Хімія

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Теоретичні основи і технології комплексних добрив із фосфоритів з низьким вмістом фосфору(V) оксиду

Рищенко, І. М. Теоретичні основи і технології комплексних добрив із фосфоритів з низьким вмістом фосфору(V) оксиду : автореф. дис. д-ра техн. наук : 05.17.01 / І. М. Рищенко ; НТУ “ХПІ”. — Харків, 2014. — 39 с.


Хімія р4-елементів та їх сполук

Хімія р4-елементів та їх сполук : навч. посібник / А. М. Бутенко [та ін.] ; заг. ред. А. М. Бутенко ; НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. — 240 с.


Наукові засади прогнозування поводження радіонуклідів у довкіллі та при дезактивації водних середовищ

Пшинко, Г. М. Наукові засади прогнозування поводження радіонуклідів у довкіллі та при дезактивації водних середовищ = Scientific Basis for Predicting the Behavior of Radionuclides in the Environment and in the Decontamination of Aquatic Environments / Г. М. Пшинко, В. В. Гончарук. — Київ : Наук. думка, 2019. — 408 с.


Розвиток теорії і практики використання окисненого вугілля для виробництва доменного коксу

Мірошниченко, Д. В. Розвиток теорії і практики використання окисненого вугілля для виробництва доменного коксу : моногрфія / Д. В. Мірошниченко ; НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ” ; Харків : Планета-Прінт, 2019. — 312 с.


Методичні вказівки щодо виконання лабораторних та практичних робіт з дисципліни “Загальна хімія”

Методичні вказівки щодо виконання лабораторних та практичних робіт з дисципліни “Загальна хімія” : для студ. машинобуд. спец. / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т ; НТУ “ХПІ”. —​ Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. — 72 с.


Основные понятия и законы химии. Растворы

Лисачук, Л. Н. Основные понятия и законы химии. Растворы : учеб. пособие / Л. Н. Лисачук, Л. С. Федорова, И. А. Ралитная ; НТУ “ХПИ”. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2008. — 220 с.  


Хімія високомолекулярних сполук

Гетьманчук, Ю. П. Хімія високомолекулярних сполук : підручник / Ю. П. Гетьманчук, М. М. Братичак ; НУ “ЛП”. — Львів : Львівська політехніка, 2008. — 460 с.


Создание интеллектуальных систем поддержки принятия решений по управлению доменной плавкой: новые подходы

Создание интеллектуальных систем поддержки принятия решений по управлению доменной плавкой: новые подходы : монография / И. Г. Муравьева [и др.] ; ИЧМ НАНУ. —​ Киев : Наук. думка, 2019. — 272 с.


Создание интеллектуальных систем поддержки принятия решений по управлению доменной плавкой: новые подходы

Создание интеллектуальных систем поддержки принятия решений по управлению доменной плавкой: новые подходы : монография / И. Г. Муравьева [и др.] ; ИЧМ НАНУ. —​ Киев : Наук. думка, 2019. — 272 с.


Сторінки