Техніка

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Основи нафтогазової справи

Основи нафтогазової справи : навч. посібник / В. С. Білецький [та ін.] ; НТУ “ХПІ”. — 2-ге вид., випр. та доп. — Львів : Новий світ. — 2000, 2018. — 312 с.


Колорадо-Спрингс. Дневники, 1899-1900

Тесла, Н. Колорадо-Спрингс. Дневники, 1899-1900 / Н. Тесла ; пер. Л. Б. Бабушкина ; отв. ред. Г. Л. Бажуков ; науч. ред.: В. Абрамович, В. Д. Привалов. — Самара : Агни, 2008. — 460 с.


Історія науки й техніки

Історія науки й техніки : конспект лекцій для студ. соціально-гуманітарного напрямку підготовки / НТУ “ХПІ” ; дар. М. В. Гутник ; уклад.: М. В. Гутник, С. А. Радогуз, С. С. Ткаченко. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — 40 с.


Інженерна графіка. Стандартні елементи з’єднання деталей : варіанти завдань — умови, зразки та методичні вказівки до їх виконання

Інженерна графіка. Стандартні елементи з’єднання деталей : варіанти завдань — умови, зразки та методичні вказівки до їх виконання : для самостійної роботи студ. немашинобудівних спец. / НТУ “ХПІ” ; упоряд.: І. В. Середа, І. І. Сукачов, І. Б. Шеліхова. — Харків : Підручник НТУ “ХПІ”, 2014. — 48 с.


Нафтогазова інженерія

Нафтогазова інженерія : до 20-річчя кафедри “Обладнання нафтових і газових промислів” : наук.-техн. зб. Число 1 / ПолтНТУ ; дар. В. С. Білецький ; відп. ред. В. С. Білецький. — Полтава : БВЛ, 2016. — 237 с.


Матеріалознавство. Т. 2

Криль, Я. А. Матеріалознавство : тлумачний словник / Я. А. Криль, О. Р. Флюнт, Г. В. Криль. Т. 2 : Н-Я / ІФНТУНГ, УМТ ; ред. Я. А. Криль. — Львів : Новий світ-2000, 2012. — 476 с.


Матеріалознавство. Т. 1

Криль, Я. А. Матеріалознавство : тлумачний словник / Я. А. Криль, О. Р. Флюнт, Г. В. Криль. Т. 1 : А–М / ІФНТУНГ, УМТ ; ред. Я. А. Криль. — Львів : Новий світ-2000, 2012. — 432 с.


Електротехнічні пристрої. Ч. 2

Електротехнічні пристрої : лабораторний практикум з електротехніки з курсу “Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка” : у 3 ч. Ч. 2 / В. Ф. Болюх [та ін.] ; НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. — 54 с.


Laboratory notebook on subject «Technology of gathering and preparation of oil- and gas-field production»

Laboratory notebook on subject «Technology of gathering and preparation of oil- and gas-field production» = Технологія збору та підготовки нафтопромислової продукції / O. P. Varavina [et al.] ; дар. В. Г. Топоров ; National Technical University "Kharkov Polytechnic Institute". — Kharkiv : NTU "KhPI", 2017. — 64 p.


Сторінки