Бібліотека сьогодні

Колектив взяв курс на взаємодію з іншими науковими бібліотеками, на інтеграцію ресурсів власної генерації до світового простору. У 2006 р. приєдналися до проекту «Зведений каталог періодичних видань, що надійшли до бібліотек м. Харкова»; у 2007 р. — до Банку даних автоматизованої системи Російського зведеного каталогу науково-технічної літератури; міжнародного проекту «Міжрегіональний розпис статей»; у 2008 р. — «Електронна доставка документів»; у 2010 р. — до «Придніпровського корпоративного каталогу» та БД Інтегрованого Зведеного каталогу науково-технічної інформації; у 2011 р. — до «ІРБІС–корпорації» та проекту «Електронна бібліотека України: створення Центрів знань в університетах України» Консорціуму ElibUkr; у 2012 р. — до Міжнародної асоціації користувачів і розробників електронних бібліотек і нових інформаційних технологій (ЕБНІТ), до Інформаційної системи доступу до електронних каталогів бібліотек сфери освіти і науки (ІС ЕКБСОН) в рамках єдиного інтернет-ресурсу.
У 2010 р. започатковано інститут бібліотекара-куратора. У рамках Міжнародної школи-семінару «Сучасні педагогічні технології в освіті» бібліотека проводить свою майстерню.
У 2012 — бібліотека ініціювала участь у проекті «Наукова періодика України» на платформі Open Journal Systems мережі Уран для забезпечення інтеграції періодичних видань та наукових збірників НТУ «ХПІ» у світові авторитетні бази даних, директорії електронних ресурсів, системи пошуку наукової інформації та до світових наукометричних БД.
У 2013 р. сформовано 3 нових відділи: рідкісних книг та рукописів, науково-методичний, електронних ресурсів. Введено в дію репозитарій на базі DSpace, започатковано дистанційний курс «Куратор змісту». У 2014 р. упроваджено автоматизовану книговидачу в усіх підрозділах бібліотеки, приєдналися до проекту «Єдина картка читача бібліотек вищих навчальних закладів м. Харкова», організували вільний книгообмін «Bookcrossing».
Але скільки б подій ми не згадували, головні серед них — завершення будівництва нового корпусу бібліотеки у 2012 р. та офіційне його відкриття — у вересні 2014 р.
Наукова бібліотека щоденно привітно розкриває двері своєї нової сучасної будівлі для всіх і кожного, хто має потребу у користуванні фондом бібліотеки та доступними їй електронними ресурсами, незалежно від місця свого проживання, роботи та навчання.
Загальна площа усіх приміщень бібліотеки — понад 7 000 м2. У новій будівлі на 6 поверхах розташовані 12 книгосховищ. До послуг читачів 6 абонементів, 10 читальних залів.
Розуміючи провідне місце бібліотеки у підготовці гуманітарно-технічної еліти України, тодішній ректор НТУ «ХПІ», професор Леонід Леонідович Товажнянський ініціював будівництво бібліотеки задля створення ідеальних умов для наукового пошуку та навчання політехніків. Незважаючи на всі економічні негаразди в країні, Університет взявся до великої справи — будівництва нової бібліотеки. Реалізація такого масштабного проекту стала можливою завдяки зусиллям великого колективу політехніків.
Наслідуючи традиції взаємної підтримки і допомоги, закладені ще першим ректором В. Л. Кирпичовим і підтримувані усіма наступними керівниками університету, до фінансування долучилися співробітники колективу та Асоціація випускників НТУ «ХПІ». Читачі й бібліотекарі НТУ «ХПІ» та жителі міста отримали сучасну будівлю бібліотеки, проект якої був удостоєний ІІ місця на конкурсі на кращі будинки і споруди, збудовані та прийняті в експлуатацію на території України у 2012 році у номінації «Об’єкти освіти, виховання та підготовки кадрів».
У будівлі реалізована «Комплексна інформаційна система бібліотеки», яка узгоджує роботу: центру обробки даних; систем контролю та управління доступом до приміщень; відеоспостереження; автоматизації роботи бібліотеки на основі технології радіочастотної ідентифікації (RFID); оповіщення; гарантованого живлення. Система забезпечує підключення понад 150 робочих станцій, 2-х серверів, електронного сховища. Упроваджена технологія Wi-Fi. Комфортне перебування користувачів на території бібліотеки забезпечено оригінальними об’ємно-планувальними рішеннями, сучасним дизайном, дотриманням логіки основних бібліотечних технологічних процесів.
Колектив орієнтується на надання користувачам інформаційно-бібліографічних та сервісних послуг у будь-який час, у будь-якому місці, з будь-якого пристрою, тож її роль визначається не тільки обсягом фонду (близько 1,5 млн. прим.), а й якістю пропонованих послуг. Понад 1,5 тис. прим. новинок щорічно надходять у дар від читачів бібліотеки; понад 9 тис. електронних версій документів передають до баз даних політехніки. Реалізуються кілька наукових біобібліографічних проектів, які висвітлюють науковий доробок кращих представників численних наукових шкіл університету.
Якщо обсяг баз даних, створених у 1992–2006 рр., становив 32 тис. записів, то сьогодні ЕК налічує вже понад 500 тис. записів, повнотекстових документів — понад 30 тис. Значна частина цих документів представлена у інституційному репозитарії НТУ «ХПІ» (http://repository.kpi.kharkov.ua), який дуже швидко набув популярності серед наукової спільноти України та світу. Щорічно реєструється понад 5 млн. звернень до репозитарію та Web-сайту бібліотеки (http://library.kpi.kharkov.ua), інформаційною системою пошуку в електронному каталозі виконується понад 50 млн. запитів. За результатами рейтингу показників web-присутності серед бібліотек України у 2015 р. наша наукова бібліотека посіла четверте місце, а серед бібліотек вишів — перше.
Рівень автоматизації бібліотеки дозволяє знайти швидкий шлях до документа, інформації, створити кращі умови для навчання, зробити інтелектуальну працю читачів більш продуктивною, та й просто, отримувати задоволення від певних зручностей, економити такий ресурс, як його Величність – Час.
Щорічно бібліотека обслуговує понад 20 тис. користувачів, видає понад 1,5 млн. документів, до послуг читачів електронна доставка документів, попереднє дистанційне замовлення, практичні та науково-практичні семінари, конференції, консультації. Усі послуги, довідки та консультації надаються читачам безкоштовно.
У 2012–2014 рр. організовано переїзд фонду наукових видань та співробітників 8 відділів до нової будівлі, успішно освоюється Комплексна інформаційна система. Бібліотека стала майданчиком для зустрічей письменників, поетів, художників, фотографів. У конференц-залі з успіхом проходять виставки живопису, вишивки, творів ужиткового мистецтва, концерти учнів музичних шкіл, творчих колективів. Співробітники бібліотеки забезпечують інформаційно-бібліографічний супровід наукових заходів, організовують виставки наукового доробку викладачів Університету та віртуальні виставки документів з його історії, консультують співробітників редакцій та видавництв наукових журналів та збірників щодо технології переходу журналів на нову платформу, вимог наукометричних баз даних, визначення рейтингів і показників цитування, реєстрації ідентифікаційних номерів науковців.
Наукова бібліотека приєдналася до руху «Відкритого доступу», підтримує організацію системи наукових публікацій і системи електронної освіти на основі концепції відкритості; є членом чотирьох міжнародних організацій, продовжує ефективно співпрацювати з формування інформаційних ресурсів та їх інтеграції за 9 міжнародними та міжрегіональними корпоративними проектами. Ресурси бібліотеки інтегровано до багатьох світових спеціалізованих систем пошуку наукової інформації та міжнародних каталогів.
Упровадження чіткої системи організаційної культури спонукало її співробітників до перебудови професійного мислення, розвитку творчої ініціативи, а розвиток новітніх технологій — підвищив вимоги до фахової підготовки бібліотекарів. Сьогодні тут працюють 79 високоосвічених, ерудованих фахівців, що мають хист до роботи з творчими людьми та з величезними інформаційними потоками. 97,5% з них мають вищу освіту, 11,4% мають вищу освіту за кількома напрямами. Вони здатні обробити колосальні обсяги даних, які отримали науковці світу у своїх дослідженнях, і обрати надійну та якісну інформацію, придатну для прийняття управлінських рішень у сфері науки. Досвід роботи співробітників бібліотеки з інформацією, незалежно від її тематичної спрямованості, є цінним фундаментом. Їх робота неодноразово відзначалася грамотами Міністерства Освіти і науки, подяками ректорату, дипломами конкурсів. Біобібліографічний проект бібліотеки визнано кращим інноваційним проектом конкурсу «Бібліотекар року 2015».
Започатковано та реалізуються власні проекти бібліотеки «Ректори НТУ «ХПІ» (ХПТІ, ХТІ, ХЕТІ, ХММІ,  ХПІ, ХДПУ): біобібліографія» (11 списків); «Учені НТУ «ХПІ» – освіті, науці, промисловості: кращі видання» (23 списки); «Випускники ХТІ» (матеріали до серії віртуальних виставок); «Школа електротехніків»: до 130-річчя НТУ «ХПІ» (разом з редакцією журналу «Енергозбереження. Енергетика. Енергоаудит»). 10 списків наукових праць та про життєдіяльність учених «Книги, які варто прочитати».
Перспективи свого розвитку колектив бібліотеки бачить у розширенні упровадження новітніх технологій, у подальшій інтеграції своїх ресурсів до світового інформаційного простору та співпраці з усіма, хто працює на ниві освіти, науки, виробництва, культури на благо процвітання України, миру та добра у світі.
Девіз бібліотеки «Ми відкриті для всіх і кожного, незалежно від місця роботи та навчання» сприяє залученню до кола читачів різних категорій.