Медицина. Біологія

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Обеспечение безопасности при применении водных технологических эмульсий и растворов на производствах в металлообрабатывающих технологиях

Березуцкий, В. В. Обеспечение безопасности при применении водных технологических эмульсий и растворов на производствах в металлообрабатывающих технологиях : монография / В. В. Березуцкий ; НТУ “ХПИ”. — Харьков : Факт, 2009. — 400 с.


Квантовая биология

Магид, И. Б. Квантовая биология / И. Б. Магид. — Харьков : Бурун Книга, 2010. — 544 с.


Промислова технологія лікарських засобів

Промислова технологія лікарських засобів : базовий підручник / Є. В. Гладух [та ін.] ; ред.: Є. В. Гладух, В. І. Чуєшов ; НФаУ. — 2-ге вид., випр. та доп. — Харків : НФаУ ; Львів : Новий світ — 2000, 2019. — 525 с.


Технічна мікробіологія

Технічна мікробіологія : підручник / Л. В. Капрельянц [та ін.] ; ред. Л. В. Капрельянц. —  стер. вид. — Херсон : ОЛДІ-плюс, 2020. — 432 с. : табл., рис.


Память воды: гипотезы и реальность

Волошин, В. С. Память воды: гипотезы и реальность : посвящ. 85-летию Приазовского гос. техн. ун-та / В. С. Волошин. — Киев : Освита Украины, 2015. — 500 с. : табл., рис.


Витоки інституту імені професора М. І. Ситенка

Корж, М. Олексійович. Витоки інституту імені професора М. І. Ситенка : до 110-річчя Державної установи “Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка НАМН України” / М. О. Корж, О. А. Диннік ; дар.: М. О. Корж, О. А. Диннік. — Харків : ІРІС, 2019. — 104 с. : іл.


Радіоекологія

Радіоекологія : підручник / Ю. Г. Мосікевич [та ін.] ; НТУ “ХПІ”. — Чернівці : Місто, 2018. — 450 с. : табл., рис.


Технічна мікробіологія

Технічна мікробіологія : практикум / В. В. Євлаш [та ін.] ; ХДУХТ, НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ” : ХДУХТ, 2020. — 186 с. : рис., табл.


Біологія людини

Біологія людини : навч. посібник / С. Є. Шепелєв [та ін.] ; ред. О. І. ​Плиска. — Київ : Кондор, 2018. — 272 с.


Основы естествознания

Лисачук, Л. Н. Основы естествознания. Практические работы : учеб. пособие для иностр. студ. / Л. Н. Лисачук, Н. Л. Семянникова, Р. В. Кривобок ; НТУ “ХПИ”. —​ Харьков : НТУ “ХПИ”, 2017. — 170 с.


Сторінки