом Третього регіонального конкурсу наукових робіт та інноваційних проектів імені Л. Б. Хавкіної «Бібліотеки, їх організація і техніка» відзначена заступник директора НТБ Побережна О. О.
У 2018 р. переможцями конкурсу «Бібліотекар року – 2018» у номінації «За сприяння поширенню академічної доброчесності» стала заступник директора Побережна О. О., а у номінації «За кращий біобібліографічний покажчик» — методист 1 категорії Бикова В. І.
Серед Грамот та подяк міністерств, відомств, департаментів та організацій: Подяка управління культури Полтавської обласної державної адміністрації директору НТБ Семененко (2015 р.); Подяка Командування військової частини А1451 колективу бібліотеки за вагомий внесок у справу підтримання боєготовності підрозділів ВЧ в зоні проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей (2016 р.); Подяка Національної служби посередництва і примирення Семененко Л. П. за вагомий внесок у розвиток правової культури серед учасників соціально-трудових відносин (2018 р). Дипломом ДНТБ України за перемогу в конкурсі на кращу наукову роботу з теоретичних та практичних аспектів порівняльного аналізу діяльності дослідників, наукових колективів та наукових установ України (2018 р.) відзначена заступник директора НТБ Главчева Ю. М.
У 2019 р. Нагрудним знаком «За наукові та освітні досягнення» Міністерство освіти й науки України відзначило директора НТБ Семененко Л. П., а оргкомітет Міжнародного історичного і культурного проекту «Світло і свобода» (Light and Liberty) (США) відзначив її діяльність пам’ятною медаллю «Peace and Friendship».
 Своїми досягненнями, сучасним станом бібліотека завдячує дбайливому ректорату, вимогливим читачам та високопрофесійному колективу бібліотеки.
Девіз бібліотеки «Ми відкриті для всіх і кожного, незалежно від місця роботи та навчання» сприяє залученню до кола читачів різних категорій.