Інформаційні технології

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Інженерія програмного забезпечення

Бородкіна, І. Л. Інженерія програмного забезпечення : навч. посібник / І. Л. Бородкіна, Г. О. Бородкін ; НУБіП. — Київ : Центр учбової літ., 2020. — 204 с. : рис., табл.

 


Алгоритми та структури даних

Бульба, С. С.  Алгоритми та структури даних : навч.-метод. посібник / С. С. Бульба, В. О. Бречко, В. Д. Далека ; НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2021. — 116 с. : табл., рис.


Математичні розрахунки у MS EXCEL

Коцаренко, В. О. Математичні розрахунки у MS EXCEL : навч. посібник / В. О. Коцаренко, Л. В. Соловей, Н. М. Мірошніченко ; дар. Н. М. Мірошніченко ; НТУ “ХПІ”. — Харків : ФОП Панов А. М., 2020. — 156 с. : табл., рис.


Сборник научных трудов Новосибирского государственного технического университета. № 3-4(96)

Новосибирский государственный технический университет. Сборник научных трудов Новосибирского государственного технического университета / Новосибирский государственный технический университет. № 3-4(96) / гл. ред. А. Г. Вострецов. — Новосибирск : НГТУ, 2019. — 230 с.


Работа с графическим редактором Visio 2010

Коцаренко, В. А. Работа с графическим редактором Visio 2010 : учеб. пособие / В. А. Коцаренко, Ю. А. Селихов, Е. Е. Делова ; дар. В. А. Коцаренко ; НТУ “ХПИ”. — Харьков : Рюкзачок, 2018. — 160 с.


Інформаційна технологія забезпечення функціональної безпеки інформаційно-управляючих систем з архітектурно-технологічною диверсністю

Дужий, В. І. Інформаційна технологія забезпечення функціональної безпеки інформаційно-управляючих систем з архітектурно-технологічною диверсністю / В. І. Дужий ; ред. В. С. Харченко ; НАУ ім. М. Є. Жуковського “ХАІ”. — Київ : Юстон, 2015. — 216 с.


Технологія Ethernet

Технологія Ethernet : лабораторний практикум / М. О. Білова [та ін.] ; дар. М. О. Білова ; НТУ “ХПІ”. — Львів ; Харків : Новий світ — 2000, 2020. — 196 с. : табл., рис. 


Базові алгоритми та основи програмування

Тверитникова, Олена Євгенівна. Базові алгоритми та основи програмування. Теорія і практика : навч. посібник / О. Є. Тверитникова, В. А. Крилова, О. Г. Васильченков ; дар. О. Є. Тверитникова ; НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2020. — 264 с. : табл., рис.


Алгоритмізація та програмування 2

Ришковець, Ю. В. Алгоритмізація та програмування : навч. посібник / Ю. В. Ришковець, В. А. Висоцька. Ч. 2 / НУ “ЛП”. — Львів : Новий світ — 2000, 2020. — 315 с. : рис. — (Комп’ютинг).


Алгоритмізація та програмування 1

Ришковець, Ю. В. Алгоритмізація та програмування : навч. посібник / Ю. В. Ришковець, В. А. Висоцька. Ч. 1 / НУ “ЛП”. — Львів : Новий світ — 2000, 2020. —337 с. : табл. — (Комп’ютинг)


Сторінки