Дисертації, автореферати

Наказ № 758 від 14.07.2015
 

Спеціалізовані вчені ради Національного технічного університету «ХПІ»

Перелік дисертацій, поданих до захисту на сайті Вченої «ХПІ»