Математика. Фізика

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Моделювання течії неньютонівських рідин у каналах базової геометрії

Товажнянський, Л. Л. Моделювання течії неньютонівських рідин у каналах базової геометрії : монографія / Л. Л. Товажнянський, Е. В. Білецький, Ю.  А. Толчинський ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2013. — 320 с.


Загальна фізика. Лабораторний практикум

Загальна фізика. Лабораторний практикум : навч. посібник : у 3 ч. Ч. 2 : Коливання та хвилі. Оптика / А. О. Мамалуй [та ін.] ; заг. ред. А. О. Мамалуй ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : Підручник НТУ “ХПІ”, 2012. — 216 с.


Загальна фізика. Практичні завдання

Загальна фізика. Практичні завдання : навч.-метод. посібник / А. О. Мамалуй [та ін.] ; заг. ред. А. О. Мамалуй ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : Підручник НТУ “ХПІ”, 2014. — 296 с.


Методы многомерной безусловной минимизации

Северин, В. П. Методы многомерной безусловной минимизации : учеб. пособие по курсу “Методы оптимизации” / В. П. Северин ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2013. — 160 с.


Теоретична механіка. Динаміка

Бєломитцев, А. С. Теоретична механіка. Динаміка : тексти лекцій / А. С. Бєломитцев ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2015. — 126 с.


Основи інженерної графіки та геометричного моделювання в середовищі AutoCAD

Шоман, Ольга Вікторівна. Основи інженерної графіки та геометричного моделювання в середовищі AutoCAD : навч. посібник / О. В. Шоман; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2014. — 288 с.


Поликластерные аморфные тела

Бакай, А. С. Поликластерные аморфные тела : монография / А. С. Бакай. — 2-е изд., перераб. и доп. — Харьков : Синтекс, 2013. — 352 с.


Сторінки