Про Центр публікаційної підтримки!

 
ШАНОВНІ ПОЛІТЕХНІКИ!
Запрошуємо скористатися послугами Центру публікаційної підтримки!
Центр створено з метою:
 • сприяння підвищенню публікаційної активності науково-педагогічних працівників та здобувачів освіти;
 • збільшення кількості публікацій НТУ «ХПІ» в світових авторитетних наукових виданнях.
Основні завдання:
 • забезпечення актуальних інформаційних потреб користувачів, сприяння доступності та допомога у використанні інформаційно-аналітичних систем Web of Science, Scopus, SciVal, Google Scholar, Dimensions;
 • навчання академічним навичкам (інформаційна грамотність та грамотність при роботі з даними);
 • експертний аналіз наукових видань для публікацій, інформація про квартилі видань, формування стратегії публікацій;
 • методична допомога при виконанні формальних вимог до наукових публікацій (зокрема, оформлення references);
 • підтримка роботи наукових видавництв НТУ «ХПІ»;
 • комплексна підтримка з організації представлення автора в інформаційних системах (авторські профілі та ідентифікатори);
 • моніторинг відомостей про авторів та публікації на основі авторських профілів;
 • популяризація та сприяння дотриманню принципів академічної доброчесності та етики наукових публікацій;
 • забезпечення просування наукового доробка НТУ «ХПІ» в глобальні інформаційні академічні ресурси та системи (входження, інтеграція та індексація);
 • формування позитивного наукового бренду НТУ «ХПІ».
Послуги та консультування:
доступ до Web of Science, Scopus та SciVal, робота з системами;
реєстрація та супровід авторських профілів (ORCID, Web of Science, Scopus, Google Scholar);
методична та технологічна підтримка роботи офіційних сайтів наукових журналів (платформа Open Journal Systems);
розміщення академічних документів в електронному репозитарії Національного технічного університету «ХПІ».
Наші контакти:
Інформаційно-аналітичні системи та авторські профілі —
Олена Одноволикова, e-mail: olena.odnovolikova@khpi.edu.ua;
Електронний репозитарій Національного технічного університету «ХПІ» —
Олена Бреславець, e-mail: olena.breslavec@khpi.edu.ua;
Підтримка роботи наукових видавництв —
Юлія Главчева, e-mail: yuliia.hlavcheva@khpi.edu.ua
Упорядкування переліку використаних джерел за вимогами видавництва —
Наталія Непран, e-mail: nataliia.nepran@khpi.edu.ua
Призначення УДК академічним документам —
Ірина Кузьміна, e-mail: Iryna.kuzmina@khpi.edu.ua
Ми знаходимося:
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»,
Науково-технічна бібліотека,
вул. Кирпичова, 2
м. Харків, 61002