Інформаційні технології

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації. Збірник наукових праць

Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації. Збірник наукових праць / Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації. Вип. 4 / гол. ред. В. А. Романюк. — Київ : ВІТІ , 2017. — 146 с.


Комп’ютерно-орієнтовані технології в системі підготовки студентів гуманітарних спеціальностей

Мартинюк, Г. Ф. Комп’ютерно-орієнтовані технології в системі підготовки студентів гуманітарних спеціальностей : монографія / Г. Ф. Мартинюк ; НУВГП. — Київ : Кондор, 2017. — 182 с.


Теорія алгоритмів

Матвієнко, М. П. Теорія алгоритмів : навч. посібник / М. П. Матвієнко ; дар. М. П. Матвієнко. — Київ : Ліра-К, 2014. — 340 с.


Комп’ютерна логіка

Матвієнко, М. П. Комп’ютерна логіка : підручник / М. П. Матвієнко ; КІСумДУ. — 2-ге вид., перероб. та доп. — Київ : Ліра-К, 2018. — 324 с.


Комп’ютерна логіка

Матвієнко, М. П. Комп’ютерна логіка : підручник / М. П. Матвієнко ; КІСумДУ. — 2-ге вид., перероб. та доп. — Київ : Ліра-К, 2017. — 324 с.


Программирование на языке С#. Часть 3

Соловей, Л. В. Программирование на языке С# : лаб. практикум : в 3 ч. / Л. В. Соловей. Ч. 3 / Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т ; дар. Л. В. Соловей. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2017. — 92 с.


Программирование на языке С#. Часть 2

Соловей, Л. В. Программирование на языке С# : лаб. практикум : в 3 ч. / Л. В. Соловей. Ч. 2 / Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т ; дар. Л. В. Соловей. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2017. — 108 с.


Программирование на языке С#

Соловей, Л. В. Программирование на языке С# : лаб. практикум : в 3 ч. / Л. В. Соловей. Ч. 1 / Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т ; дар. Л. В. Соловей. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2017. — 116 с.


Алгоритми і структури даних: практикум

Стратієнко, Н. К. Алгоритми і структури даних: практикум : навч. посібник / Н. К. Стратієнко, М. Д. Годлевський, І. О. Бородіна ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2017. — 224 с.


Формирование стратегий развития корпоративных компьютерных систем

​Годлевский, М. Д. Формирование стратегий развития корпоративных компьютерных систем : учеб. пособие / М. Д. Годлевский, С. В. Шевченко ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2017. — 248 с.


Сборник научных трудов Новосибирского государственного технического университета

​Новосибирский гос. техн.
ун-т. Сборник научных трудов Новосибирского государственного технического университета / НГТУ. № 2(88) / гл. ред. А. Г. Вострецов. — Новосибирск : НГТУ, 2017. — 119 с.


Сборник научных трудов Новосибирского государственного технического университета

​Новосибирский гос. техн.
ун-т. Сборник научных трудов Новосибирского государственного технического университета / НГТУ. № 1(87) / гл. ред. А. Г. Вострецов. — Новосибирск : НГТУ, 2017. — 116 с.


Проектування програмних систем

Бреславський, Д. В. Проектування програмних систем : конспект лекцій / Д. В. Бреславський, Ю. М. Коритко ; дар. Д. В. Бреславський ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : ФОП Панов А. М., 2017. — 130 с.


Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Кібернетика / КНУ. Вип. 1(14) / відп. ред. О. К. Закусило. — Київ : ВПЦ “Київський університет”, 2014. — 64 с.


Сторінки