Техніка

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Математические основы технической диагностики объектов электрических сетей

Бондаренко, В. Е. Математические основы технической диагностики объектов электрических сетей : учеб. пособие : в 2 ч. / В. Е. Бондаренко, О. В. Шутенко, Д. Н. Баклай. Ч. 2 : Диагностика состояния оборудования электрических сетей на основе логических методов распознавания, теории графов, нечеткой логики и нейронных сетей / НТУ “ХПИ” ; дар. О. В. Шутенко. — Харьков : ФЛП Панов А. Н., 2019. — 262 с.


Сборник научных трудов Новосибирского государственного технического университета. № 2(95)

Новосибирский государственный технический университет. Сборник научных трудов Новосибирского государственного технического университета / Новосибирский государственный технический университет. № 2(95) / гл. ред. А. Г. Вострецов. — Новосибирск : НГТУ, 2019. — 82 с.


Математичні моделі процесу квазістаціонарного деформування трубопровідних та промислових систем при зміні їх просторової конфігурації

Олійник, А. П. Математичні моделі процесу квазістаціонарного деформування трубопровідних та промислових систем при зміні їх просторової конфігурації : монографія / А. П. Олійник ; ІФНТУНГ. — Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. — 320 с.


Математическое моделирование эволюционных теплофизических процессов в сложных системах геотехносферы

Венгеров, И. Р. Математическое моделирование эволюционных теплофизических процессов в сложных системах геотехносферы : монография / И. Р. Венгеров ; ИФГП НАНУ. — Киев : Наук. думка, 2017. — 432 с.


Історія та перспективи нафтогазовидобування

Білецький, В. С. Історія та перспективи нафтогазовидобування : навч. посібник / В. С. Білецький, Г. І. Гайко, В. М. Орловський ; НТУ “ХПІ”, НТУУ “КПІ”, ХНУМГ. — 2–ге вид., випр. та доп. — Львів : Новий світ — 2000, 2019. — 302 с.


Сторінки