Художня література. Мовознавство

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Відьма з Портобелло

Коельйо, П. Відьма з Портобелло : роман / П. Коельйо ; пер. з португ. В. Шовкун. —​ Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2018. — ​304 с.


Адюльтер

Коельйо, П. Адюльтер = Adultério : роман / П. Коельйо ; пер. з португ. В. Шовкун. —​ 2-ге вид. —​ Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2017. — ​288 с.


Волшебник Земноморья

Ле Г. У. Волшебник Земноморья / У. Ле Гуин ; пер. с англ. И. А. Тогоева ; худож. В. Шикин. —​ ​Санкт-Петербург : Азбука, 2018. — ​640 с.


Однажды, после смерти

Соколовская, Ю. Однажды, после смерти : роман / Ю. Соколовская. —​ Москва : Астрель, 2005. — ​336 с.


Общаемся по-русски

Общаемся по-русски : учеб. пособие / О. М. Кримец [и др.] ; НТУ “ХПИ”. — 2-е изд., доп. и перераб. —​ Харьков : НТУ “ХПИ”, 2013. — ​228 с.


Внеземное притяжение

Внеземное притяжение : [сб. стихов] / дар. Т. А. Оприщенко ; сост. В. В. Борзова ; авт. предисл. А. Н. Полонский. —​ Харьков : Митра, 2018. — 184 с.


Іскри думок

Пилипенко, М. Іскри думок = Sparks of Thoughts / М. Пилипенко.  Київ ; Париж ; Дакар : Віпол, 2017. — ​178 с.


Стилістика перекладу

Купріянов, Є. В. Стилістика перекладу = Stylistics in translation : навч.-метод. посібник із курсу “Теорія та практика перекладу” для студ. спец. 035.10 “Прикладна лінгвістика” денної та заоч. форми навчання / Є. В. Купріянов, Д. О. Гулієва ; НТУ “ХПІ”.  Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — ​130 с.


Вільям Шекспір. Т. 6

Шекспір, В. Твори в шести томах : пер. з англ. / В. Шекспір. Т. 6 / дар. І. В. Лютенко ; ред. Д. В. Павличко ; автор післямови, автор приміток: О. Алексєєнко, Д. Наливайко ; худож. С. Якутович.  Київ : Дніпро, 1986. — 838 с.


Розмовляємо про науку англійською

Лазарєва, О. Я. Розмовляємо про науку англійською = Science speaks English : навч. посібник / О. Я. Лазарєва, О. О. Ковтун, Л. В. Дьомочка ; НТУ “ХПІ”.  Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — ​276 с.


Вільям Шекспір. Т. 2

Шекспір, В. Твори в шести томах : пер. з англ. / В. Шекспір. Т. 2 / дар. І. В. Лютенко ; ред. Д. Х. Паламарчук ; автор післямови, автор приміток: О. Алексєєнко, Н. Жлуктенко ; худож. С. Якутович.  Київ : Дніпро, 1985. — 622 с.


Научный стиль речи

Лухина, М. Ю. Научный стиль речи : учеб. пособие / М. Ю. Лухина ; НТУ “ХПИ”.  Харьков : Лидер, 2018. — 132 с.


Тисячі в одиницях

Пилипенко, С. Тисячі в одиницях : вибрані оповідання і байки / С. Пилипенко ; НАДУ, ІЛУ УКУ, СНУ, ЛНУ, ІЛ НАНУ, НБУВ, ЦДІАК України, ДАК, ЦДАМЛМ України, НаУОА.  Київ ; Париж ; Дакар : Віпол, 2018. — 346 с.


Шлях до себе

Пилипенко, М. Шлях до себе = Путь к себе = Path to Self / М. Пилипенко ; пер. А. Гуменецька.  Київ ; Париж ; Дакар : Віпол, 2017. — 242 с.


Практическая фонетика русского языка

Снегурова, Т. А. Практическая фонетика русского языка : учеб. пособие для студентов-иностранцев / Т. А. Снегурова, Т. С. Квашина ; дар.: Т. А. Снегурова, Т. С. Квашина ; НТУ “ХПИ”.  Харьков : НТУ “ХПИ”, 2016. — 130 с.


Невідступне минуле. З продовженням, написаним доньками Тетяни Асею і Мірталою. Від темряви до світла

Невідступне минуле. З продовженням, написаним доньками Тетяни Асею і Мірталою. Від темряви до світла / ІЛ НАНУ, НБУВ, НаУОА, КНУ ; ред., упоряд.: А. Гумецька, М. Пилипенко.  Київ ; Париж ; Дакар : Віпол, 2017. — 384 с.


Божич — Рождество

Шелковый, С. К. Божич  Рождество : стихи / С. К. Шелковый ; дар. С. К. Шелковый ; пер. на серб. В. Ягличич.  Харьков : Права людини, 2019. — 204 с.


Вільям Шекспір. Т. 5

Шекспір, В. Твори в шести томах : пер. з англ. / В. Шекспір. Т. 5 / дар. І. В. Лютенко ; ред. В. В. Коптілов ; автор післямови, автор приміток : О. Алексєєнко, Н. Модестова, Д. Наливайко ; худож. С. Якутович.  Київ : Дніпро, 1986. — 693 с.


Сторінки