Історія

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Історія Росії

Історія Росії (з найдавніших часів до кінця XVIII століття) : навч. посібник / Київський нац. ун-т ; укл. В. М. Мордвінцев. — Київ : Знання, 2013. — 455 с.


Рух опору в Україні 1960-1990

Рух опору в Україні 1960-1990 = Resistance Movement in Ukraine 1960-1990 : енцикл. довід. / гол. ред. О. Зінкевич. — 2-ге вид., доп. — Київ : Смолоскип, 2012. — 896 с.


Львів. Миті епох

Музичишин, А. Львів. Миті епох : фотоальбом / А. Музичишин, Р. Різник. — Б.м. : АгемО, 2010. — 152 с.


Історія України

Історія України. Методичні вказівки з підготовки до семінарського заняття та контрольних робіт для студентів заочної форми навчання / уклад. : Р. О. Пономаренко, М. Г. Качахідзе. — X. : Підручник НТУ "ХПІ", 2012. — 84 с.


Музей і школа

Баталкіна, В. І. Музей і школа. Запорізький музей-галерея прикладної кераміки та живописної творчості Іллі та Олексія Бурлай / В. І. Баталкіна. — Д.-Запоріжжя : АРТ-ПРЕС, 2012. — 96 с.


Програма та методичні рекомендації до лекційних та семінарських занять

Програма та методичні рекомендації до лекційних та семінарських занять з курсу ”Історія України” для студ. усіх спеціальностей / уклад. : С. С. Арбузова, І. В. Дворкін. В. В. Кабачек [та ін.]. — Харків : Підручник НТУ ”ХПИ”, 2012. — 152 с.


History of Ukraine

Aleksieiev, Y. History of Ukraine : book / Y. Aleksieiev. — Kyiv : Caravela, 2012. — 216 p.


Історія України

Олійник, М. Історія України : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / М. Олійник, І. Ткачук. — 3-тє видання, вип. та доп. Львів : Новий Світ-2000, 2011. — 264 с.


Сторінки