Медицина. Біологія

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Витоки інституту імені професора М. І. Ситенка

Корж, М. Олексійович. Витоки інституту імені професора М. І. Ситенка : до 110-річчя Державної установи “Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка НАМН України” / М. О. Корж, О. А. Диннік ; дар.: М. О. Корж, О. А. Диннік. — Харків : ІРІС, 2019. — 104 с. : іл.


Радіоекологія

Радіоекологія : підручник / Ю. Г. Мосікевич [та ін.] ; НТУ “ХПІ”. — Чернівці : Місто, 2018. — 450 с. : табл., рис.


Технічна мікробіологія

Технічна мікробіологія : практикум / В. В. Євлаш [та ін.] ; ХДУХТ, НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ” : ХДУХТ, 2020. — 186 с. : рис., табл.


Біологія людини

Біологія людини : навч. посібник / С. Є. Шепелєв [та ін.] ; ред. О. І. ​Плиска. — Київ : Кондор, 2018. — 272 с.


Основы естествознания

Лисачук, Л. Н. Основы естествознания. Практические работы : учеб. пособие для иностр. студ. / Л. Н. Лисачук, Н. Л. Семянникова, Р. В. Кривобок ; НТУ “ХПИ”. —​ Харьков : НТУ “ХПИ”, 2017. — 170 с.


Уже полвека длится гейм!

Уже полвека длится гейм! / ХНУ им. В. Н. ​Каразина ; дар. Э. И. Велиев ; ред. В. М. Андриевский. — Харьков : Золоті сторінки, 2009. — 112 с.


Бионанотехнология и нанобиофизика

Огурцов, А. Н. Бионанотехнология и нанобиофизика : учеб. пособие : в 2 ч. / А. Н. Огурцов, О. Н. Близнюк, Н. Ю. Масалитина. Ч. 2 : Функционирование бионаносистем / НТУ “ХПИ” ; дар. А. Н. Огурцов. —​ Харьков : НТУ “ХПИ”, 2019. — 288 с.


Бионанотехнология и нанобиофизика

Огурцов, А. Н. Бионанотехнология и нанобиофизика : учеб. пособие : в 2 ч. / А. Н. Огурцов, О. Н. Близнюк, Н. Ю. Масалитина. Ч. 1 : Бионаноструктуры / НТУ “ХПИ” ; дар. А. Н. Огурцов. —​ Харьков : НТУ “ХПИ”, 2019. — 256 с.


Сторінки