Техніка

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Математические модели и методы расчета электроизоляционных конструкций

Беспрозванных, А. В. Математические модели и методы расчета электроизоляционных конструкций : учеб. пособие / А. В. Беспрозванных, Б. Г. Набока ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. — Харьков : НТУ "ХПИ", 2012. — 108 с.


Конструкционные металлические материалы в химическом и нефтегазовом машиностроении

Конструкционные металлические материалы в химическом и нефтегазовом машиностроении : учеб. пособие / Л. Л. Товажнянский [и др.] ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун–т. — Харьков : Підручник НТУ ”ХПІ”, 2012. — 212 с.


Аналогові вимірювальні прилади

Аналогові вимірювальні прилади. Основи теорії та уніфікований практикум : навч. посібник / В. К. Гусєльніков [та ін.]. — Х. : Підручник НТУ ”ХПІ”, 2011. — 230 с.


Теорія руху автомобіля

Волков, В. П. Теорія руху автомобіля: підручник / В. П. Волков, Г. Б. Вільський. — Суми : Університетська книга, 2010. — 320 с.


Методологія створення машин

Гарнець, В. М. Методологія створення машин : навч. посібник / В. М. Гарнець, А. В. Безух. — К. : Хай-Тек Прес, 2010. — 376 с.


Плазменная наплавка

Гладкий, П. В. Плазменная наплавка / П. В. Гладкий, Е. Ф. Переплетчиков, И. А. Рябцев. — К. : Екотехнологія, 2007. — 292 с.


Технологія машинобудування

Горбатюк, Є. О. Технологія машинобудування : навч. посібник / Є. О. Горбатюк, М. П. Мазур, А. С. Зенкін, В. Д. Каразей. — Львів : Новий Світ-2000, 2012. — 358 с.


Адаптация бетона

Чернявский, В. Л. Адаптация бетона : монография / В. Л. Чернявский. — Днепропетровск : Нова Ідеологія, 2002. — 115 с.


Сторінки