Інформаційні технології

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Основи програмування мовою C#

Основи програмування мовою C# : навч. посібник / Л. В. Соловей [та ін.] ; дар. Л. В. Соловей ; НТУ “ХПІ”.  Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — ​488 с.


Інформаційні системи та мережі

Національний університет “Львівська політехніка”. Вісник Національного університету “Львівська політехніка” : зб. наук. пр. / НУ “ЛП”. № 783 : Інформаційні системи та мережі / відп. ред. В. В. Пасічник.  Львів : Львівська політехніка, 2014. — 544 с.


Экономико-математические модели планирования производства

Экономико-математические модели планирования производства : учеб. пособие / В. А. Садовский [и др.] ; дар.: В. А. Садовский [и др.] ; ред. В. А. Садовский ; НТУ “ХПИ”.  2-е изд., испр. и доп.  Харьков : НТУ “ХПИ”, 2018. — 152 с.


Обчислювальна математика та програмування. Інженерні розрахунки в середовищі Microsoft Excel

Computer science and programming. Engineering calculations in Microsoft Excel = Обчислювальна математика та програмування. Інженерні розрахунки в середовищі Microsoft Excel : Teaching practical guide / O. P. Arsenyeva [et al.] ; National Technical University "Kharkov Polytechnic Institute".  Kharkiv : NTU “KhPI”, 2017. — 104 p.


Вісник Національного університету «Львівська політехніка». № 887

Національний університет «Львівська політехніка». Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : зб. наук. пр. / НУ «ЛП».  Інформаційні системи та мережі / відп. ред. В. В. Пасічник.  Львів : Львівська політехніка, 2018. — 144 с.


Сборник научных трудов Новосибирского государственного технического университета № 2(92)

Новосибирский государственный технический университет. Сборник научных трудов Новосибирского государственного технического университета / НГТУ. № 2(92) / гл. ред. А. Г. Вострецов.  Новосибирск : НГТУ, 2018. — 124 с.


Сборник научных трудов Новосибирского государственного технического университета № 1(91)

Новосибирский государственный технический университет. Сборник научных трудов Новосибирского государственного технического университета / НГТУ. № 1(91) / гл. ред. А. Г. Вострецов.  Новосибирск : НГТУ, 2018. — 124 с.


Computer science and programming. Engineering calculations in Mathcad

Computer science and programming. Engineering calculations in Mathcad = Обчислювальна математика та програмування. Інженерні розрахунки в середовищі Mathcad : Teaching practical guide / O. P. Arsenyeva [et al.] ; National Technical University "Kharkov Polytechnic Institute".  Kharkiv : NTU “KhPI”, 2017. — 100 p.


Algebra-Algorithmic Models and Methods of Parallel Programming

Algebra-Algorithmic Models and Methods of Parallel Programming = Алгебро-алгоритмічні моделі та методи паралельного програмування / P. I. Andon [et al.] ; National Academy of Sciences of Ukraine, Institute of Software Systems.  Kyiv : Akademperiodyka, 2018. — 192 p.


Кафедрі автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій – 50 років

Кафедрі автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій – 50 років : історико-презентаційне видання / Г. Н. Семенцов [та ін.] ; дар. Г. М. Сучков ; ІФНТУНГ. —​ Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. — 132 с.


Комп’ютерна графіка. Створення моделей та сцен у тривимірному середовищі

Глібко, О. А. Комп’ютерна графіка. Створення моделей та сцен у тривимірному середовищі : навч. посібник / О. А. Глібко, М. О. Максимова, І. П. Гречка ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. —​ Харків : НТУ “ХПІ”, 2018. — 132 с.


Проблеми інформатизації

Проблеми інформатизації : тези доп. шостої Міжнародної науково-технічної конф., 14-16 листоп. 2018 р. / ЧДТУ, ВА ЗС АР, УТіГН, Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т ; дар. Г. А. Кучук. —​ Черкаси ; Баку ; Харків : ФОП Петров В. В., 2018. — 152 с.


Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Кібернетика

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Кібернетика / КНУ. — Вип. 1(16) / відп. ред. О. К. Закусило. —​ Київ : ВПЦ “Київський університет”, 2016. — 63 с.


Геометрическое моделирование в компьютерной графике

Геометрическое моделирование в компьютерной графике : учеб. пособие / И. А. Чермных [и др.] ; дар.: Е. А. Краевская, И. Ю. Адашевская ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. —​  Харьков : НТМТ, 2017. — 312 с.


Сторінки