Інформаційні технології

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Информационные технологии: наука, техника, технология, образование XIII, здоровье

Информационные технологии: наука, техника, технология, образование, здоровье : программа XIII междунар. научн.-практ. конф., Харьков, 19-20 мая 2005 г. : посвящается 120-летию НТУ “ХПИ” — родоначальнику инженерного образования в Украине / НТУ “ХПИ”, Мишкольцкий университет, Магдебургский университет, Петрошанский университет, Познаньская политехника, СУ, АН ВШУ ; сост. А. И. Грабченко ; дар. Г. И. Гринь. — Харьков : Курсор, 2005. — 79 с. — (microCAD’2005)

 


Збірник наукових праць. Вип. 1

Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації. Збірник наукових праць / ВІТІ. Вип. 1 / гол. ред. В. А. Романюк. — Київ : ВІТІ , 2016. — 122 с.


Интеллектуальное управление сложными нелинейными динамическими системами. Аналитика интеллекта

Павлов, В. В. Интеллектуальное управление сложными нелинейными динамическими системами. Аналитика интеллекта / В. В. Павлов, С. В. Павлова ; МНУЦ ИТС. — Киев : Наук. думка, 2016. — 215 с.


Комп’ютерні науки та інформаційні технології. № 843

Вісник Національного університету “Львівська політехніка” : зб. наук. пр. / НУ “ЛП”. № 843 : Комп’ютерні науки та інформаційні технології / відп. ред. Ю. М. Рашкевич. — Львів : Львівська політехніка, 2016. — 371 с.


Формальні засоби моделювання паралельних процесів та систем

Nesterenko, B. B. Formal means of the simulation of parallel processes and systems = Формальні засоби моделювання паралельних процесів та систем / B. B. Nesterenko, M. A. Novotarskyi ; National academy of sciences of Ukraine, Institute of mathematics. — Kyiv : Akademperiodyka, 2016. — 194 p. — (Project "Ukrainian scientific book in a foreign language"). 


Adobe InDesign CS5

Ридберг, Т. Adobe InDesign CS5 : полное руководство дизайнера и верстальщика / Т. Ридберг. — Москва ; Санкт-Петербург : Питер, 2012. — 461 с.


Збірник наукових праць ДНДІВіС ОВТ. Вип. 2(2)

Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки : наук.-теорет. та наук.-практ. зб. наук. пр. Вип. 2(2) / ДНДІВіС ОВТ ; гол. ред. В. Г. Башинський. — Чернігів : Брагинець О. В., 2019. — 175 с.


Розрахунки в середовищі EXCEL

Коцаренко, В. О. Розрахунки в середовищі EXCEL : навч. посібник / В. О. Коцаренко, Ю. А. Селіхов, К. О. Горбунов ; НТУ “ХПІ”. — Харків : Підручник НТУ “ХПІ”, 2011.— 272 с.


Інформатика. Культура. Технології

Інформатика. Культура. Технології = Informatics. Culture. Technology : VII Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 23-25 верес. 2019 : зб. тез доп. / ОНПУ. — Одеса : ОНПУ, 2019. — 142 с. : рис. 


Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління

Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління : матеріали дев’ятої Міжнар. наук.-техн. конф., 11-12 квіт. 2019 р. / ВА ЗС АР, НТУ “ХПІ”, ХНДІ ТМ, УмЖ ; ВА ЗС АР, НТУ “ХПІ”, ХНДІ ТМ, УмЖ. — Баку ; Харків ; Жиліна : ФОП Петров В. В., 2019. — 108 с.


Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я. Ч. 2

Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я = Information Technologies: Science, Engineering, Technology, Education, Healts : тези доп. XXVI міжнар. наук.-практ. конф. MicroCAD-2018, м. Харків, 16-18 трав. 2018 р. : у 4 ч. / НТУ “ХПІ”, Мішкольцький університет, Магдебурзький університет, Петрошанський університет, Познанська політехніка, СУ ; ред. Є. І. Сокол ; уклад. Лісачук Г. В. — Ч. 2. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2018. — 332 с.


Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я. Ч. 1.

Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я = Information Technologies: Science, Engineering, Technology, Education, Healts : тези доп. XXVI міжнар. наук.-практ. конф. MicroCAD-2018, м. Харків, 16-18 трав. 2018 р. : у 4 ч. / НТУ “ХПІ”, Мішкольцький університет, Магдебурзький університет, Петрошанський університет, Познанська політехніка, СУ; ред. Є. І. Сокол ; уклад. Лісачук Г. В. — Ч. 1. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2018. — 346 с.


Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління

Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління : матеріали восьмої Міжнар. наук.-техн. конф., 26-27 квіт. 2018 р. / ПолтНТУ, ВА ЗС АР, НТУ “ХПІ”, ХНДІ ТМ, УмЖ ; ПолтНТУ, ВА ЗС АР, НТУ “ХПІ”, ХНДІ ТМ, УмЖ. — Полтава ; Баку ; Харків : [б. и.], 2018. — 108 с.


Комп’ютерна алгебра та інформаційні технології

Комп’ютерна алгебра та інформаційні технології = Computer Algebra and Information Technologies : праці III Міжнар. конф., м. Одесса, 20-25 серп. 2018 р. / ОНУ ; голова орг. ком. В. Круглов. — Одеса : М. О. Бондаренко, 2018. — 198 с.


Збірник наукових праць/ Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації. Вип. № 4

Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації. Збірник наукових праць / Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації. Вип. № 4 / гол. ред. В. А. Романюк. — Київ : ВІТІ , 2019. — 148 с.


Застосування генетичних алгоритмів у комп’ютерних системах

Погорілий, С. Д. Застосування генетичних алгоритмів у комп’ютерних системах : монографія / С. Д. Погорілий, Р. В. Білоус, І. В. Білоконь ; ред. С. Д. Погорілий ; КНУ. — Київ : ВПЦ “Київський університет”, 2014. — 319 с.


Програмування числових методів мовою Python

Програмування числових методів мовою Python : навч. посібник / А. Ю. Дорошенко [та ін.] ; ред. А. В. Анісімов ; КНУ. — Київ : ВПЦ “Київський університет”, 2013. — 463 с. : табл., рис.

 


Сторінки