Інформаційні технології

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Збірник наукових праць. Вип. 4

Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації. Збірник наукових праць / ВІТІ. Вип. 4 / гол. ред. В. А. Романюк. —​ Київ : ВІТІ , 2017. — 146 с.


Системи машинного перекладу

Системи машинного перекладу : конспект лекцій / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т ; НТУ “ХПІ”. —​ Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. — 52 с.


Управління якістю

Капінос, Г. І. Управління якістю : навч. посібник / Г. І. Капінос, І. В. Грабовська. — Київ : Кондор, 2016. — 278 с.


Web-проектування

Зиков, І. С. Web-проектування : практикум / І. С. Зиков, О. П. Черних ; НТУ “ХПІ”. —​ Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. — 184 с.


Вступ до алгоритмів

Вступ до алгоритмів = Introduction to Algorithms : переклад з англійської третього видання / Т. Г. Кормен [та ін.] ; наук. ред. А. Бандура ; пер. з англ.: О. Редчук [та ін.]. — Київ : К. І. С., 2019. — 1288 с.


PYTHON на примерах

Васильев А. Н. PYTHON на примерах. Практический курс по програмированию. 3-е издание. — СПб.: Наука и Техника, 2019. — 432 с.


Електронна торгівля: теоретичні основи, механізм управління та стратегії розвитку

Маловичко, С. В. Електронна торгівля: теоретичні основи, механізм управління та стратегії розвитку : монографія / С. В. ​Маловичко ; дар. Т. В. ​Давидюк ; ДонДУЕТ. — Кривий Ріг : ФОП Чернявський Д. О., 2015. — 428 с.


Інформаційно-керуючі системи та планування в логістиці матеріальних потоків

Інформаційно-керуючі системи та планування в логістиці матеріальних потоків : навч. посібник / О. В. Григоров [та ін.] ; ред. О. В. Григоров ; НТУ “ХПІ”. — 2-ге вид., доп. і випр. —​ Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — 496 с.


Основы работы в среде AutoCAD

Далека, В. Д. Основы работы в среде AutoCAD : лаб. практикум / В. Д. Далека, Е. П. Черных, А. Н. Шеин. Ч. 2 / НТУ “ХПИ” ; дар. Е. П. Черных. —​ Харьков : НТУ “ХПИ”, 2017. — ​72 с.


Інформатика. Ч. 1

Черних, О. П. Інформатика : лаб. практикум / О. П. Черних, О. М. Шеін. Ч. 1 / НТУ “ХПІ” ; дар. О. П. Черних. —​ Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. — ​112 с.


Сторінки