Математика. Фізика

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Гидродинамика сепарирования зерна

Тищенко, Л. Н. Гидродинамика сепарирования зерна : монография / Л. Н. Тищенко, В. П. Ольшанский, С. В. Ольшанский. — Харьков : Міськдрук, 2010. — 174 с.


Вісник Харківського Національного університету імені В. Н. Каразіна

Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. Вісник Харківського Національного університету імені В. Н. Каразіна : зб. наук. пр. / Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна.
№ 1040 : Ядра, частинки, поля, Вип. 1(57). — Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2013. — 89 с.


دانش‌ چسب‌ و چسبندگی‌

Comyn, J. دانش‌ چسب‌ و چسبندگی‌ = Adhesion Science : translation from English J. Comyn Adhesion Science / J. Comyn ; ubers Gh. Zohuri ; дар. Амир Эсхан Карими Язди. — [Iran] : [s. n.], [20--]. — 200 p.


حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی

Leithold, Louis. حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی = The calculus with analytic geometry : translation from English 5th L. Leithold The calculus with analytic geometry / L. Leithold ; дар. Амир Эсхан Карими Язди. Pt. 2. — [Iran] : [s. n.], [20--]. — 703 p.


حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی

Leithold, Louis. حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی = The calculus with analytic geometry : translation from English 5th L. Leithold The calculus with analytic geometry / L. Leithold ; дар. Амир Эсхан Карими Язди. Pt. 1. — [S. l. : s. n.], [20--]. — 781 p.


هندسه تحلیلی و حساب دیفرانسیل و انتگرال

Silverman, Richard A. هندسه تحلیلی و حساب دیفرانسیل و انتگرال = Modern calculus and analytic geometry : translation from English R. A. Silverman Modern calculus and analytic geometry / R. A. Silverman ; дар. Амир Эсхан Карими Язди. - [S. l. : s. n.], 2002. — 461 p.


Механічні властивості покриттів на основі титану

Механічні властивості покриттів на основі титану / А. П. Шпак [та ін.] ; дар. О. В. Соболь ; Ін-т металофізки НАН України, Київський нац. ун-т, Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Київ : ІМФ НАНУ, 2005. — 84 с.


Цвет и управление гравитацией

Мизрахи, В. М. Цвет и управление гравитацией : сб. ст. / В. М. Мизрахи, В. П. Титарь ; Харьковский нац. ун-т, Академия наук прикладной радиоэлектроники, Институт голографии. — Харьков : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2013. — 154 с.


Вопросы цвета, супергравитации и времени

Мизрахи, В. М. Вопросы цвета, супергравитации и времени : сб. ст. / В. М. Мизрахи, В. П. Титарь ; Харьковский нац. ун-т, Академия наук прикладной радиоэлектроники, Институт голографии. — Харьков : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2013. — 75 с.


История математики в России до 1917 года

Юшкевич, А. П. История математики в России до 1917 года : учебное пособие / А. П. Юшкевич ; Ин-т истории естествознания и техники АН СССР. — Москва : Наука, 1968. — 591 с.


Краткий физико-технический справочник

Краткий физико-технический справочник  / общ. ред. К. П. Яковлев. Т. 2 : Общая механика, сопротивление материалов, теория механизмов и машин / сост.: В. А. Зиновьев, Г. Н. Свешников, И. К. Снитко. — Москва : Физматгиз, 1960. — 412 с.


Mathematische Formeln

Bartsch, H. J. Mathematische Formeln : Mit 336 Bildern / H. J. Bartsch. — 5. Aufl. — Leipzig : VEB Fachbuchverlag, 1966. — 508 S.


Методичні вказівки до лабораторної роботи за курсом «Чисельні методи»

Методичні вказівки до лабораторної роботи за курсом “Чисельні методи”. Тема 3 : Чисельні методи лінійної алгебри : для студ. напрямків : 6.040302 — Інформатика, 6.040303 — Системний аналіз / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т ; уклад. : О. С. Мазманішвілі, Г. Ю. Сидоренко. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2009. — 88 с.


Сторінки