Техніка

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

В удивительном мире машин

Бирюков, Б. Н. В удивительном мире машин : учеб. пособие / Б. Н. Бирюков. — Одесса : Наука и техника, 2012. — 296 с. : рис.

 

 


Металоксидні нанокомпозити: електрохімічний синтез і властивості

Сахненко, М. Д. Металоксидні нанокомпозити: електрохімічний синтез і властивості : монографія / М. Д. Сахненко, О. О. Овчаренко, М. В. Ведь ; дар. М. Д. Сахненко ; НТУ “ХПІ”. — Харків : ФОП Панов А. М., 2019. — 148 с.


История развития локомотивостроения

Ларин, А. А. История развития локомотивостроения : учеб. пособие / А. А. Ларин, Л. В. Иванов ; дар. А. А. Ларин ; НТУ “ХПИ”. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2019. — 156 с.


Метод акустичної емісії в діагностуванні корпусів реакторів атомних електростанцій

Назарчук, З. Т. Метод акустичної емісії в діагностуванні корпусів реакторів атомних електростанцій / З. Т. Назарчук, І. М. Неклюдов, В. Р. Скальський ; ХФТІ НАНУ, ФМІ НАНУ. — Київ : Наук. думка, 2016. — 307 с.


Гидравлика

Гидравлика : учеб. пособие / Л. Н. Цехмистро [и др.] ; дар. О. В. Дмитриенко ; НТУ “ХПИ”. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2020. — 122 с.

 

 


Гнучкі виробничі системи

Яковенко, І. Е. Гнучкі виробничі системи : навч. посібник / І. Е. Яковенко, О. А. Пермяков, О. М. Шелковой ; дар. І. Е. Яковенко ; НТУ “ХПІ”. — Харків : Диса Плюс, 2019. — 248 с.


Безпека експлуатації будівель і споруд. Практичні завдання

Древаль, О. М. Безпека експлуатації будівель і споруд. Практичні завдання : навч.-метод. посібник / О. М. Древаль, В. В. Пархоменко. Ч. 1 : Основи архітектури та архітектурних конструкцій / НТУ “ХПІ” ; дар. О. М. Древаль. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — 120 с.


Основи нафтогазової інженерії

Білецький, В. С. Основи нафтогазової інженерії : підручник / В. С. Білецький, В. М. Орловський, В. Г. Вітрик ; НТУ “ХПІ”, ХНУМГ. — 2-ге вид., випр. та доп. — Львів : Новий світ — 2000, 2019. — 416 с.


Основи нафтогазової справи

Основи нафтогазової справи : навч. посібник / В. С. Білецький [та ін.] ; НТУ “ХПІ”. — 2-ге вид., випр. та доп. — Львів : Новий світ. — 2000, 2018. — 312 с.


Колорадо-Спрингс. Дневники, 1899-1900

Тесла, Н. Колорадо-Спрингс. Дневники, 1899-1900 / Н. Тесла ; пер. Л. Б. Бабушкина ; отв. ред. Г. Л. Бажуков ; науч. ред.: В. Абрамович, В. Д. Привалов. — Самара : Агни, 2008. — 460 с.


Історія науки й техніки

Історія науки й техніки : конспект лекцій для студ. соціально-гуманітарного напрямку підготовки / НТУ “ХПІ” ; дар. М. В. Гутник ; уклад.: М. В. Гутник, С. А. Радогуз, С. С. Ткаченко. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — 40 с.


Інженерна графіка. Стандартні елементи з’єднання деталей : варіанти завдань — умови, зразки та методичні вказівки до їх виконання

Інженерна графіка. Стандартні елементи з’єднання деталей : варіанти завдань — умови, зразки та методичні вказівки до їх виконання : для самостійної роботи студ. немашинобудівних спец. / НТУ “ХПІ” ; упоряд.: І. В. Середа, І. І. Сукачов, І. Б. Шеліхова. — Харків : Підручник НТУ “ХПІ”, 2014. — 48 с.


Сторінки