Історія

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Становление и развитие Харьковского Технологического института в конце XIX - начале XX веков

Журило, Д. Ю. Становление и развитие Харьковского Технологического института в конце XIX — начале XX веков : монография / Д. Ю. Журило ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. — Харьков : Підручник НТУ “ХПІ”, 2016. — 264 с.


Гурьев Казачок

Гурьев, В. П. Гурьев Казачок (1672-2015) : краевед. очерки и материалы : в 2 т. / В. П. Гурьев. Т. 1 / ИИФЭ НАН Украины, Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т, Этнографический музей “Слобожанські скарби” ; дар. М. М. Красиков ; ред. М. М. Красиков. — Харьков : Эксклюзив, 2016. — 528 с.


Україна і НТУ “ХПІ” у вимірах історії та сучасності

Україна і НТУ “ХПІ” у вимірах історії та сучасності : лекція до Дня знань : методична розробка / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т ; дар. Г. І. Гринь ; уклад. О. Г. Романовський [та ін.]. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2013. — 30 с.


Науково-інформаційний вісник

Науково-інформаційний вісник. № 2(73) : березень-квітень / АН ВОУ ; дар. Г. І. Гринь ; гол. ред. І. С. Зозуля. — Київ : АН ВО України, 2011. — 139 с.


Західноукраїнська трагедія. 1941

Романів, О. Західноукраїнська трагедія. 1941 = Western Ukrainian Tragedy. 1941 / О. Романів, І. Федущак ; Наукове товариство ім. Шевченка, Українознавча б-ка НТШ, Фундація українського вільного ун-ту в США. — 3-тє вид. — Львів : [б. и.], 2008. — 428 с.


Вибрані праці

Багалій, Д. І. Вибрані праці : у 6 т. / Д. І. Багалій. — Т. 4 : Опыт истории Харьковского университета (по неизданным материалам), Ч. 2 : 1815-1835 гг. / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства НАНУ, Харківська філія, Народна Українська академія, Харківський нац. ун-т, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — Харків : НУА, 2005. — 1004 с.


Вибрані праці

Багалій, Д. І. Вибрані праці : у 6 т. / Д. І. Багалій. — Т. 2 : Джерелознавство та історіографія історії України / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства НАНУ, Харківська філія, Народна Українська академія, Харківський нац. ун-т, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — Харків : Золоті сторінки, 2001. — 662 с.


Воины-таджикистанцы в боях за освобождение Украины в годы Великой Отечественной войны

Воины-таджикистанцы в боях за освобождение Украины в годы Великой Отечественной войны : к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. / дар. Е. И. Сокол ; сост. Н. А. Смолярчук [и др.]. — Киев : [б. и.], 2015. — 120 с.


Історія України

Світлична, В. В. Історія України : навч. посібник / В. В. Світлична. — Київ : Каравела, 2015. —  392 с.


Український хліб на експорт: 1932—1933

Український хліб на експорт: 1932—1933 / Київський нац. ун-т ; дар. О. А. Афанасьєва ; ред. М. Іщенко ; заг. ред. В. Сергійчук. — Київ :  Сергійчук М. І., 2006. — 432 с.


Очерки истории естествознания и техники

Очерки истории естествознания и техники : респ. межвед. сб. науч. тр. Вып. 36 / Центр исследований науч.-техн. потенциала и истории науки АН УССР. — Киев : Наук. думка, 1989. — 128 с.


Очерки истории естествознания и техники

Очерки истории естествознания и техники : респ. межвед. сб. науч. тр. Вып. 34 / Центр исследований науч.-техн. потенциала и истории науки АН УССР. — Киев : Наук. думка, 1988. — 103 с.


Історія міста Харкова XX століття

Історія міста Харкова XX століття : присвячується 350-річчю міста Харкова / О. Н. Ярмиш [та ін.] ; худож. І. В. Осипов. — Харків : Фоліо : Золоті сторінки, 2004. — 686 с.


Вехи истории ветеранства

Котляревский, А. И. Вехи истории ветеранства / А. И. Котляревский. — Харьков : В. Є. Гудзинський, 2013. — 148 с.


Славные имена

Воловник, П. В. Славные имена / П. В. Воловник, О. П. Воловник. — Харьков : ЖЗЛ : Глобус, 2008. — 464 с.


Моя правда жизни

Мысниченко, В. Моя правда жизни / В. Мысниченко. — Харьков : ИД ЖЗЛ : Глобус, 2014. — 320 с.


Сторінки