Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка / КНУ. — Вип. 1(39) / відп. ред. М. Ф. Городній. — Київ : ВПЦ “Київський університет”, 2018. — 65 с.