Художня література. Мовознавство

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Вибране листування на тлі доби: 1992-2002

​Забужко, О. Вибране листування на тлі доби: 1992-2002 : з доданими творами, коментарями, причинками до біографії та іншими документами / О. Забужко, Ю. Шевельов. — 2-ге вид., перероб. й доп. — Київ : Комора, 2013. — 504 с.


Начало. Вводный курс. 6-е издание

Нагайцева, Н. И. Начало. Вводный курс : учебник по рус. яз. для студ.-иностранцев высш. учебных заведений Украины / Н. И. Нагайцева, Е. А. Кропотова; общ. ред. Н. И. Нагайцева. — 6-е изд., испр. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2018. — 314 с.


Начало. Вводный курс

Нагайцева, Н. И. Начало. Вводный курс : учебник по рус. яз. для студ.-иностранцев высш. учебных заведений Украины / Н. И. Нагайцева, Е. А. Кропотова ; дар. Н. И. Нагайцева ; общ. ред. Н. И. Нагайцева. — 5-е изд., испр. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2017. — 314 с.


Podzimni Horizont

​Šelkovyj, S. Podzimni Horizont / S. Šelkovyj ; дар. С. К. Шелковый ; ubers V. Kopecká. — Broumov : [s. n.], 2017. — 78 p.


Зона Ψ

​Дорожко, Г. Зона Ψ : сб. рассказов / Г.  Дорожко; дар. Г. Дорожко. — Киев : Саммит-книга, 2017. — 188 с.


Спокута

​Талан, С. Спокута : роман / С. Талан ; дар. Ю. А. Мох. — Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2017. — 304 с.


Наді мною гора Йештед

​Копецька, В. Наді мною гора Йештед = Nade mnou hora Ještěd : поезії / В. Копецька ; дар. С. К. Шелковий ; пер. С. К. Шелковий. — Харків : Майдан, 2017. — 104 с.


Левова доля

​Шелковий, С. К. Левова доля : поезії, поетичні переклади / С. К. Шелковий ; дар. С. К. Шелковий. — Харків : Права людини, 2017. — 168 с.


Лемберг. Під знаменами сонця

​Хома, А. Лемберг. Під знаменами сонця : роман / А. Хома ; дар. С. В. Койсіна ; худож. В. Котляр. — Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2015. — 304 с.


Философия АТО: украинские этюды

​Дорожко, Г. Философия АТО: украинские этюды : сб. рассказов / Г. Дорожко ; дар. Г. Дорожко. — Сумы : Университетская книга, 2017. — 200 с.


Об Украине - с любовью

Об Украине - с любовью : учеб. пособие по русскому яз. для иностранцев / Т. А. Снегурова [и др.]. — 3-е изд., испр. и доп. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2017. — 184 с.


Читай про свій фах

​Яновська, Г. В. Читай про свій фах = Read Your Major : навч.-метод. посібник / Г. В. Яновська, В. В. Басов, Є. Д. Левін ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2017. — 124 с.


Живі струни

“Живі струни”. Традиційні співоцькі інструменти у комплексному вихованні молоді = Traditional bardic inіtrumentі within integrated education of the youth “Living strings” / Харківський обл. центр народної творчості, Харківська крайова орг. Спілки Української Молоді, Фонд нац.-культ. ініціатив ім. Гната Хоткевича ; кер. проекту К. Черемський ; пер. В. Мішалов. — Харків : [б. и.], 2009. — 20 с.


Традиційні музичні інструменти кобзарів і лірників

​Традиційні музичні інструменти кобзарів і лірників : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Київ, 2 черв. 2017 р. : до 140-ліття від дня народження Гната Хоткевича (1877-1938) / ІМФЕ НАНУ, Фонд нац.-культ. ініціатив ім. Гната Хоткевича ; упоряд. К. П. Черемський. — Київ : НЦНК “Музей Івана Гончара” ; Харків : Видавець Олександр Савчук, 2017. — 240 с.


Харківський Кобзар Іван Іович Кучугура-Кучеренко

​Харківський Кобзар Іван Іович Кучугура-Кучеренко (1878-1937) : ювіл. збірка до 130-річчя від Дня народження / Харківський обл. центр народної творчості, Фонд нац.-культ. ініціатив ім. Гната Хоткевича ; упоряд.: К. П. Черемський, В. Мішалов, О. О. Савчук. — Харків : Золоті сторінки, 2008. — 98 с.


Бандура та її конструкція

​Хоткевич, Г. М. Бандура та її конструкція / Г. М. Хоткевич ; заг. ред., автор передмови В. Мішалов ; Фонд нац.-культ. ініціатив ім. Гната Хоткевича, Фундація українознавчих студій в Австрії. — Торонто ; Харків : Фонд нац.-культурних ініціатив , 2010. — 292 с.


Сторінки