Інформаційні технології

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Вісник Національного університету “Львівська політехніка” № 831

Вісник Національного університету “Львівська політехніка” : зб. наук. пр. / Львівська політехніка, нац.
ун–т. № 831 : Інформатизація вищого навчального закладу / відп. ред. Д. В. Федасюк. — Львів : Львівська політехніка, 2015. — 99 с.


Вісник Національного університету “Львівська політехніка” № 830

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”: зб. наук. пр. / Львівська політехніка, нац.
ун-т. № 830 : Комп'ютерні системи та мережі / відп. ред. А. О. Мельник. — Львів : Львівська політехніка, 2015. — 179 с.


Вісник Національного університету “Львівська політехніка” № 829

Вісник Національного університету “Львівська політехніка” : зб. наук. пр. / Львівська політехніка, нац.
ун-т. № 829 : Інформаційні системи та мережі / відп. ред. В. В. Пасічник. — Львів : Львівська політехніка, 2015. — 415 с.


Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я (MICROCAD-2013)

Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я (MICROCAD-2013) : прогр. XXI Міжнар. наук.- практ. конф., 29-31 трав.  2013 р. / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т, Мішкольцький ун-т, Магдебурзький ун-т, Петрошанський ун-т, Познанська політехніка, Софійський ун-т ; дар. Г. І. Гринь ; уклад. Г. В. Лісачук. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2013. — 92 с.


Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем

Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем : зб. наук. пр. Вип. 12 / ЖВІ ; дар. А. О. Хабчук ; гол. ред. Ю. Г. Даник. — Житомир : ЖВІ, 2015. — 208 с.


Сборник научных трудов Новосибирского государственного технического университета

Новосибирский гос. техн. ун-т. Сборник научных трудов Новосибирского государственного технического университета / Новосибирский гос. техн. ун-т. № 4(82) / гл. ред. А. Г. Вострецов. — Новосибирск : НГТУ, 2015. — 136 с.


Аналіз та синтез лінійних систем автоматичного керування

Шамардіна, В. М. Аналіз та синтез лінійних систем автоматичного керування : лаб. практикум з курсу “Теорія автоматичного керування” для студ. денної форми навч. за напрямком “Електромеханіка” / В. М. Шамардіна, Л. В. Асмолова ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2009. — 92 с.


Методичні вказівки до виконання курсової роботи "Розв'язання інженерної задачі за допомогою комплексу програмних засобів"

Методичні вказівки до виконання курсової роботи "Розв'язання інженерної задачі за допомогою комплексу програмних засобів" з дисципліни "Інформатика" : для студ. спец. 6.090210 — Двигуни внутрішнього згоряння / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т ; уклад.: В. О. Пильов, О. Ю. Ліньков, С. В. Коваленко. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2006. — 28 с.


Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я

Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я : тези доп. XXIV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 18-20 трав. 2016 р. : у 4 ч. Ч. 2 / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т, Мішкольцький ун-т, Магдебурзький
ун-т, Петрошанський ун-т, Познанська політехніка, Софійський ун–т ; ред. Сокол Є. І. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. — 343 с.


Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я

Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я : тези доп. XXIV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 18-20 трав. 2016 р. : у 4 ч. Ч. 1 / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т, Мішкольцький ун-т, Магдебурзький ун-т, Петрошанський ун-т, Познанська політехніка, Софійський ун-т ; ред.  Сокол Є. І. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. — 385 с.


Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я

Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я : тези доп. XXIV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 18-20 трав. 2016 р. : у 4 ч. Ч. 3 / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т, Мішкольцький ун-т, Магдебурзький
ун-т, Петрошанський ун-т, Познанська політехніка, Софійський ун-т ; ред. Сокол Є. І. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. — 394 с.


Методические указания к лабораторным работам по курсу “Системы обработки многомерных распределенных данных”

Методические указания к лабораторным работам по курсу “Системы обработки многомерных распределенных данных” : для студ. спец. 6.05010104 “Системы искусственного интеллекта” / Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т ; дар. О. В. Касилов ; сост. Касилов О. В. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2014. — 96 с.


Методические указания к лабораторным работам по курсу “Моделирование систем”

Методические указания к практическим работам по курсу “Моделирование систем” : для студ. спец. 6.05010104 “Системы искусственного интеллекта” / Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т ; дар. О. В. Касилов ; сост. Касилов О. В. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2014. — 64 с.


Методические указания к лабораторным работам по курсу “Моделирование систем”

Методические указания к лабораторным работам по курсу “Моделирование систем” : для студ. спец. 6.05010104 “Системы искусственного интеллекта” / Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т ; дар. О. В. Касилов. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2014. — 76 c.


Методические указания к лабораторным работам по курсу “Компьютерные сети”

Методические указания к лабораторным работам по курсу “Компьютерные сети” : для студ. спец. 7.05020202 “Компьютерно-интегрированные технологические процессы и производства” / Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т ; дар. О. В. Касилов ; сост.  КасиловО. В. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2014. — 88 с.


Комп'ютерна графіка

Яловкіна, К. Б. Комп'ютерна графіка : навч.-метод. посібник для студ. спец. 7.080404 “Інтелектуальні системи прийняття рішень” заоч. форми навч. / К. Б. Яловкіна, В. В. Шевцова, І. В. Савран ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2009. — 92 с.


Алгоритмизация задач и основы программирования на С/С++

Васильченков, О. Г. Алгоритмизация задач и основы программирования на С/С++ : учеб. пособие / О. Г. Васильченков, Е. Е. Тверитникова, В. А. Крылова ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. — Харків : Підручник НТУ “ХПІ”, 2015. — 228 с.


Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я

Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я : тези доп. XXIV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 18-20 трав. 2016 р. : у 4 ч. Ч. 4 / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т, Мішкольцький ун-т, Магдебурзький ун-т, Петрошанський ун-т, Познанська політехніка, Софійський ун-т ; ред. Сокол Є. І. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. —  371 с.


Проектирование в среде Visual Basic.NET

Проектирование в среде Visual Basic.NET : учеб. пособие / В. А. Коцаренко, В. А. Иванов ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. — Харьков : Підручник НТУ “ХПІ”, 2015. — 152 с.


Сторінки