Мікробні поверхнево-активні речовини у природоохоронних технологіях

Мікробні поверхнево-активні речовини у природоохоронних технологіях = Microbial Surfactants in Environmental Technologies / Т. П. Пирог [та ін.] ; ІМВ НАНУ, НУХТ. — Київ : Наук. думка, 2016. — 278 с.