Техніка

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Базові засади форматизації структури і алгоритму функціонування автоматизованої системи управління електроенергопотоками залізорудних шахт

Сінчук, І. О. Базові засади форматизації структури і алгоритму функціонування автоматизованої системи управління електроенергопотоками залізорудних шахт : монографія / І. О. Сінчук. — Кривий Ріг : ПП Щербатих О. В., 2019. — 143 с.


Надійність машин

Надійність машин : практикум / О. С. Гринченко [та ін.] ; ред.: О. С. Гринченко, В. Г. Кухтов. — Харків : Планета-прінт, 2018. — 140 с.


Вісник Національного університету “Львівська політехніка” № 852

Вісник Національного університету “Львівська політехніка” : зб. наук. пр. / НУ “ЛП”. № 852 : Автоматика, вимірювання та керування / відп. ред. А. Й. Наконечний. — Львів : Львівська політехніка, 2016. — 183 с. : табл., рис.


Режими роботи насосних та вентиляторних установок із автоматизованим електроприводом

Коренькова, Т. В. Режими роботи насосних та вентиляторних установок із автоматизованим електроприводом : навч. посібник / Т. В. Коренькова, О. О. Сердюк, В. Г. Ковальчук ; ІЕЕСУ. — Кременчук : Щербатих О. В., 2014. — 200 с.


Основи опору матеріалів

Основи опору матеріалів : навч. посібник / В. С. Кравчук [та ін.]. — Одеса : СтандартЪ, 2014. — 322 с.


Надійність та експлуатація гідромашин та гідроприводів

Фінкельштейн, З. Л. Надійність та експлуатація гідромашин та гідроприводів : навч. посібник / З. Л. Фінкельштейн, П. М. Андренко, О. В. Дмитрієнко ; дар. П. М. Андренко ; ред. П. М. Андренко. — Алчевськ : ДонДТУ, 2013. — 142 с.


Опір матеріалів

Шкельов, Л. Т. Опір матеріалів : підручник / Л. Т. Шкельов, А. М. Станкевич, Д. В. Пошивач ; КНУБА. — Київ : Віпол, 2011. — 456 с.


Інноваційні пристрої вимірювання маси для безгирної повірки великовантажних платформних залізничних ваг

Інноваційні пристрої вимірювання маси для безгирної повірки великовантажних платформних залізничних ваг : монографія / К. Ф. Боряк ; дар. К. Ф. Боряк ; ред. К. Ф. Боряк. — Одеса : Апрель, 2016. — 104 с.


Спеціальні питання теорії електропривода. Динамічні процеси в складних механічних системах

Шевченко, І. С. Спеціальні питання теорії електропривода. Динамічні процеси в складних механічних системах : навч. посібник / І. . Шевченко, Д. І. Морозов ; дар. І. С. Шевченко. — Київ : Кафедра, 2014. — 200 с. 


Литво. Металургія. 2018

Литво. Металургія. 2018 : матеріали XIV, VII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 22-24 трав. 2018 р. : прогр. / НАНУ, Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т, ФТІМС, НМетАУ, ОНПУ, БНТУ, Магдебурзький університет ; НТУ “ХПІ”. — Запоріжжя : Систерова Н. О., 2018. — 328 с.


Фізичні засади формоутворення прецизійних поверхонь під час механічної обробки неметалевих матеріалів

Фізичні засади формоутворення прецизійних поверхонь під час механічної обробки неметалевих матеріалів : монографія / Ю. Д. Філатов [и др.] ; ІНМ НАНУ. — Київ : Наук. думка, 2017. — 247 с.


Обчислювальні процедури при аналізі некогерентного розсіяння в іоносферній плазмі

Пуляєв, В. О. Обчислювальні процедури при аналізі некогерентного розсіяння в іоносферній плазмі : монографія / В. О. Пуляєв, Є. В. Рогожкін, О . В. Богомаз ; дар. В. О. Пуляєв ; ІІОН НТУ “ХПІ”. — Харків : Підручник НТУ “ХПІ”, 2014. — 264 с.


Сторінки