Релігієзнавство. Сучасні релігійні процеси у світі й Україні

Яроцький, П. Л. Релігієзнавство. Сучасні релігійні процеси у світі й Україні : підручник / П. Л. Яроцький; Ін-т філософії НАН України. — Київ : Кондор, 2013. — 442 с.