Математика. Фізика

Інформація у розділі відображається по мірі надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація про видання та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Методичні вказівки до проведення практичних занять з вищої математики

Методичні вказівки до проведення практичних занять з вищої математики за темою “Функції декількох змінних” : для студ. усіх спец. ф-тів МТ, МБ, ЕМБ, Е, АП, КІТ, ТОР, ТНР / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т ; дар. І. А. Токмакова ; уклад. І. А. Токмакова. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. — 32 с.


Физика твердого тела

Шевченко, С. И. Физика твердого тела : учеб. пособие : в 2 ч. / С. И. Шевченко. Ч. 1 : Теория кристаллической решетки / Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т ; дар. С. И. Шевченко. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2012. — 104 с.


Гидродинамика сепарирования зерна

Тищенко, Л. Н. Гидродинамика сепарирования зерна : монография / Л. Н. Тищенко, В. П. Ольшанский, С. В. Ольшанский. — Харьков : Міськдрук, 2010. — 174 с.


Вісник Харківського Національного університету імені В. Н. Каразіна

Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. Вісник Харківського Національного університету імені В. Н. Каразіна : зб. наук. пр. / Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна.
№ 1040 : Ядра, частинки, поля, Вип. 1(57). — Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2013. — 89 с.


دانش‌ چسب‌ و چسبندگی‌

Comyn, J. دانش‌ چسب‌ و چسبندگی‌ = Adhesion Science : translation from English J. Comyn Adhesion Science / J. Comyn ; ubers Gh. Zohuri ; дар. Амир Эсхан Карими Язди. — [Iran] : [s. n.], [20--]. — 200 p.


حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی

Leithold, Louis. حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی = The calculus with analytic geometry : translation from English 5th L. Leithold The calculus with analytic geometry / L. Leithold ; дар. Амир Эсхан Карими Язди. Pt. 2. — [Iran] : [s. n.], [20--]. — 703 p.


حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی

Leithold, Louis. حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی = The calculus with analytic geometry : translation from English 5th L. Leithold The calculus with analytic geometry / L. Leithold ; дар. Амир Эсхан Карими Язди. Pt. 1. — [S. l. : s. n.], [20--]. — 781 p.


هندسه تحلیلی و حساب دیفرانسیل و انتگرال

Silverman, Richard A. هندسه تحلیلی و حساب دیفرانسیل و انتگرال = Modern calculus and analytic geometry : translation from English R. A. Silverman Modern calculus and analytic geometry / R. A. Silverman ; дар. Амир Эсхан Карими Язди. - [S. l. : s. n.], 2002. — 461 p.


Механічні властивості покриттів на основі титану

Механічні властивості покриттів на основі титану / А. П. Шпак [та ін.] ; дар. О. В. Соболь ; Ін-т металофізки НАН України, Київський нац. ун-т, Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Київ : ІМФ НАНУ, 2005. — 84 с.


Цвет и управление гравитацией

Мизрахи, В. М. Цвет и управление гравитацией : сб. ст. / В. М. Мизрахи, В. П. Титарь ; Харьковский нац. ун-т, Академия наук прикладной радиоэлектроники, Институт голографии. — Харьков : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2013. — 154 с.


Вопросы цвета, супергравитации и времени

Мизрахи, В. М. Вопросы цвета, супергравитации и времени : сб. ст. / В. М. Мизрахи, В. П. Титарь ; Харьковский нац. ун-т, Академия наук прикладной радиоэлектроники, Институт голографии. — Харьков : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2013. — 75 с.


Сторінки