Математика. Фізика

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Курс общей физики

Савельев, И. В. Курс общей физики : учеб. пособие : в 4 т. / И. В. Савельев. Т. 4 : Сборник вопросов и задач по общей физике / общ. ред. В. И. Савельев. — Москва : КНОРУС, 2009. — 384 с.


Курс общей физики

Савельев, И. В. Курс общей физики : учеб. пособие : в 4 т. / И. В. Савельев. Т. 3 : Квантовая оптика. Атомная физика. Физика твердого тела. Физика атомного ядра и элементарных частиц / общ. ред. В. И. Савельев. — Москва : КНОРУС, 2009. — 368 с.


Курс физики

Трофимова, Т. И. Курс физики : учеб. пособие / Т. И. Трофимова. — 15-е изд., стер. — Москва : ИЦ Академия, 2012. — 560 с.


Высшая математика в примерах и задачах

Высшая математика в примерах и задачах : учеб. пособие : в 2 т. — Т. 2 / Ю. Д. Геворкян [и др.] ; ред. Ю. Л. Геворкян ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. — Харьков : Підручник НТУ “ХПІ”, 2011. — 376 с.


Физика. Основные законы и задачи

Борисова, С. С. Физика. Основные законы и задачи : учебно-метод. пособие : в 4 т. / С. С. Борисова, И. Г. Шипкова. — Ч. 3 : Основы электромагнетизма / Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. — Харьков : Підручник НТУ “ХПІ”, 2012. — 76 с.


Физика. Основные законы и задачи

Борисова, С. С. Физика. Основные законы и задачи : учебно-метод. пособие : в 4 т. / С. С. Борисова, И. Г. Шипкова. — Ч. 1 : Механика / Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. — Харьков : Підручник НТУ “ХПІ”, 2012. — 106 с.


Моделювання течії неньютонівських рідин у каналах базової геометрії

Товажнянський, Л. Л. Моделювання течії неньютонівських рідин у каналах базової геометрії : монографія / Л. Л. Товажнянський, Е. В. Білецький, Ю.  А. Толчинський ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2013. — 320 с.


Загальна фізика. Лабораторний практикум

Загальна фізика. Лабораторний практикум : навч. посібник : у 3 ч. Ч. 2 : Коливання та хвилі. Оптика / А. О. Мамалуй [та ін.] ; заг. ред. А. О. Мамалуй ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : Підручник НТУ “ХПІ”, 2012. — 216 с.


Загальна фізика. Практичні завдання

Загальна фізика. Практичні завдання : навч.-метод. посібник / А. О. Мамалуй [та ін.] ; заг. ред. А. О. Мамалуй ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : Підручник НТУ “ХПІ”, 2014. — 296 с.


Методы многомерной безусловной минимизации

Северин, В. П. Методы многомерной безусловной минимизации : учеб. пособие по курсу “Методы оптимизации” / В. П. Северин ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2013. — 160 с.


Сторінки