Математика. Фізика

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Математико-фізичний аналіз метеорного явища

Кручиненко, В. Г. Математико-фізичний аналіз метеорного явища : монографія / В. Г. Кручиненко ; Головна астроном. обсерваторія НАН України, Нац. акад. наук України. — Київ : Наук. думка, 2012. — 294 с.


Математика для экономистов

Лобода, А. И. Математика для экономистов : учеб. пособие для иностр. студ. : в 2 ч. / А. И. Лобода, Е. Н. Лапузина. Ч. 2 : Производные. Исследование функций. Интегралы. Дифференциальные уравнения. — Х. : НТУ "ХПИ", 2013. — 220 с.


История науки сквозь призму озарений

Ушаков, И. А. История науки сквозь призму озарений : научно-популярная литература / И. А. Ушаков. Кн. 8 : Покорение космоса : Небо без границ. — Москва : URSS, 2010. — 176 с.


Диференціальне та інтегральне числення функцій багатьох змінних

Курпа, Л. В. Диференціальне та інтегральне числення функцій багатьох змінних = Differential and integral calculus for functions with several variables : навч. посібник / Л. В. Курпа, Т. В. Шматко ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : НТУ "ХПІ", 2012. — 252 с.


Рівняння математичної фізики (практикум)

Бобик, О. І. Рівняння математичної фізики (практикум) : навч. посібник / О. І. Бобик, І. О. Бобик, В. В. Литвин ; наук. ред. В. В. Пасічник. — Львів : Новий світ-2000, 2010. — 256 с.


Довідник з теоретичної механіки

Дроннік, Ю. М. Довідник з теоретичної механіки : посібник / Ю. М. Дроннік, С. Л. Кучеренко, Л. М. Тіщенко. — Харків : Око, 2003. — 292 с.


Загальна фізика. Лабораторний практикум

Загальна фізика. Лабораторний практикум : навч. посіб. : у 3 ч. Ч. 1 : Класична механіка. Термодинаміка і статистична фізика. Електрика та магнетизм / А. О. Мамалуй, М. В. Лебедєва, Т. І. Храмова та ін.; за заг. ред. А. О. Мамалуя. — X.: Підручник НТУ "ХПІ", 2012. — 352 с.


Сторінки