Математика. Фізика

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Топологія многовидів

Пришляк, О. О. Топологія многовидів : навч. посібник / О. О. Пришляк ; КНУ. — Київ : ВПЦ “Київський університет”, 2015. — 96 с.


Теплофизика надежности активных зон

Теплофизика надежности активных зон : монография / А. А. Ключников [и др.] ; ИПБ АЭС НАНУ. — Чернобыль : Ин‑т проблем безопасности АЭС, 2015. — 772 с.


Атомна фізика. Фізичний практикум

Овечко, В. С. Атомна фізика. Фізичний практикум : навч. посібник / В. С. Овечко, Н. П. Харченко ; КНУ. — 2-ге вид., випр. та доп. — Київ : ВПЦ “Київський університет”, 2013. — 183 с. : табл., рис.


Электромагнитное поле

Боев, В. М. Электромагнитное поле : учеб. пособие / В. М. Боев ; дар. В. М. Боев ; НТУ “ХПИ”. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2020. — 186 с. 


Магнитополевая теория измерений

Кондратов, В. Т. Магнитополевая теория измерений : монография / В. Т. Кондратов ; дар. В. Т. Кондратов. — Харьков : Мачулин ; Киев : Сталь, 2020. — 462 с. : табл., рис.


Великий замисел

Гокінґ, С. Великий замисел = The Grand Design / С. Гокінґ, Л. Млодінов ; дар. Н. В. Підбуцька ; пер. з англ. М. Климчук. — Харків : Клуб Cімейного Дозвілля, 2018. — 208 с.


Геометрія

Матюшенко, М. В. Геометрія. Спеціальні розділи : навч. посібник / М. В. Матюшенко, Г. В. Федченко, І. Б. Шеліхова ; дар. М. В. Матюшенко ; НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — 92 с.


Теорія прийняття рішень

Некрасова, Марія Володимирівна. Теорія прийняття рішень : навч.-метод. посібник / М. В. Некрасова ; НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. — 60 с. : табл., рис.


Фізика. Основні закони та задачі

Борисова, С. С. Фізика. Основні закони та задачі : навч.-метод. посібник : в 4 ч. / С. С. Борисова, І. Г. Шипкова ; НТУ “ХПІ”. — Ч. 3  Основи електромагнетизму. — Харків : Підручник НТУ “ХПІ”, 2016. — 76 с. : рис.


Устойчивость упругих систем

Андреев, А. Г. Устойчивость упругих систем : учеб.-метод. пособие / А. Г. Андреев, Г. И. Львов, А. В. Щепкин ; дар. А. Г. Андреев ; НТУ “ХПИ”. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2019. — 236 с. : табл., рис.


Основи геометричних перетворень

Матюшенко, М. В. Основи геометричних перетворень : навч. посібник / М. В. Матюшенко, Г. В. Федченко, І. Б. Шеліхова ; дар. М. В. Матюшенко ; заг. ред. М. В. Матюшенко ; НТУ “ХПІ”. — Харків : Підручник НТУ “ХПІ”, 2015. — 84 с. : рис.


Технічна термодинаміка, гідравліка і гідромашини

Технічна термодинаміка, гідравліка і гідромашини : навч. посібник : у 2 ч. — Ч. 2 : Гідродинаміка та гідравлічні машини / В. Е. Дранковський [та ін.] ; дар. К. С. Рєзва ; НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2020. — 224 с.


Сторінки