Екологія. Геологія. Географія

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Екологічно-безпечні методи знесолення мінералізованих вод та утилізація осадів у складі будівельних матеріалів

Екологічно-безпечні методи знесолення мінералізованих вод та утилізація осадів у складі будівельних матеріалів : монографія / І. М. Трус [та ін.]. — Київ : Кондор, 2018. — 164 с.


Геология нефти и газа

Соловьев, Владимир Остапович. Геология нефти и газа : конспект лекций и метод. указ. по освоению курса /
В. О. ​Соловьев, И. М. Фык,
А. В. Яковлев ; дар. И. М. Фык ; НТУ “ХПИ”. — Харьков : Курсор, 2010. — 80 с.

Материковые рифты и нефтегазоносность

 Соловьев, В. О. Материковые рифты и нефтегазоносность / В. О. Соловьев, С. В. Кривуля, И. М. Фык ; дар. В. О. Соловьев ; НТУ “ХПИ”. — Харьков : Курсор, 2011. — 43 с.


Системні дослідження навколишнього середовища: корпоративні екологічні системи, хімічна екологія

Системні дослідження навколишнього середовища: корпоративні екологічні системи, хімічна екологія : підручник / Л. Д. Пляцук [та ін.] ; дар. В. Ф. Моісеєв. —​  Суми : Унiверситетська книга, 2018. — 460 с.


Экологический императив современных технологий

Поспелов, А. П. Экологический императив современных технологий : учеб. пособие / А. П. Поспелов, Н. Д. Сахненко ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. —​  Харьков : ФЛП Панов А. Н., 2018. — 340 с.


Організація та управління в природоохоронній діяльності

Самойленко, Н. М. Організація та управління в природоохоронній діяльності : навч. посібник / Н. М. Самойленко, Д. В. Райко, В. І. Аверченко ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. —​  Харків : НТУ “ХПІ”, 2018. — 174 с.


Водные ресурсы и современные технологии обработки водных систем

Гончарук, В. В. Водные ресурсы и современные технологии обработки водных систем = Water Treatment Technologies and Modern Water Systems / В. В. Гончарук, В. А. Яременко, А. О. Самсони-Тодоров ; ИКХХВ НАНУ. —​  Киев : Наук. думка, 2018. —  287 с.


Гідроекологія

Лико, С. М. Гідроекологія : навч. посібник / С. М. Лико, І. Л. Суходольська. —​  Київ : Кондор, 2017. — 212 с.


Грунтознавство

Аверченко, В. І. Грунтознавство : навч. посібник ​/ В. І. Аверченко, Н. М. Самойленко ​; дар.: В. І. Аверченко, Н. М. Самойленко ​; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. —​ Харьков : Мачулін, 2018. — 116 с.


Техноекологія

Іваненко, О. І. Техноекологія : підручник / О. І. Іваненко, Ю. В. Носачова ; відп. ред. М. Д. Гомеля ; НТУУ “КПІ”. — Київ : Кондор, 2017. — 294 с.


Лад

Порт, В. Лад : ландшафт – архітектура – дизайн / В. Порт ; дар. Ю. Пісковський. — Київ : [б. и.], 2017. — 611 с.


Сторінки