Математика. Фізика

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Применение теории R-функций к решению нелинейных задач динамики многослойных пластин

Курпа, Л. В. Применение теории R-функций к решению нелинейных задач динамики многослойных пластин : монография / Л. В. Курпа, О. С. Мазур, Т. В. Шматко ; дар. Л. В. Курпа ; НТУ “ХПИ”. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2016. — 491 с. : рис., табл.


Введение в анализ

Морозова, В. Д. Введение в анализ : учебник / В. Д. Морозова ; ред : В. С. Зарубин, А. П. Крищенко. — 6-е изд. — Москва : МГТУ, 2016. — 408 с. : рис. — (Математика в техническом университете ; вып. 1). 

 


Линейная алгебра в вопросах и задачах

Бутузов, В. Ф. Линейная алгебра в вопросах и задачах : учеб. пособие / В. Ф. Бутузов, Н. Ч. Крутицкая, А. А. Шишкин ; ред. В. Ф. Бутузов. — Москва : Физматлит, 2001. — 248 с. 


Інтегрування у технічних розрахунках транспортних систем з використанням комп’ютерної математики

Інтегрування у технічних розрахунках транспортних систем з використанням комп’ютерної математики : навч. посібник / О. М. Дубініна [та ін.] ; дар. Б. Х. Єріцян ; НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2020. — 231 с. : рис.


Физика сцинтилляторов. Материалы, методы, аппаратура

Физика сцинтилляторов. Материалы, методы, аппаратура / НАНУ, ИСМА ; дар. Б. В. Гринев ; гл. ред. Б. В. Гринев. — Харьков : ИСМА, 2015. — 270 с. : табл., рис. — (Состояние и перспективы развития функциональных материалов для науки и техники). 


Фізика. Основні закони та зада

Борисова, С. С. Фізика. Основні закони та задачі : навч.-метод. посібник : в 4 ч. / С. С. Борисова, І. Г. Шипкова ; НТУ “ХПІ”. — Ч. 2 : Молекулярна фізика. Теплові явища. — Харків : Підручник НТУ “ХПІ”, 2016. — 56 с. : рис.


О природе света

Галунов, Н. З. О природе света / Н. З. Галунов ; ИСМА НАНУ. — Харьков : ИСМА, 2019.— 252 с. 


Теоретична механіка = Theoretical Mechanics

Аніщенко, Г. О. Теоретична механіка = Theoretical Mechanics : навч. посібник / Г. О. Аніщенко, Д. В. Лавінський. Ч. 1 : Кінематика = Kinematics / НТУ “ХПІ” ; дар.: Г. О. Аніщенко, Д. В. Лавінський. — Харків : ФОП Бровін О. В., 2020. — 120 с.


Сторінки