Математика. Фізика

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Оптика. Атомная и ядерная физика

Любченко, Е. А. Оптика. Атомная и ядерная физика : учеб.-метод. пособие / Е. А. Любченко, З. К. Ветчинкина, Т. В. Таврина ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2016. — 300 с.


Альтернативная энергетика и энергоэффективность

Мирный, А. Н. Альтернативная энергетика и энергоэффективност = Alternative power and economy of energy / А. Н. Мирный, Л. С. Скворцов ; ред. А. Н. Мирный ; Российская Акад. Естественных Наук. — Москва : Академия коммунального хоз-ва , 2015. — 303 с.


Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка / КНУ.
Вип. 2(32) / відп. ред. М. Ф. Городній. — Київ : ВПЦ “Київський університет”, 2014. — 60 с.


Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка / КНУ.
Вип. 1(31) / відп. ред. М. Ф. Городній. — Київ : ВПЦ “Київський університет”, 2014. — 64 с.


Комп'ютерний практикум. Лабораторні роботи з теоретичної механіки

Аніщенко, Г. О. Комп'ютерний практикум. Лабораторні роботи з теоретичної механіки : навч.-метод. посібник / Г. О. Аніщенко, О. К. Морачковський ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. — 104 с.


Актуальні проблеми фізики та їх інформаційне забезпечення

Актуальні проблеми фізики та їх інформаційне забезпечення : тези доп. XI Регіональної наук. студентської конф., 20-21 квіт. 2011 р. / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т ; дар. Л. Л. Товажнянський ; гол. оргком. Л. Л. Товажнянський. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2011. — 175 с.


Нелинейная динамика упругих систем

Аврамов, К. В. Нелинейная динамика упругих систем / К. В. Аврамов, Ю. В. Михлин. Т. 2 : Приложения / дар. Ю. В. Михлин. — Москва ; Ижевск : Институт компьютерных исследований, 2015. — 700 с.


Нелинейная динамика упругих систем

Аврамов, К. В. Нелинейная динамика упругих систем / К. В. Аврамов, Ю. В. Михлин. Т. 1 : Модели, методы, явления / дар. Ю. В.  Михлин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва ; Ижевск : Институт компьютерных исследований, 2015. — 716 с.


Теоретические основы системно-информационного подхода к технологическим процессам и системам машиностроения

Луцкий, С. В. Теоретические основы системно-информационного подхода к технологическим процессам и системам машиностроения / С. В. Луцкий ; Харьковский нац. автомобильно-дорожный ун-т. — Харьков : ХНАДУ, 2008. — 327 с.


Методичні вказівки до проведення практичних занять з вищої математики

Методичні вказівки до проведення практичних занять з вищої математики за темою “Функції декількох змінних” : для студ. усіх спец. ф-тів МТ, МБ, ЕМБ, Е, АП, КІТ, ТОР, ТНР / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т ; дар. І. А. Токмакова ; уклад. І. А. Токмакова. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. — 32 с.


Физика твердого тела

Шевченко, С. И. Физика твердого тела : учеб. пособие : в 2 ч. / С. И. Шевченко. Ч. 1 : Теория кристаллической решетки / Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т ; дар. С. И. Шевченко. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2012. — 104 с.


Сторінки