Техніка

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт «Молния» на рубеже тысячелетий

Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт "Молния" на рубеже тысячелетий / В. И. Кравченко [и др.] ; общ. ред. В. И. Кравченко ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т, Научно-исслед. и проектно- конструкторский ин-т “Молния”. — Харьков : НТТМ, 2014. — 388 с.


Конструктивно-технологические методы повышения усталостной долговечности элементов конструкции планера самолета в зоне функциональных отверстий

Конструктивно-технологические методы повышения усталостной долговечности элементов конструкции планера самолета в зоне функциональных отверстий / Д. С. Кива [и др.] ; дар. В. А. Матвиенко. — Киев : КВИЦ, 2015. — 188 с.


Визначення навантажувальної здатності силових кабелів

Гурин, А. Г. Визначення навантажувальної здатності силових кабелів : навчально-методичний посібник / А. Г. Гурин, Л. А. Щебенюк ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн.
ун–т. — Харків : Підручник НТУ “ХПІ”, 2013. — 136 с.


Загальна характеристика та розрахунок режимів розподільних електричних мереж

Барбашов, І. В. Загальна характеристика та розрахунок режимів розподільних електричних мереж : навчальний посібник / І. В. Барбашов, Г. В. Омеляненко ; дар. Г. В. Омеляненко ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : Підручник НТУ “ХПІ”, 2014. — 288 с.


Стабілізація параметрів електричної енергії в трифазних системах напівпровідниковими коригуючими пристроями

Шидловський, А. К. Стабілізація параметрів електричної енергії в трифазних системах напівпровідниковими коригуючими пристроями / А. К. Шидловський, В. О. Новський, А. Ф. Жаркін ; Ін-т електродинаміки НАН України. — Київ : Ін-т електродинаміки, 2013. — 378 с.


Забезпечення єдності електрорадіовимірювань

Забезпечення єдності електрорадіовимірювань : підруч. / Ю. Ф. Павленко [та ін.] ; ред. Ю. Ф. Павленко ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : Підручник НТУ “ХПІ”, 2014. — 236 с.


Шлифование наноструктурных твердых сплавов

Узунян, М. Д. Шлифование наноструктурных твердых сплавов : учеб. пособие / М. Д. Узунян, Р. М. Стрельчук ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. — Харків : Підручник НТУ “ХПІ”, 2015. — 182 с.


Analysis of transformers and electrical machines constructions and calculation of their characteristics

Analysis of transformers and electrical machines constructions and calculation of their characteristics = Розрахунок характеристик трансформаторів і електричних машин : the design jobs and methodical instructions on the discipline “Electrical machines” for foreign students of Electrical Energy Department / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т ; уклад. : В. В. Шевченко, А. М. Маслєнніков, Л. В. Демочка. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2015. — 37 p.


Проблемы автоматизированного электропривода. Теория и практика. Силовая электроника и энергоэффективность

Вестник Национального технического университета “ХПИ” : сб. науч. тр. : темат. вып. / Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. Вып. 12 (1121) : Проблемы автоматизированного электропривода. Теория и практика. Силовая электроника и энергоэффективность : посвящ. 130-летию НТУ “ХПИ” и 85-летию каф. “Автоматизированные электромеханические системы” / гол. ред. В. Б. Клепіков. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2015. — 572 с.


Автоматизация проектирования систем гидро- и пневмоприводов с дискретным управлением

Черкашенко, М. В. Автоматизация проектирования систем гидро- и пневмоприводов с дискретным управлением : монография / М. В. Черкашенко ; дар. М. В. Черкашенко ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун–т. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2007. — 210 с.


Системи гідроприводів

Крутіков, Г. А. Системи гідроприводів : навч. посібник / Г. А. Крутіков, М. Г. Стрижак ; ред. Г. А. Крутіков ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. Харків : НТУ “ХПІ”, 2015. 218 с.


Тонкоплівкові силіциди. Фактор нанорозмірності

Сидоренко, С. І. Тонкоплівкові силіциди. Фактор нанорозмірності / С. І. Сидоренко, Ю. М. Макогон, О. П. Павлова ; "Київський політехн. ін-т", нац. техн. ун-т України. — 2-ге вид. — Київ : Наук. думка, 2011. — 389 с.


Сторінки