Медицина. Біологія

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Основи медичної валеології

Якобчук, А. В. Основи медичної валеології : навч. посібник / А. В. Якобчук, О. Г. Курик ; ред. Л. Г. Василенко ; ЄУ. —​  Київ : Кондор, 2015. — 254 с.


Нормативно-правове регулювання діяльності фармацевтичних і біотехнологічних підприємств

Нормативно-правове регулювання діяльності фармацевтичних і біотехнологічних підприємств : підручник / М. В. Стасевич [та ін.] ; Львівська політехніка, нац. ун-т. —​ Львів : Новий світ — 2000, 2018. — 288 с.


Харчова біотехнологія

Харчова біотехнологія : підручник : присвячується 50-річчю започаткування інженерної освіти в Україні / Т. П. Пирог [та ін.] ; НУХТ. —​ Київ : Ліра-К, 2017. — 408 с.


И вечно музыка звучит...

Пахомова, Л. А. И вечно музыка звучит... / Л. А. Пахомова, А. Г. Горшков. — Москва : Физкультура и спорт, 1989. — 192 с.


Электрокардиография

Кипенский, А. В. Электрокардиография : учеб.-метод. пособие ​/ А. В. Кипенский, К. В. Колесник ​; дар. К. В. Колесник ​; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. — Харьков : НТУ «ХПИ», 2018. — 64 с.


УВЧ-терапия

Кипенский, А. В. УВЧ-терапия : учеб.-метод. пособие ​/ А. В. Кипенский, К. В. Колесник ​; дар. К. В. Колесник ​; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. —​ Харьков : НТУ «ХПИ», 2018. — 52 с.


Фармацевтическая биотехнология: Аспекты фармацевтической химии

Краснопольский, Ю. М. Фармацевтическая биотехнология: Аспекты фармацевтической химии : учеб. пособие ​/ Ю. М. Краснопольский, О. В. Звягинцева ​; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. — Харьков : НТУ «ХПИ», 2018. — 248 с.


Основы биосинергетики

​Огурцов, А. Н. Основы биосинергетики : учеб. пособие / А. Н. Огурцов, О. Н. Близнюк ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2018. — 368 с.


Відповідальність у сфері фізичної культури і спорту

Зінченко, Л. В. Відповідальність у сфері фізичної культури і спорту : навч.-метод. посібник / Л. В. Зінченко, О. С. Пономарьов ; дар. Л. В. Зінченко ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : Водний Спектр Джі-Ем-Пі, 2018. — 70 с.


Основы химической и молекулярной биофизики

​Огурцов, А. Н. Основы химической и молекулярной биофизики : учеб. пособие / А. Н. Огурцов, О. Н. Близнюк ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2017. — 400 с.


Алексей Баркалов - восхождение на Олимп

​Пилипко, О. А. Алексей Баркаловвосхождение на Олимп / О. А. Пилипко, С. В. Вишневская, А. В. Попрошаев ; дар. О. О. Вильк ; ХГАФК. — Харьков : ХГАФК, 2008. — 95 с.


Колебания и волны, оптика и фотобиофизика

Огурцов, А. Н. Колебания и волны, оптика и фотобиофизика : учеб. пособие / А. Н. Огурцов, О. Н. Близнюк ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2016. — 256 с.


Сторінки