Довідкові та бібліографічні видання

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Рубрикатор Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського

Рубрикатор Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського / НБУВ, НАНУ. Розділ : П Сільське і лісове господарство. Сільськогосподарські та лісогосподарські науки, Підрозділ : П 8 Ветеринарна медицина / уклад.: Т. П. Медвідь, П. І. Шекера ; наук. ред. Н. В. Стрішенець. —​  Київ : НБУВ, 2015. — 106 с.


Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Таблиця мовних типових поділів

Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Таблиця мовних типових поділів / НБУВ, НАНУ ; уклад.: І. І. Багрій, О. О. Сербін ; гол. ред. В. І. Попик. —​  Київ : НБУВ, 2013. — 548 с.


Рубрикатор Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського

Рубрикатор Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського​ / НБУВ, НАНУ. — Розділ : У Економіка. Економічні науки, Підрозділ : У 052 Облік. Аудит / уклад.: А. М. Головащук, С. В. Галицька, П. І. Шекера ; наук. ред. Т. П. Павлуша. —​  Київ : НБУВ, 2017. — 111 с.


Твори Т. Г. Шевченка у фондах Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка

Твори Т. Г. Шевченка у фондах Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка : каталог / ХДНБ ім. В. Г. Короленка ; уклад.: Г. М. Лях, В. В. Долбня, Г. М. Гєрасимова ; наук. ред. Л. В. Глазунова ; ред. Н. О. Стрілець. —​  Харків : ХДНБ, 2018. — 193 с.


Валентина Дмитрівна Ракитянська

Валентина Дмитрівна Ракитянська : до 70-річчя від дня народження : біобібліогр. покажч. / ХДНБ ім. В. Г. Короленка ; уклад.: О. В. Непочатова, Н. В. Петренко ; наук. ред. Л. В. Глазунова ; ред. С. М. Миценко. —​  Харків : ХДНБ, 2018. — 128 с.


Фаина Раневская

Щеглов, Д. А. Фаина Раневская : монолог / Д. А. Щеглов. —​  Москва : Олимп ; Смоленск : Русич, 1998. — 448 с.


Таблиця зіставлення індексів УДК і ББК

Таблиця зіставлення індексів УДК і ББК : УДК станом на 2011 р., ББК — на 1997 р. / Книжкова палата України ; уклад.: М. Й. Ахвердова [та ін.]. —​  Київ : Книжкова палата України, 2017. — 72 c.


Леонид Леонидович Товажнянский : к 85-летию со дня рождения

Леонид Леонидович Товажнянский : к 85-летию со дня рождения : биобиблиографический указатель / Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т, Научно-техническая б-ка ; дар. Л. Л. Товажнянский ; сост.: Л. П. Семененко, В. Н. Быкова. —​  Харьков : НТУ “ХПИ”, 2018. — 260 с.


Сергей Константинович Шелковый : к 70-летию со дня рождения

Сергей Константинович Шелковый : к 70-летию со дня рождения : биобиблиографический указатель / Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т, Научно-техническая б-ка ; дар. С. К. Шелковый ; сост.: Л. П. Семененко, В. И. Кулиш ; науч. ред. Л. П. Семененко. —​  Харьков : НТУ “ХПИ”, 2017. — 530 с.


Гібрідні акмеологічні бібліотеки в Україні: інноваційні технології та застосування

Антонов, В. М. Гібрідні акмеологічні бібліотеки в Україні: інноваційні технології та застосування : монографія​ / В. М. Антонов, В. Г. Нестеренко, Ю. В. Антонова-Рафі ; КНУ. —​  Київ : ВПЦ “Київський університет”, 2013. — 207 с.


Загальне бібліографознавство

Швецова-Водка, Г. М. Загальне бібліографознавство : навч.-метод. посібник / Г. М. Швецова-Водка ; РДГУ. — 2-ге вид., випр. та доп. — Київ : Кондор, 2018. — 204 с.


Енциклопедія Сучасної України

Енциклопедія Сучасної України. — Т. 18 : Лт — Малицький / НТШ, ІЕД НАНУ ; наук. ред.: С. І. Болтівець [та ін.]. — Київ : Лагота, 2017. — 712 с.


Сучасна бібліотека: філософія, інновації, якість роботи

Сучасна бібліотека: філософія, інновації, якість роботи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 23-26 квіт. 2013 р. / ЦНБ ХНУ, НТБ НТУ “Львівська політехніка”, Політехнічний університет Лодзі, Бібліотека, НТБ ПолтНТУ. — Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2014. — 290 с.


Ректори Харківського університету (1805-2014)

Ректори Харківського університету (1805-2014) : біобібліогр. довідник / Харківський нац. ун-т ; дар. В. С. Бакіров ; уклад. В. Д. Прокопова [та ін.] ; наук. ред. С. М. Куделко. — Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. — 192 с.


Почесні члени Харківського університету

Почесні члени Харківського університету : біогр. довідник / Б. П. Зайцев [та ін.] ; дар. В. С. Бакіров ; гол. ред. В. С. Бакіров ; Харківський нац. ун-т. — Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. —  356 с.


Сторінки