Інформаційні технології

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Застосування генетичних алгоритмів у комп’ютерних системах

Погорілий, С. Д. Застосування генетичних алгоритмів у комп’ютерних системах : монографія / С. Д. Погорілий, Р. В. Білоус, І. В. Білоконь ; ред. С. Д. Погорілий ; КНУ. — Київ : ВПЦ “Київський університет”, 2014. — 319 с.


Програмування числових методів мовою Python

Програмування числових методів мовою Python : навч. посібник / А. Ю. Дорошенко [та ін.] ; ред. А. В. Анісімов ; КНУ. — Київ : ВПЦ “Київський університет”, 2013. — 463 с. : табл., рис.

 


Сборник научных трудов НГТУ № 1(94)

Новосибирский государственный технический университет. Сборник научных трудов Новосибирского государственного технического университета / Новосибирский государственный технический университет. № 1(94) / гл. ред. А. Г. Вострецов. — Новосибирск : НГТУ, 2019. — 144 с.


Сборник научных трудов НГТУ № 3-4(93), 2018

Новосибирский государственный технический университет. Сборник научных трудов Новосибирского государственного технического университета / Новосибирский государственный технический университет. № 3-4(93) / гл. ред. А. Г. Вострецов. — Новосибирск : НГТУ, 2018. — 164 с.


Основы веб-технологий

Борисова, Н. В. Основы веб-технологий : учеб. пособие / Н. В. Борисова, О. В. Канищева ; НТУ “ХПИ”. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2016. — 226 с. 


Геометрическое моделирование огибающих семейств кривых на примере процесса перфорации в валках

Куценко, Л. Н. Геометрическое моделирование огибающих семейств кривых на примере процесса перфорации в валках : монография / Л. Н. Куценко, И. Ю. Адашевская, Д. В. Воронцова ; НТУ “ХПИ”. — Харьков : НТМТ, 2009. — 144 с.


Методологія та організація наукових досліджень

Поворознюк, А. І. Методологія та організація наукових досліджень : навч. посібник / А. І. Поворознюк, В. І. Панченко, Г. Є. Філатова ; дар. Г. Є. Філатова ; НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. — 194 с. : табл., рис. 

 


Самоучитель AutoCAD 2014

Полещук, Н. Н. Самоучитель AutoCAD 2014 / Н. Н. Полещук. — Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2014. — 464 с.


Проектування цифрових фільтрів

Філатова, Г. Є. Проектування цифрових фільтрів : навч. посібник / Г. Е. Філатова ; дар. Г. Е. Філатова ; НТУ “ХПІ”. — Харків : ХНАДУ, 2017. — 120 с. : табл., рис. 


Java 8. Карманный справочник

Лигуори, Р. Java 8. Карманный справочник = Java 8. Pocket Guide / Р. Лигуори, П. Лигуори ; пер. с англ. О. Л. Пелявский.  Москва : ИД Вильямс, 2017. — 252 с.


Multi-photon microscopy and optical recording

Multi-photon microscopy and optical recording = Багатофотонні мікроскопія і оптичний запис / V. V. Petrov [et al.] ; National Academy of Sciences of Ukraine, Institute for Information Recording. — Kyiv : Akademperiodyka, 2016. — 156 p. : fig. — (Project "Ukrainian scientific book in a foreign language").


Машинне навчання

Машинне навчання : навч. посібник / Т. М. Басюк [та ін.] ; НУ “ЛП”, ІКНІ. — Львів : Новий світ — 2000, 2019. — 330 с.


Вступ в теорію систем

Григоренко, І. В. Вступ в теорію систем : навч. посібник / І. В. Григоренко, С. І. Кондрашов, С. М. Григоренко ; дар. І. В. Григоренко. — Харків : Факт, 2021. — 201 с. : рис.


Программирование на языке С#

Соловей, Л. В. Программирование на языке С# : учеб. пособие / Л. В. Соловей, Н. Н. Мирошниченко, Н. Г. Пономарева ; НТУ “ХПИ”. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2016. — 356 с. : табл., рис. 


Сторінки