Математика. Фізика

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка

​Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка / КНУ. Вип. 2(34) / відп. ред. М. Ф. Городній. — Київ : ВПЦ “Київський університет”, 2015. — 68 с.


Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізика

​Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізика / КНУ. Вип. 1/2(16/17) / відп. ред. М. В. Макарець. — Київ : ВПЦ “Київський університет”, 2014. — 63 с.


Отрицательное преломление волн. Введение в физику и технологию электромагнитных метаматериалов

Вольпян, О. Д. Отрицательное преломление волн. Введение в физику и технологию электромагнитных метаматериалов / О. Д. Вольпян, А. И. Кузьмичев ; дар. А. И. Кузьмичев ; ред.: А. М. Прохоров, Г. М. Зверев. — Киев ; Москва : Аверс, 2012. — 360 с.


Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вип. 1(19)

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Радіофізика та електроніка / КНУ.
Вип. 1(19) / відп. ред. І. О. Анісімов. — Київ : ВПЦ “Київський університет”, 2013. — 70 с.


Теплометрия: теория, метрология, практика

​Теплометрия: теория, метрология, практика : монография : в 3 кн. — Кн. 1 : Методы и средства измерения теплового потока / Т. Г. Грищенко [и др.] ; дар. Т. Г. Грищенко ; ред. Т. Г. Грищенко ; ИТТФ НАНУ. — Киев : Ин-т техн. теплофизики, 2017. — 438 с.


Оптика. Атомная и ядерная физика

Любченко, Е. А. Оптика. Атомная и ядерная физика : учеб.-метод. пособие / Е. А. Любченко, З. К. Ветчинкина, Т. В. Таврина ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2016. — 300 с.


Альтернативная энергетика и энергоэффективность

Мирный, А. Н. Альтернативная энергетика и энергоэффективност = Alternative power and economy of energy / А. Н. Мирный, Л. С. Скворцов ; ред. А. Н. Мирный ; Российская Акад. Естественных Наук. — Москва : Академия коммунального хоз-ва , 2015. — 303 с.


Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка / КНУ.
Вип. 2(32) / відп. ред. М. Ф. Городній. — Київ : ВПЦ “Київський університет”, 2014. — 60 с.


Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка / КНУ.
Вип. 1(31) / відп. ред. М. Ф. Городній. — Київ : ВПЦ “Київський університет”, 2014. — 64 с.


Комп'ютерний практикум. Лабораторні роботи з теоретичної механіки

Аніщенко, Г. О. Комп'ютерний практикум. Лабораторні роботи з теоретичної механіки : навч.-метод. посібник / Г. О. Аніщенко, О. К. Морачковський ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. — 104 с.


Актуальні проблеми фізики та їх інформаційне забезпечення

Актуальні проблеми фізики та їх інформаційне забезпечення : тези доп. XI Регіональної наук. студентської конф., 20-21 квіт. 2011 р. / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т ; дар. Л. Л. Товажнянський ; гол. оргком. Л. Л. Товажнянський. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2011. — 175 с.


Нелинейная динамика упругих систем

Аврамов, К. В. Нелинейная динамика упругих систем / К. В. Аврамов, Ю. В. Михлин. Т. 2 : Приложения / дар. Ю. В. Михлин. — Москва ; Ижевск : Институт компьютерных исследований, 2015. — 700 с.


Нелинейная динамика упругих систем

Аврамов, К. В. Нелинейная динамика упругих систем / К. В. Аврамов, Ю. В. Михлин. Т. 1 : Модели, методы, явления / дар. Ю. В.  Михлин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва ; Ижевск : Институт компьютерных исследований, 2015. — 716 с.


Сторінки