Екологія. Геологія. Географія

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Екологічна безпека та природокористування

Екологічна безпека та природокористування = Environmental Safety and Natural Resources : зб. наук. пр. № 2(30) : квітень-червень / КНУБА, ІТГІП НАНУ ; гол.ред. О. С. Волошкіна ; гол. ред. О. М. Трофимчук. — Київ : КНУБА, 2019. — 124 с. : табл., рис.


Геодинамічні умови формування структурно-речовинних комплексів докембрію українського щита

Привалов, В. О. Геодинамічні умови формування структурно-речовинних комплексів докембрію українського щита = Geodynamic Formation Conditions for Precambrian Structural and Compositional Complexes of the Ukrainian Shield / В. О. Привалов, Л. С. Осьмачко, О. М. Пономаренко ; ІГМР НАНУ. — Київ : Наук. думка, 2020. — 174 с. : рис.


Основные экологические проблемы Туркменистана и пути их решения

Кривилева, С. П. Основные экологические проблемы Туркменистана и пути их решения : монография / С. П. Кривилева, А. П. Гинкул ; дар.: С. П. Кривилева, А. П. Гинкул ; НТУ “ХПИ”. — Харьков : Точка, 2017. — 69 с. : табл., рис.


Технологія розробки нафтових родовищ

Орловський, В. М. Технологія розробки нафтових родовищ : навч. посібник / В. М. Орловський, В. С. Білецький, В. Г. Вітрик ; ХНУМГ, НТУ “ХПІ”. — Львів : Новий світ. — 2000, 2020. — 244 с. : рис. 


Геологія та нафтогазоносність мезозойського комплексу Дніпровсько-Донецького авлакогену

Святенко, Г. Є. Геологія та нафтогазоносність мезозойського комплексу Дніпровсько-Донецького авлакогену : монографія / Г. Є. Святенко, І. В. Височанський ; УкрНДІгаз. — Харків : ФОП Бровін О. В., 2019. — 150 с.


Соленосні формації: закономірності літогенезу та проблеми використання

Шехунова, С. Б. Соленосні формації: закономірності літогенезу та проблеми використання = Saliferous Formations: Patterns of Lithogenesis and Problems of Usage : монографія / С. Б. Шехунова ; ІГН НАНУ. — Київ : Наук. думка, 2020. — 334 с. : табл., рис. — (Проєкт “Наукова книга”). 


Геоінформаційні технології

Геоінформаційні технології : підручник / І. В. Пітак [та ін.] ; дар. Н. М. Самойленко ; НТУ “ХПІ”. — Харків : Друкарня Мадрид, 2019. — 296 с.


Экология устойчивого города

Самойленко, Н. Н. Экология устойчивого города : монография / Н. Н. Самойленко, В. Б. Байрачный ; НТУ “ХПИ”. — Харьков : Щедра садиба плюс, 2015. — 164 с.


Основы общей экологии

Хитрова, И. В. Основы общей экологии : учеб. пособие / И. В. Хитрова, Т. Б. Новожилова ; дар. Т. Б. Новожилова ; НТУ “ХПИ”. — Харьков : ФОП Мезина В. В., 2017. — 254 с. : табл., рис.


Екологія: Основи екології

Екологія: Основи екології : навч. посібник / Б. І. Харченко [та ін.]. — Львів : Новий світ. — 2000, 2013. — 236 с. : табл., рис.


Технологія розробки нафтових родовищ

Орловський, В. М. Технологія розробки нафтових родовищ : навч. посібник / В. М. Орловський, В. С. Білецький, В. Г. Вітрик ; дар. В. С. Білецький ; ХНУМГ, НТУ “ХПІ”. — Полтава : Техсервіс, 2020. — 243 с.


Металогенія урановорудних районів в осадовому чохлі Українського щита

Металогенія урановорудних районів в осадовому чохлі Українського щита = Metallogeny of Uranium Ore Regions in the Ukrainian Shield Sedimentary Cover : монографія / В. Г. Верховцев [та ін.] ; відп. ред. В. Г. Верховцев ; ІГНС НАНУ. — Київ : Наук. думка, 2019. — 158 с.


Екологічна безпека

Краснянський М. Ю. Екологічна безпека : навч. посібник. — Київ : Кондор, 2020. — 180 с.

 

 


Сторінки