Техніка

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Аврамов Виталий Прокофьевич

Аврамов Виталий Прокофьевич : монография / Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т ; общ. ред.: Е. Е. Александров, Н. С. Ярмак. — Харьков : Підручник НТУ “ХПІ”, 2013. — 388 с.


Машинобудівний факультет. 125 років у складі ХПІ

Машинобудівний факультет. 125 років у складі ХПІ : монографія / М. С. Степанов [та ін.] ; заг. ред.: А. І. Грабченко, М. С. Степанов ; Харківський політехнічний
ін–т, нац. техн. ун-т. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2010. — 212 с.


Розрахунок і проектування захисних резисторів ємнісних накопичувачів енергії

Пєтков, О. О. Розрахунок і проектування захисних резисторів ємнісних накопичувачів енергії : навч.-метод. посібник з курсу “Розробка електрофізичних установок для випробувань та досліджень” для студ. електротехн. і електроенергет. спец. / О. О. Пєтков ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2009. — 66 с.


Методичні вказівки до виконання дипломного проекту освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр

Методичні вказівки до виконання дипломного проекту освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр : для студ. спец. 6.070106 “Автомобілі та автомобільне господарство” / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т ; уклад.: В. Б. Самородов, А. Д. Артюшенко. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2009. — 68 с.


Энергосбережение

Краснянский, М. Е. Энергосбережение : учеб. пособие / М. Е. Краснянский. — 2-е изд., испр. и доп. — Харьков : БУРУН и К, 2015. — 176 с.


Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт «Молния» на рубеже тысячелетий

Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт "Молния" на рубеже тысячелетий / В. И. Кравченко [и др.] ; общ. ред. В. И. Кравченко ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т, Научно-исслед. и проектно- конструкторский ин-т “Молния”. — Харьков : НТТМ, 2014. — 388 с.


Конструктивно-технологические методы повышения усталостной долговечности элементов конструкции планера самолета в зоне функциональных отверстий

Конструктивно-технологические методы повышения усталостной долговечности элементов конструкции планера самолета в зоне функциональных отверстий / Д. С. Кива [и др.] ; дар. В. А. Матвиенко. — Киев : КВИЦ, 2015. — 188 с.


Визначення навантажувальної здатності силових кабелів

Гурин, А. Г. Визначення навантажувальної здатності силових кабелів : навчально-методичний посібник / А. Г. Гурин, Л. А. Щебенюк ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн.
ун–т. — Харків : Підручник НТУ “ХПІ”, 2013. — 136 с.


Загальна характеристика та розрахунок режимів розподільних електричних мереж

Барбашов, І. В. Загальна характеристика та розрахунок режимів розподільних електричних мереж : навчальний посібник / І. В. Барбашов, Г. В. Омеляненко ; дар. Г. В. Омеляненко ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : Підручник НТУ “ХПІ”, 2014. — 288 с.


Стабілізація параметрів електричної енергії в трифазних системах напівпровідниковими коригуючими пристроями

Шидловський, А. К. Стабілізація параметрів електричної енергії в трифазних системах напівпровідниковими коригуючими пристроями / А. К. Шидловський, В. О. Новський, А. Ф. Жаркін ; Ін-т електродинаміки НАН України. — Київ : Ін-т електродинаміки, 2013. — 378 с.


Забезпечення єдності електрорадіовимірювань

Забезпечення єдності електрорадіовимірювань : підруч. / Ю. Ф. Павленко [та ін.] ; ред. Ю. Ф. Павленко ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : Підручник НТУ “ХПІ”, 2014. — 236 с.


Сторінки