Техніка

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Сборник научных трудов Новосибирского государственного технического университета. № 2(95)

Новосибирский государственный технический университет. Сборник научных трудов Новосибирского государственного технического университета / Новосибирский государственный технический университет. № 2(95) / гл. ред. А. Г. Вострецов. — Новосибирск : НГТУ, 2019. — 82 с.


Математичні моделі процесу квазістаціонарного деформування трубопровідних та промислових систем при зміні їх просторової конфігурації

Олійник, А. П. Математичні моделі процесу квазістаціонарного деформування трубопровідних та промислових систем при зміні їх просторової конфігурації : монографія / А. П. Олійник ; ІФНТУНГ. — Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. — 320 с.


Математическое моделирование эволюционных теплофизических процессов в сложных системах геотехносферы

Венгеров, И. Р. Математическое моделирование эволюционных теплофизических процессов в сложных системах геотехносферы : монография / И. Р. Венгеров ; ИФГП НАНУ. — Киев : Наук. думка, 2017. — 432 с.


Історія та перспективи нафтогазовидобування

Білецький, В. С. Історія та перспективи нафтогазовидобування : навч. посібник / В. С. Білецький, Г. І. Гайко, В. М. Орловський ; НТУ “ХПІ”, НТУУ “КПІ”, ХНУМГ. — 2–ге вид., випр. та доп. — Львів : Новий світ — 2000, 2019. — 302 с.


System problems of inertial navigation systems

Leonets, O. A. System problems of inertial navigation systems : monograph / O. A. Leonets, I. S. Bogatsky. — Pt. 3 : Software of platform INS / дар. О. А. Леонець. — Kyiv : Alpha Reklama, 2020. — 412 p.


Information Provision of Diagnostic Systems for Energy Facilities

Information Provision of Diagnostic Systems for Energy Facilities / V. P. Babak [et al.] ; ed. V. P. Babak ; National Academy of Sciences of Ukraine, Institute of Electrodynamics, Institute of Engineering Thermophysics. — Kyiv : Akademperiodyka, 2018. — 134 p.


Сторінки