Техніка

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Сборник задач по электромагнитному полю

Боев, В. М. Сборник задач по электромагнитному полю / В. М. Боев, И. Г. Мякшина, Л. А. Калашникова ; дар. В. М. Боев ; НТУ “ХПИ”. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2021. — 265 с. 


Розвиток підземної урбаністики як системи альтернативних проєктних конфігурацій

Панкратова, Н. Д. Розвиток підземної урбаністики як системи альтернативних проєктних конфігурацій : монографія / Н. Д. Панкратова, Г. І. Гайко, І. О. Савченко ; НАНУ, НТУУ “КПІ”, ННК ІПСА. — Київ : Наук. думка, 2020. — 132 с.


Приводи машин

Бурек, Я. Приводи машин : навч. посібник / Я. Бурек, З. Стоцько ; НУ “ЛП”. — Львів : Львівська політехніка, 2018. — 152 с. 


Наноматеріалознавство

Афтанділянц, Є. Г. Наноматеріалознавство : підручник / Є. Г. Афтанділянц, О. В. Зазимко, К. Г. Лопатько. — 1-ше вид., стер.— Херсон : ОЛДІ-плюс, 2018. — 550 с.


Гідравліка

Гідравліка : підручник / В. А. Дідур [та ін.] ; ред. В. А. Дідур. - вид., стер. — Херсон : ОЛДІ-плюс, 2018. — 624 с. 


Історія науки й техніки

Історія науки й техніки [Текст] : навч. посібник / Р. В. Гула [та ін.]. — Київ : Каравела, 2020. — 240 с. : іл.


Автомобили-самосвалы КрАЗ

Левский, В. К. Автомобили-самосвалы КрАЗ : 50-летию выпуска первого серийного украинского грузового автомобиля посвящ. / В. К. Левский, С. В. Сазонов, М. А. Шелепенков ; общ. ред. С. В. Сазонов. — Днепропетровск : АРТ-ПРЕСС, 2010. — 399 с.


Основи метрології, обробка та представлення результатів досліджень

Латинін, Ю. М. Основи метрології, обробка та представлення результатів досліджень : навч.-метод. посібник / Ю. М. Латинін, О. В. Крахмальов ; дар.: Ю. М. Латинін, О. В. Крахмальов ; НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2020. — 76 с.


Конструкції ліній електропередачі

Бондаренко, В. О. Конструкції ліній електропередачі : навч. посібник / В. О. Бондаренко, В. В. Черкашина ; Е НТУ “ХПІ”. — Харків : Факт, 2020. — 174 с.


Енергетична безпека України: методологія системного аналізу та стратегічного планування

Енергетична безпека України: методологія системного аналізу та стратегічного планування : аналіт. доповідь / О. М. Суходоля [та ін.] ; заг. ред. О. М. Суходоля ; НІСД. — Київ : НІСД, 2021. — 195 с.


Сторінки