Техніка

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Теория систем и системный анализ

Теория систем и системный анализ : учеб. пособие / Л. В. Кузьменко, С. И. Кондрашов, Н. Е. Сергиенко и др. —​ Харьков : ФОП Панов А. М., 2019. — 244 с.


Моделювання зубчастих коліс та валів

Герасименко, В. В. Моделювання зубчастих коліс та валів : навч. посібник / В. В. Герасименко, Д. Ю. Бородін, І. М. Бєлих ; НТУ “ХПІ”. —​ Харків : Планета-Прінт, 2019. — 164 с.


Переробка корисних копалин

Смирнов, В. О. Переробка корисних копалин : підручник / В. О. Смирнов, В. С. Білецький. —​ 2-ге вид. —​ Львів : Новий світ. — 2000, 2019. — ​607 с.


Основи нафтогазової справи

Основи нафтогазової справи : навч. посібник / В. С. Білецький [та ін.] ; дар. В. С. Білецький ; ПолтНТУ. —​ Полтава : ПолтНТУ, 2017. — 312 с.


Київські політехніки біля витоків світової авіації, космонавтики та ракетобудування

Згуровський, М. З. Київські політехніки біля витоків світової авіації, космонавтики та ракетобудування / М. З. Згуровський ; дар. М. З. Згуровський ; відп. ред. М. Ю. Ільченко. —​ Київ : НТУУ “КПІ”, 2016. — ​400 с.


История науки и техники

Ларин, А. А. История науки и техники : учебник / А. А. Ларин ; НТУ “ХПИ”. —​ Харьков : ФЛП Панов А. Н., 2019. — 288 с.


Расчет установившихся режимов разомкнутых электрических сетей в примерах и задачах

Барбашов, И. В. Расчет установившихся режимов разомкнутых электрических сетей в примерах и задачах : учеб. пособие / И. В. Барбашов, Г. В. Омельяненко ; НТУ “ХПИ”. —​ Харьков : НТУ “ХПИ”, 2018. — 164 с.


Позиционные гидропневмоагрегаты

Позиционные гидропневмоагрегаты / М. В. Черкашенко [и др.] ; дар. А. П. Марченко ; ред. К. В. Савельев. —​ Харьков : НТУ “ХПИ”, 2015. — ​115 с.


Параметры и схемы замещения элементов электрических систем в примерах и задачах

Барбашов, И. В. Параметры и схемы замещения элементов электрических систем в примерах и задачах : учеб. пособие / И. В. Барбашов, Г. В. Омельяненко ; НТУ “ХПИ”. —​ Харьков : ФЛП Мезина В. В., 2017. — 160 с.


Krane in Materialflusstechnik und Logistik

Krane in Materialflusstechnik und Logistik : 22. Internationale Kranfachtagung, am 13. März 2014 in Magdeburg / Hrsg.: K. Richter [et al.]. — Magdeburg : Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, 2014. — 230 S.


Сорок років наукової співпраці НТУ «ХПІ» з університетами Німеччини в галузі технічної механіки

Шелковий, С. К. Сорок років наукової співпраці НТУ «ХПІ» з університетами Німеччини в галузі технічної механіки : зб. статей / дар. С. К. Шелковий. —​ Харків : НТУ «ХПІ», 2019. — ​48 с.


Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Радіофізика та електроніка. Вип. 1(25)

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Радіофізика та електроніка / КНУ. —  Вип. 1(25) / відп. ред. І. О. Анісімов. —​ Київ : ВПЦ “Київський університет”, 2017. — ​64 с.


Харьков: космическое восхождение

Харьков: космическое восхождение / ОКК “Харьков ракетно-космический” ; дар. Н. Игнатьев ; сост. Н. Игнатьев. —​ Харьков : [б. и.], [20--]. — ​56 с.


Результати моделювання роботи реакторних відділень АЕС з урахуванням дії новітніх негативних надпроектних впливів

Довгалюк, В. Б. Результати моделювання роботи реакторних відділень АЕС з урахуванням дії новітніх негативних надпроектних впливів : монографія / В. Б. Довгалюк, В. О. Мілейковський, В. В. Попов ; КНУБА. —​ Київ : КНУБА, 2018. — ​164 с.


Основи електротехніки, електроніки та мікропроцесорної техніки

Болюх, В. Ф. Основи електротехніки, електроніки та мікропроцесорної техніки : навч. посібник / В. Ф. Болюх, Данько В. Г., Є. В. Гончаров ; дар. Є. В. Гончаров ; НТУ “ХПІ”. —​ Харків : Планета-Прінт, 2019. — ​248 с.


Сторінки