Математика. Фізика

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. Вип. 1(35)

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка.
Вип. 1(35) / відп. ред. М. Ф. Городній. — Київ : ВПЦ “Київський університет”, 2016. — 64 с.


Inverse heat Conduction Problems : in 2 volumes. Vol. 2

Matsevity, Y. M. Inverse heat Conduction Problems : in 2 volumes / Y. M. Matsevity.
Vol. 2 : Applications / National Academy of Sciences of Ukraine, A. N. Podgorny Institute for Mechanical Engineering Problems. — Kyiv : [s. n.], 2008. — 417 p.


Inverse heat Conduction Problems : in 2 volumes. Vol. 1

Matsevity, Y. M. Inverse heat Conduction Problems : in 2 volumes / Y. M. Matsevity.
Vol. 1 : Methodology / National Academy of Sciences of Ukraine, A. N. Podgorny Institute for Mechanical Engineering Problems. — Kyiv : [s. n.], 2008. — 428 p.


Дислокаційні механізми та методи зміцнення металевих кристалів

Tkachenko, V. G. Dislocation mechanisms and strengthening methods in metal crystals = Дислокаційні механізми та методи зміцнення металевих кристалів / V. G. Tkachenko ; I. M. Frantsevich Institute for Problems of Materials Sciences of the NAS of Ukraine. — Kyiv : Akademperiodyka, 2021. — 297 p. : fig., tab. — (Project "Ukrainian scientific book in a foreign language"). 


Remote sensing of the environment using the radiation of existing ground and space radio systems

Remote sensing of the environment using the radiation of existing ground and space radio systems = Дистанційне зондування довкілля з використанням випромінювання наземних і космічних радіосистем / V. I. Lutsenko [et al.] ; NAS of Ukraine, O. Ya. Usikov Institute for Radiophysics and Electronics of the NAS of Ukraine. — Kyiv : Akademperiodyka, 2020. — 344 p.


Analytic Methods of Spectral Representations of Non-Selfadjoint and (Non-Unitary) Operators

Zolotarev, V. A. Analytic Methods of Spectral Representations of Non-Selfadjoint and (Non-Unitary) Operators = Аналітичні методи спектральних зображень несамоспряжених (неунітарних) операторів / V. A. Zolotarev ; NAS of Ukraine, B. Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering of the NAS of Ukraine. — Kyiv : Akademperiodyka, 2020. — 432 p.


Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. Вип. 2(36)

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Вип. 2(36) / відп. ред. М. Ф. Городній. — Київ : ВПЦ “Київський університет”, 2016. — 61 с.


Фізика

Воловик, П. М. Фізика : для університетів : повний курс в одному томі / П. М. Воловик. — Ірпінь : ПЕРУН, 2005. — 862 с. : іл. 


Лекции по теоретической физике. Электродинамика. Термодинамика и статистическая физика

Шестакова, Т. П. Лекции по теоретической физике. Электродинамика. Термодинамика и статистическая физика : учеб. пособие / Т. П. Шестакова. — Москва ; Ижевск : НИЦ “Регулярная и хаотическая динамика”, 2014. — 299 с. : ил. — (Университетские учебники и учебные пособия). 


Физика и биофизика. Ч. 2

Огурцов, А. Н. Физика и биофизика : учеб. пособие : в 2 ч. / НТУ “ХПИ”. — Ч. 2 : Основы биофизики / НТУ “ХПИ”. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2016. — 560 с. : табл., рис. 


Физика и биофизика. Ч. 1

Огурцов, А. Н. Физика и биофизика : учеб. пособие : в 2 ч. / НТУ “ХПИ”. — Ч. 1 : Основы общей физики / НТУ “ХПИ”. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2016. — 528 с. : табл., рис.


Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. Математика. Механіка. Вип. 1(40)

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка / КНУ. — Вип. 1(40) / відп. ред. М. Ф. Городній. — Київ : ВПЦ “Київський університет”, 2019. — 57 с.


Сторінки