Математика. Фізика

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Теоретична механіка. Динаміка

Бєломитцев, А. С. Теоретична механіка. Динаміка : тексти лекцій / А. С. Бєломитцев ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2015. — 126 с.


Основи інженерної графіки та геометричного моделювання в середовищі AutoCAD

Шоман, Ольга Вікторівна. Основи інженерної графіки та геометричного моделювання в середовищі AutoCAD : навч. посібник / О. В. Шоман; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2014. — 288 с.


Поликластерные аморфные тела

Бакай, А. С. Поликластерные аморфные тела : монография / А. С. Бакай. — 2-е изд., перераб. и доп. — Харьков : Синтекс, 2013. — 352 с.


Скінченні гібридні інтегральні перетворення, породжені класичними диференціальними операторами математичної фізики

Ленюк, М. П. Скінченні гібридні інтегральні перетворення, породжені класичними диференціальними операторами математичної фізики : монографія / М. П. Ленюк, М. І. Шинкарик . — Т. : Екон. думка. Т. 2 / дар. М. П. Ленюк. — 2012. — 308 с.


Основы механики

Иващенко, Ю. Н. Основы механики : учеб. пособие / Ю. Н. Иващенко, И. А. Сладких ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. — Х. : НТУ “ХПИ”, 2012. — 260 с.


Математические модели знаний и их реализация с помощью алгебропредикатных структур

Булкин, В. И. Математические модели знаний и их реализация с помощью алгебропредикатных структур : монография / В. И. Булкин, Н. В. Шаронова ; Нац. техн. ун-т "Харьк. политехн. ин-т", Макеев. экон.-гуманитар. ин-т. — Донецк : [б. и.], 2010. — 304 с.


Диференціальні рівняння та ряди

Курпа, Л. В. Differential Equations and Series = Диференціальні рівняння та ряди / Л. В. Курпа, О. С. Мазур, Т. В. Шматко : навч. посіб. — Харків : НТУ "ХПІ", 2013. — 288 с.


Сторінки