Інформаційні технології

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Инженерные расчеты в среде EXCEL

Коцаренко, В. А. Инженерные расчеты в среде EXCEL : учеб. пособие / В. А. Коцаренко, В. А. Иванов, Л. В. Соловей ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2016. — 88 с.


ITA 2012

ITA 2012 : Joint International Scientifc Events on Informatics : program, Varna, June 18 — July 05, 2012 / ITHEA International Scientific Society ; дар. О. В. Каніщева. — Varna : [s. n.], 2012. — 16 p.


Информационно-лингвистические технологии экстракции и идентификации глубинных знаний в текстах

Хайрова, Н. Ф. Информационно-лингвистические технологии экстракции и идентификации глубинных знаний в текстах / Н. Ф. Хайрова, Н. В. Шаронова ; дар. Н. Ф. Хайрова ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2016. — 205 с.


Методические указания к выполнению лабораторных работ и расчетных заданий по курсу «Информатика». Ч.2

Методические указания к выполнению лабораторных работ и расчетных заданий по курсу “Информатика” (проектирование в среде VISUAL BASIC 2010) : для студ. хим. спец. всех форм обуч. Ч. 2 / Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т ; дар. Л. В. Соловей ; сост. В. А. Коцаренко [и др.]. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2013. — 64 с.


Методические указания к выполнению лабораторных работ и расчетных заданий по курсу «Информатика»

Методические указания к выполнению лабораторных работ и расчетных заданий по курсу “Информатика” (проектирование в среде VISUAL BASIC 2010) : для студ. хим. спец. всех форм обуч. Ч. 1 / Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т ; дар. Л. В. Соловей ; сост. В. А. Коцаренко [и др.]. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2013. — 96 с.


Вісник Національного університету «Львівська політехніка» № 832

Вісник Національного університету “Львівська політехніка” : зб. наук. пр. / Львівська політехніка, нац.
ун-т. № 832 : Інформаційні системи та мережі / відп. ред. В. В. Пасічник. — Львів : Львівська політехніка, 2015. — 407 с.


Вісник Національного університету «Львівська політехніка» № 826

Вісник Національного університету “Львівська політехніка” : зб. наук. пр. / Львівська політехніка, нац.
ун-т. № 826 : Комп'ютерні науки та інформаційні технології / відп. ред. Ю. М. Рашкевич. — Львів : Львівська політехніка, 2015. — 431 с.


Вестник Национального технического университета «ХПИ»

Вестник Национального технического университета “ХПИ” : сб. науч. тр. : темат. вып. / Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. Вып. 5 : Системный анализ, управление и информационные технологии / отв. ред. М. Д. Годлевский. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2008. — 168 с.

 


Вісник Національного університету «Львівська політехніка» № 831

Вісник Національного університету “Львівська політехніка” : зб. наук. пр. / Львівська політехніка, нац.
ун–т. № 831 : Інформатизація вищого навчального закладу / відп. ред. Д. В. Федасюк. — Львів : Львівська політехніка, 2015. — 99 с.


Вісник Національного університету «Львівська політехніка» № 830

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”: зб. наук. пр. / Львівська політехніка, нац.
ун-т. № 830 : Комп'ютерні системи та мережі / відп. ред. А. О. Мельник. — Львів : Львівська політехніка, 2015. — 179 с.


Вісник Національного університету «Львівська політехніка» № 829

Вісник Національного університету “Львівська політехніка” : зб. наук. пр. / Львівська політехніка, нац.
ун-т. № 829 : Інформаційні системи та мережі / відп. ред. В. В. Пасічник. — Львів : Львівська політехніка, 2015. — 415 с.


Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я (MICROCAD-2013)

Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я (MICROCAD-2013) : прогр. XXI Міжнар. наук.- практ. конф., 29-31 трав.  2013 р. / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т, Мішкольцький ун-т, Магдебурзький ун-т, Петрошанський ун-т, Познанська політехніка, Софійський ун-т ; дар. Г. І. Гринь ; уклад. Г. В. Лісачук. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2013. — 92 с.


Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем

Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем : зб. наук. пр. Вип. 12 / ЖВІ ; дар. А. О. Хабчук ; гол. ред. Ю. Г. Даник. — Житомир : ЖВІ, 2015. — 208 с.


Сборник научных трудов Новосибирского государственного технического университета

Новосибирский гос. техн. ун-т. Сборник научных трудов Новосибирского государственного технического университета / Новосибирский гос. техн. ун-т. № 4(82) / гл. ред. А. Г. Вострецов. — Новосибирск : НГТУ, 2015. — 136 с.


Аналіз та синтез лінійних систем автоматичного керування

Шамардіна, В. М. Аналіз та синтез лінійних систем автоматичного керування : лаб. практикум з курсу “Теорія автоматичного керування” для студ. денної форми навч. за напрямком “Електромеханіка” / В. М. Шамардіна, Л. В. Асмолова ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2009. — 92 с.


Методичні вказівки до виконання курсової роботи «Розв'язання інженерної задачі за допомогою комплексу програмних засобів»

Методичні вказівки до виконання курсової роботи "Розв'язання інженерної задачі за допомогою комплексу програмних засобів" з дисципліни "Інформатика" : для студ. спец. 6.090210 — Двигуни внутрішнього згоряння / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т ; уклад.: В. О. Пильов, О. Ю. Ліньков, С. В. Коваленко. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2006. — 28 с.


Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я

Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я : тези доп. XXIV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 18-20 трав. 2016 р. : у 4 ч. Ч. 2 / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т, Мішкольцький ун-т, Магдебурзький
ун-т, Петрошанський ун-т, Познанська політехніка, Софійський ун–т ; ред. Сокол Є. І. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. — 343 с.


Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я

Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я : тези доп. XXIV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 18-20 трав. 2016 р. : у 4 ч. Ч. 1 / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т, Мішкольцький ун-т, Магдебурзький ун-т, Петрошанський ун-т, Познанська політехніка, Софійський ун-т ; ред.  Сокол Є. І. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. — 385 с.


Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я

Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я : тези доп. XXIV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 18-20 трав. 2016 р. : у 4 ч. Ч. 3 / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т, Мішкольцький ун-т, Магдебурзький
ун-т, Петрошанський ун-т, Познанська політехніка, Софійський ун-т ; ред. Сокол Є. І. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. — 394 с.


Сторінки