Релігієзнавство

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Релігієзнавство

Релігієзнавство : підручник / Р. В. Гула [та ін.]. — Київ : Каравела, 2021. — 271 с.


Возрождение духовности в современном мире: взаимодействие церкви и образования

Возрождение духовности в современном мире: взаимодействие церкви и образования : Всеукраинская научно-практическая конференция, 24-25 марта 2011 г. : тезисы конференции / Харьковское Епархиальное Управление УПЦ, Харьковский нац. ун-т. — Харьков : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2011. — 392 с.


Релігієзнавство

Лубський, В. І. Релігієзнавство : підручник / В. І. Лубський, В. І. Теремко, М. В. Лубська. — 2-ге вид., доп. і перероб. — К. : Академвидав, 2008. — 464 с.


Религиоведение

Религиоведение : учеб. пособие / П. К. Лобазов [и др.] ; ред. П. К. Лобазов [и др.] ; ред. П. К. Лобазов ; Одесский нац. ун-т. — 3-е изд., доп. и перераб. — Х. : Бурун Книга, 2011. — 448 с.

Діалог і толерантність

Гюлен, М. Ф. Діалог і толерантність / М. Ф. Гюлен ; дар. О. І. Жупанський ; пер.: О. М. Зубань, В. М. Підвойний ; ред.: В. І. Сергійчук, І. П. Якухно. — Київ : Вид-во Жупанського, 2012. — 376 с.