Техніка

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Динамика ядерного реактора с распределенными параметрами в исследованиях переходных режимов эксплуатации ВВЭР и РБМК

Халимончук, В. А. Динамика ядерного реактора с распределенными параметрами в исследованиях переходных режимов эксплуатации ВВЭР и РБМК : монография / В. А. Халимончук. — Киев : Основа, 2008. — 228 с.


Оформлення конструкторської документації

Ванін, В. В. Оформлення конструкторської документації : навч. посібник / В. В. Ванін, A. B. Бліок, Г. О. Гнітецька ; "Київський політехн. ін-т", нац. техн. ун-т України. — 4-те вид., випр. й доп. — К. : Каравела, 2012. — 200 с.


Метод. указания к практ. раб. по курсу «Гидравлика, гидропривод и гидропневмоавтоматика»

Метод. указания к практ. раб. по курсу "Гидравлика, гидропривод и гидропневмоавтоматика" : для студ. спец. 6.050502 "Инженерная механика" и 6.050503 "Машиностроение" всех форм обучения / сост. М. И. Гасанов , Ю. Н. Любимый. — X. : НТУ "ХПИ", 2013. — 32 с.


Напрями творчого проектування та його техніко-економічне обгрунтування

Жук, А. Я. Напрями творчого проектування та його техніко-економічне обгрунтування. Книга 1 : навч. посібник / А. Я. Жук, Н. К. Желябіна, К. В. Таратута, M. B. Коваль; Запорізька держ. інженерна акад. — К. : Кондор, 2012. — 540 с.


Експлуатація і обслуговування технологічного обладнання харчових виробництв

Заплетніков, І. М. Експлуатація і обслуговування технологічного обладнання харчових виробництв : навч. посіб. / І. М. Заплетніков, В. Г. Мирончук, В. М. Кудрявцев. — К. : "Кафедра", "Центр учбової літератури", 2012. — 344 с.


Теплофизика аварий ядерных реакторов

Теплофизика аварий ядерных реакторов : монография / А. А. Ключников, И. Г. Шараевский, Н. М. Фиалко и др. ; HAH Украины, Ин-т проблем безопасности АЭС. — Чернобыль (Киев, обл.) : Ин-т проблем безопасности АЭС, 2012. — 528 с.


Переклад термінології у галузі електроніки, електротехніки та енергетики з англійської на українську мову

Голікова, О. М. Переклад термінології у галузі електроніки, електротехніки та енергетики з англійської на українську мову : навч. посіб. / О. М. Голікова , В. М. Мирошниченко, С. О. Царьова. — Харків : НТУ "ХПІ", 2012. — 150 с.


Інженерна графіка : методичні вказівки до теми «З'єднання деталей» для самостійної роботи студентів немашинобудівних спеціальностей

Інженерна графіка : методичні вказівки до теми "З'єднання деталей" для самостійної роботи студентів немашинобудівних спеціальностей / упоряд. : І. В. Середа, І. І. Сукачов, І. Б. Шеліхова, О. О. Краєвська. — Харків : НТУ «ХПІ», 2013. — 24 с.


Анализ эффективности работы газотурбинных установок с усовершенствованной схемой впрыска водяного пара в камеру сгорания и паровым охлаждением газовой турбины

Ефимов, А. В. Анализ эффективности работы газотурбинных установок с усовершенствованной схемой впрыска водяного пара в камеру сгорания и паровым охлаждением газовой турбины : учеб. пособие / А. В. Ефимов. — X. : НТУ "ХПИ", 2008. — 68 с.


Конструкторско-технологические и эксплуатационные методы повышения надежности и работоспособности горно-обогатительного оборудования

Конструкторско-технологические и эксплуатационные методы повышения надежности и работоспособности горно-обогатительного оборудования : сборник. — Губкин : Губкинский институт (филиал) ФГБОУ ВПО "МГОУ им. B. C. Черномырдина", 2013. — 65 с.


Сторінки