Математика. Фізика

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Загальна фізика. Лабораторний практикум

Загальна фізика. Лабораторний практикум : навч. посіб. : у 3 ч. Ч. 1 : Класична механіка. Термодинаміка і статистична фізика. Електрика та магнетизм / А. О. Мамалуй, М. В. Лебедєва, Т. І. Храмова та ін.; за заг. ред. А. О. Мамалуя. — X.: Підручник НТУ "ХПІ", 2012. — 352 с.


Сторінки