Математика. Фізика

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Теорія поля

Полянська, Т. С. Теорія поля : навч. посібник / Т. С. Полянська, О. С. Чорна ; дар.: Т. С. Полянська, О. С. Чорна ; НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2019.— 76 с.


Криволінійні та поверхневі інтеграли

Чікіна, Н. О. Криволінійні та поверхневі інтеграли : навч.-метод. посібник / Н. О. Чікіна, І. В. Антонова ; дар. Н. О. Чікіна ; НТУ “ХПІ”. — Харків : Друкарня Мадрид, 2019. — 76 с.


Загальна фізика. Лабораторний практикум. Ч. 3

Загальна фізика. Лабораторний практикум : навч. посібник : Ч. 3 : Квантова механіка. Фізика атомів і молекул. Фізика твердого тіла. Фізика атомного ядра та елементарних частинок / А. О. Мамалуй [та ін.] ; заг. ред. А. О. Мамалуй ; НТУ “ХПІ”. — Харків : Підручник НТУ “ХПІ”, 2013. — 172 с.


Теорія рівнянь математичної фізики

Перестюк, М. О. Теорія рівнянь математичної фізики : підручник / М. О. Перестюк, В. В. Маринець ; КНУ. — Київ : ВПЦ “Київський університет”, 2017. — 520 с.


Основи інженерної графіки та геометричного моделювання в середовищі AutoCAD

Шоман, О. В. Основи інженерної графіки та геометричного моделювання в середовищі AutoCAD : навч. посібник / О. В. Шоман ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : Підручник НТУ “ХПІ”, 2017. — 288 с.


Динамічні системи з післядією

Хусаінов, Д. Я. Динамічні системи з післядією : навч. посібник / Д. Я. Хусаінов, А. В. Шатирко ; КНУ. — Київ : ВПЦ “Київський університет”, 2018. — 153 с.


Визначальні об’єкти нарисної геометрії

Даниленко, В. Я. Визначальні об’єкти нарисної геометрії : конспект лекцій з дисципліни “Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка” для студ. усіх спец. / В. Я. Даниленко ; НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — 32 с.


Основи нелінійної динаміки

Хусаінов, Д. Я. Основи нелінійної динаміки : навч. посібник / Д. Я. Хусаінов, А. В. Шатирко ; КНУ. — Київ : ВПЦ “Київський університет”, 2017. — 159 с.


Структура, прочность и сопротивление усталости микрокристаллических и микрослойных материалов

Мовчан, Б. А. Структура, прочность и сопротивление усталости микрокристаллических и микрослойных материалов / Б. А. Мовчан, С. А. Фирстов, Ю. Ф. Луговской ; ИПМ НАНУ. — Киев : Наук. думка, 2016. — 171 с.


Mechanics

Lyubchenko, O. A. Mechanics = Механіка : навч.-метод. посібник / O. A. Lyubchenko ; НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. — 324 p.


Математичне моделювання систем

Обод, І. І. Математичне моделювання систем : навч. посібник / І. І. Обод, А. Е. Заволодько, І. В. Свид ; дар. А. Е. Заволодько ; заг. ред. І. І. Обод ; НТУ “ХПІ”. — Харків : Друкарня Мадрид, 2019. — 268 с.


О влиянии периодических процессов в элементарных частицах на волновые свойства физических объектов. Однородная среда субчастиц как модель вакуума

Вильковский, С. С. О влиянии периодических процессов в элементарных частицах на волновые свойства физических объектов. Однородная среда субчастиц как модель вакуума / С. С. Вильковский. — Харьков : Мачулин, 2018. — 104 с.


Методические указания для проведения практических занятий и контрольных работ по высшей математике по теме “Ряды”

Методические указания для проведения практических занятий и контрольных работ по высшей математике по теме “Ряды” : для студ. всех спец. / Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т ; НТУ “ХПИ”. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2016. — 36 с.


Сторінки