Художня література. Мовознавство

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

SAS на Багамах

Вилье, Ж. SAS на Багамах ; Безумие на Бали ; Вива Гевара! : романы / Ж. Вилье ; пер. с фр. В. Ю. Ластивняк ; худож. О. Е. Сидоркевич. — Харьков : ИНАРТ, 1994. — 448 с.


Пространство литературы, искусства и образования - путь к миру, согласию и сотрудничеству между славянскими народами

Пространство литературы, искусства и образования - путь к миру, согласию и сотрудничеству между славянскими народами : прогамма VII Междунар. науч.-практ. конф., 20 дек. 2012 г. / Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т, ИВСЦ, Харьковское отд-ние Союза писателей России ; дар. Г. І. Гринь. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2012. — 20 с.


Благбаз

Благбаз : альманах харк. сатириків і гумористів / гол. ред. О. М. Бандурка. № 6. — Харків : Золота миля, 2013. — 320 с.


Das Möwennest

Wiesner, C. U. Das Möwennest = Гніздо чайки / C. U. Wiesner ; сост.: О. І. Кульчицька, О. М. Лисенко. — Вінниця : Нова книга, 2007. — 232 S.


Geschichten und Gedichte fur die Anfanger

Geschichten und Gedichte fur die Anfanger = Оповідання та вірші для початківців / сост.: О. І. Кульчицька, О. М. Лисенко. — Вінниця : Нова книга, 2007. — 64 S.


Das doppelte Lottchen

Kästner, Erich. Das doppelte Lottchen = Подвійна Лотточка / E. Kästner ; сост.: О. І. Кульчицька, О. М. Лисенко. — Вінниця : Нова книга, 2007. — 128 S.


Hausliches Zwischenspiel

Fallada, Hans. Hausliches Zwischenspiel = Домашня інтерлюдія / H. Fallada ; сост.: О. І. Кульчицька, О. М. Лисенко. - Вінниця : Нова книга, 2007. — 120 S.


Little English-Persian Dictionary

Little English-Persian Dictionary = فرهنگ كوچك انگليسي- فارسي / comp. Mohammad-Reza Jafari ; дар. Амир Эсхан Карими Язди. - Tehran : [s. n.], 2000. — 2002 p.


Легавые

Макбейн, Эд. Легавые : сб. детективных романов : пер. с англ. / Э. Макбейн ; дар. Е. Ю. Доля ; сост. С. Белов ; худож. А. Бондаренко. — Москва : Текст, 1992. — 432 с.


87-й полицейский участок

Макбейн, Эд. 87-й полицейский участок : сб. детектив. романов : пер. с англ. / Э. Макбейн ; сост. С. Белов ; худож. А. Бобров. — Москва : РИФ : Текст, 1991. — 398 с.


کالمات روزمره روسی به فارسی

کالمات روزمره روسی به فارسی = Ежедневная беседа на русском-персидском языках / сост. М. Р. Валинежад ; ред. В. М. Якушик ; дар. Амир Эсхан Карими Язди. - [S. l. : s. n.], [20--]. — 296 с.


Пик Дьявола

Мейер, Деон. Пик Дьявола = Devil’s Peak : роман / Д. Мейер ; пер. с англ. А. В. Кровякова. — Москва : Центрполиграф, 2009. — 477 с.


Одна дамочка с пистолетом

Иванович, Д. Одна дамочка с пистолетом = One for the Money / Д. Иванович ; пер. с англ. И. Тетерина. — Москва : ЭКСМО ; Санкт-Петербург : Домино, 2010. —  352 с.


Котел

Бонд, Л. Котел : роман / Л. Бонд. — Кн. 1 / пер. с англ.: П. Любимов, Е. Фишгойт. — Москва : ЭКСМО, 1994. — 508 с.


Стальная Крыса отправляется в ад

Гаррисон, Г. Стальная Крыса отправляется в ад : фантастические романы / Г. Гаррисон ; пер. с англ.: Г. Л. Корчагин, А. Е. Жаворонков. — Москва : ЭКСМО : Александр Корженевский, 1997. — 464 с.


English for Special Purposes: Reader for Students Learning Computer Sciences

Саліонович, Л. М.. Англійська мова для спеціальних цілей: посібник з читання для студентів, які вивчають комп'ютерні спеціальності = English for special purposes: reader for students learning computer sciences : навч. посібник / Л. М. Саліонович, К. В. Хижняк ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2015. — 304 с.


English for Professional Purposes: Sociology

English for Professional Purposes: Sociology = Англійська мова за професійним спрямуванням: соціологія : навч. посібник : у 2  ч. — Ч.  2 / О. І. Горошко [et al.] ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2015. — 288 с.


Свет безымянный

Шелковый, С. К. Свет безымянный : стихи / С. К. Шелковый ; дар. С. К. Шелковый. — Харьков : Майдан, 2015. — 224 с.


Сторінки