Періодичні наукові видання НТУ «ХПІ»

Інформація про друковані періодичні наукові видання НТУ «ХПІ», що надійшли до фонду бібліотеки представлена в електронному каталозі.

Актуальну інформацію щодо наукових фахових видань України перевіряйте на офіційному сайті Міністерство освіти і науки України.

Архів      

Наукові фахові видання
Назва видання Посилання
Дата включення (внесення змін),
категорія
1.
Вісник Національного технічного університету «ХПI». Серія: Автомобіле- та тракторобудування.
Bulletin of the National Technical University «KhPI». Series: Automobile and Tractor Constraction.

Офіційний сайт видання 

Колекція в репозитарії 2023

30.11.2021
«Б»
2.
Вісник Національного технічного університету «ХПI». Серія: Актуальні проблеми розвитку українського суспільства».
Bulletin of the National Technical University «KhPI». Series: Actual problems of Ukrainian society development.

Офіційний сайт видання 

Колекція в репозитарії
20.12.2023 «Б»
3.
Вісник Національного технічного університету «ХПI». Серія: Гідравлічні машини та гідроагрегати.
Bulletin of the National Technical University «KhPI». Series: Hydraulic machines and hydraulic units.

Офіційний сайт видання 

Колекція в репозитарії
02.07.2020
«Б»
4.
Вісник Національного технічного університету «ХПI». Серія: Динаміка і міцність машин.
Bulletin of the National Technical University «KhPI». Series: Dynamics and Strength of Machines.
 
Колекція в репозитарії
02.07.2020
«Б»
5.
Вісник Національного технічного університету «ХПI». Серія: Енергетика: надійність та енергоефективність.
Bulletin of the National Technical University «KhPI». Series: Energy: Reliability and Energy Efficiency.

Офіційний сайт видання

Колекція в репозитарії
27.09.2021
«Б»
6.
Вісник Національного технічного університету «ХПI». Серія: Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування.
Bulletin of the National Technical University «KhPI». Series: Power and Heat Engineering Processes and Equipment.

Офіційний сайт видання

Колекція в репозитарії
2023

24.09.2020
«Б»
7.
Вісник Національного технічного університету «ХПI». Серія: Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів.
Bulletin of the National Technical University «KhPI». Series: Innovation researches in students’ scientific work.

Офіційний сайт видання

Колекція в репозитарії
2023

02.07.2020
«Б»
8.
Вісник Національного технічного університету «ХПI». Серія: Інформатика та моделювання.
Bulletin of the National Technical University «KhPI». Series: Information Science and Modelling.

Офіційний сайт видання

Колекція в репозитарії
2023

17.03.2020
«Б»
9.
Вісник Національного технічного університету «ХПI». Серія: Математичне моделювання в техніці та технологіях.
Bulletin of the National Technical University «KhPI». Series: Mathematical Modeling in Engineering and Technologies.

Офіційний сайт видання

Колекція в репозитарії
2023

10.10.2022
«Б»
10.
Вісник Національного технічного університету «ХПI». Серія: Машинознавство та САПР.
Bulletin of the National Technical University «KhPI». Series: Engineering and CAD.

Офіційний сайт видання

Колекція в репозитарії
2023

17.03.2020
«Б»
11.
Вісник Національного технічного університету «ХПI». Серія: Нові рішення в сучасних технологіях.
Bulletin of the National Technical University «KhPI». Series: New solutions in modern technology.

Офіційний сайт видання

Колекція в репозитарії
2023

17.03.2020
«Б»
02.07.2020
«Б»
12.
Вісник Національного технічного університету «ХПI». Серія: Проблеми удосконалювання електричних машин і апаратів. Теорія і практика.
Bulletin of the National Technical University «KhPI». Series: Problems of electrical machines and apparatus perfection. Theory and practice .

Офіційний сайт видання

Колекція в репозитарії
2023

02.07.2020
«Б»
13.
Вісник Національного технічного університету «ХПI». Серія: Системний аналіз, управління та інформаційні технології.
Bulletin of the National Technical University «KhPI». Series: System analysis, control and information technology».

Офіційний сайт видання

Колекція в репозитарії
2023

28.12.2019
«Б»
14.
Вісник Національного технічного університету «ХПI». Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами.
Bulletin of the National Technical University «KhPI». Series: Strategic management, portfolio, program and project management.

Офіційний сайт видання

Колекція в репозитарії
2023

02.07.2020
«Б»
15.
Вісник Національного технічного університету «ХПI».    Серія: Технології в машинобудуванні.
Bulletin of the National Technical University «KhPI». Series: Techniques in a machine industry.

Офіційний сайт видання

Колекція в репозитарії
2023

07.04.2022
«Б»
16.
Вісник Національного технічного університету «ХПI». Серія: Хімія, хімічна технологія та екологія.
Bulletin of the National Technical University «KhPI». Series: Chemistry, Chemical Technology and Ecology.

Офіційний сайт видання

Колекція в репозитарії
2023

17.03.2020
«Б»
17.
Вісник Національного технічного університету «ХПІ» (економічні науки).
Bulletin of the National Technical University «KhPI» (economic sciences).

Офіційний сайт видання

Колекція в репозитарії
2023

17.03.2020
«Б»
18.
Двигуни внутрішнього згоряння.
Internal Combustion Engines.

Колекція в репозитарії

17.03.2020 «Б»
19.
Електротехніка і електромеханіка.
Electrical engineering & Electromechanics.
 
18.12.2018 «А» (зі змінами від 20.12.23 №1543)
20.
Енергозбереження. Енергетика. Енергоаудит.
Energy saving. Power engineering. Energy audit.
 

Колекція в репозитарії

02.07.2020 «Б», 24.09.2020 «Б»
21.
Інтегровані технології та енергозбереження.
Integral Technologies and Energy Saving.
 

Колекція в репозитарії

02.07.2020 «Б»,24.09.2020«Б» (зі змінами
від 27.09.21
№1017)
22.
Наукові дослідження з вогнетривів та технічної кераміки.
Scientific research on refractories and technical ceramics
28.12.2019
«Б»
23.
Різання та інструменти в технологічних системах.
Cutting and tool in technological systems
 

Колекція в репозитарії

17.03.2020 «Б»
24.
Сучасні інформаційні системи.
Advanced information systems
 

Колекція в репозитарії

07.05.2019 «Б»

11.07.2019 «Б»

25.
Теорія і практика управління соціальними системами.
Practice of Social Systems Management.
 

Колекція в репозитарії

02.07.2020 «Б»
Наукові видання (не фахові)

Назва видання

Посилання
26.

Лідер. Еліта. Суспільство.

Leader. Elite. Society.

Офіційний сайт видання 

Колекція в репозитарії