Техніка

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» № 821

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : зб. наук. пр. / Львівська політехніка, нац.
ун–т. № 821 : Автоматика, вимірювання та керування / відп. ред. А. Й. Наконечний. — Львів : Львівська політехніка, 2015. — 147 с.


Вісник Національного університету «Львівська політехніка» № 834

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : зб. наук. пр. / Львівська політехніка, нац.
ун–т. № 834 : Електроенергетичні та електромеханічні системи / відп. ред. О. Ю. Лозинський. — Львів : Львівська політехніка, 2015. — 103 с.


Вісник Національного університету «Львівська політехніка» № 822

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : зб. наук. пр. / Львівська політехніка, нац.
ун–т. № 822 : Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні / відп. ред. З. А. Стоцько. — Львів : Львівська політехніка, 2015. — 107 с.


Вісник Національного університету «Львівська політехніка» № 820

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : зб. наук. пр. / Львівська політехніка, нац.
ун-т. № 820 : Динаміка, міцність та проектування машин і приладів / відп. ред. І. В. Кузьо. — Львів : Львівська політехніка, 2015. — 123 с.


Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні

Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : укр. міжвід. наук.-техн. зб. Вип. 49 / Львівська політехніка, нац. ун-т ; відп. ред. З. А. Стоцько. — Львів : Львівська політехніка, 2015. — 119 с.


Электромагнитный терроризм

Кравченко, В. И. Электромагнитный терроризм : монография / В. И. Кравченко ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. — Харьков : НТМТ, 2012. — 392 с.


Приборостроение-2013

Приборостроение-2013 : материалы 6-й Междунар. науч.-техн. конф., г. Минск, 20-22 нояб. 2013 г. / НАНБ, БНТУ, БелГИМ, ИПФ НАН Беларуси. — Минск : БНТУ, 2013. — 471 с.


Применение вычислительной аэродинамики к оптимизации лопаток турбомашин

Бойко, А. В. Применение вычислительной аэродинамики к оптимизации лопаток турбомашин / А. В. Бойко, Ю. Н. Говорущенко, М. В. Бурлака ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2012. — 192 с.


Методические указания к выполнению контрольного задания «Термодинамический анализ паротурбинной энергетической установки ТЭС»

Методические указания к выполнению контрольного задания «Термодинамический анализ паротурбинной энергетической установки ТЭС» : для студ. заоч. формы обуч. энергетических и электротехнических спец. / Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т ; дар. А. Р. Переселков ; сост.: А. Р. Пересёлков, А. Н. Ганжа, В. В. Чубарова. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2007. — 32 с.


Методические указания к выполнению дипломного проекта

Методические указания к выполнению дипломного проекта : для студ. спец. 7.0905.10 “Теплоэнергетика” и 7.000008 “Энергетический менеджмент” / Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т ; дар. Н. И. Тарасенко ; сост.: В. С. Фокин, Н. И. Тарасенко, Т. В. Калашникова. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2003. — 36 с.


Теория и практика электромагнитно-акустического контроля

Теория и практика электромагнитно-акустического контроля : монография.Ч. 5 : Особенности конструирования и практического применения ЭМА устройств ультразвукового контроля металлоизделий / Р. П. Мигущенко [и др.] ; дар. Г. М. Сучков; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т, НТУУ “КПИ”. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2016. — 230 с.


Методические указания к курсовой работе «Расчет показателей тепловой схемы мощного энергоблока ТЭС»

Методические указания к курсовой работе “Расчет показателей тепловой схемы мощного энергоблока ТЭС” : для студ. энергетических и электротехнических спец. / Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т ; дар. А. Н. Ганжа ; сост.: В. М. Кошельник, А. Н. Ганжа, А. В. Кошельник. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2004. — 36 с.


Методические указания к курсовому и дипломному проектированию «Расчет элементов систем распределения горячей воды и пара»

Методические указания к курсовому и дипломному проектированию “Расчет элементов систем распределения горячей воды и пара” : для студ. спец. 7.090510 “Тэплоэнергетика” и 7.000008 “Энергетический менеджмент” / Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т ; дар. А. Ю. Ивановский ; сост.: А. Ю. Ивановский , А. В. Кошельник, В. М. Кошельник. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2004. — 27 с.


Гідравлічні пасивні гасителі пульсацій тиску

Андренко, П. М. Гідравлічні пасивні гасителі пульсацій тиску / П. М. Андренко, О. В. Дмитрієнко, М. С. Свинаренко ; дар. П. М. Андренко ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т, Харківський нац. ун-т буд-ва та архіт. — Харків : ФОП Панов, 2016. — 147 с.


Методические указания к курсовому проектированию «Расчет методической печи»

Методические указания к курсовому проектированию “Расчет методической печи” : для студ. спец. 7.090510 “Теплоэнергетика” и 7.000008 “Энергетический менеджмент” / Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т ; дар. Н. И. Тарасенко ; сост. Н. И.  Тарасенко. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2005. — 48 с.


Сторінки