Доповідь про стан навколишнього природного середовища в Харківській області за 2012 рік

Доповідь про стан навколишнього природного середовища в Харківській області за 2012 рік / заг. ред., упоряд. Т. О. Михайличенко ; відп. ред. І. В. Капусник. — Харків : [б. и.], 2013. — 243 с. : ил.