Хімія

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Практикум з курсу фізичної хімії для студентів хіміко-інженерних напрямків освіти всіх форм навчання

Долженко, Ю. І. Практикум з курсу фізичної хімії для студентів хіміко-інженерних напрямків освіти всіх форм навчання : навч.-метод. посібник / Ю. І. Долженко, Б. А. Веретенченко, А. В. Дженюк ; заг. ред. Ю. І. Долженко ; НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2007. — 128 с.


Використання висококонцентрованих потоків енергії в порошковій металургії для отримання карбідосталей

Використання висококонцентрованих потоків енергії в порошковій металургії для отримання карбідосталей : монографія / О. М. Сизоненко [та ін.] ; ІІПТ НАНУ. — Київ : Наук. думка, 2020. — 151 с.


Технологія скла

Технологія скла : підручник : у 3 ч. / Й. М. Ящишин [та ін.]. Ч. 3 : Технологія скляних виробів / ІІТЗО МОН України ; ред. Й. М. Ящишин. — Львів : Растр-7, 2011. — 416 с. : рис. 


Загальна та неорганічна хімія

Гомонай, В. І. Загальна та неорганічна хімія : підручник / В. І. Гомонай, С. С. Мільович. — Вінниця : Нова книга, 2016. — 448 с. 


Контрольні задачі та методичні вказівки для самостійної роботи за курсом “Загальна хімічна технологія”

Контрольні задачі та методичні вказівки для самостійної роботи за курсом “Загальна хімічна технологія” / НТУ “ХПІ” ; уклад.: С. М. Биканов [та ін.]. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2017. — 27 с.

 


Вестник национального технического университета “ХПИ”. Вып. 43

Национальный технический университет “Харьковский политехнический институт”. Вестник национального технического университета “ХПИ” : сб. науч. тр. : темат. вып. / НТУ “ХПИ”. Вып. 43 : Химия, химическая технология и экология / отв. ред. М. И. Рыщенко. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2006. — 180 с.


Фізико-хімічні й технологічні основи формування коагуляційних структур технічних дисперсій

Макаров, А. С. Фізико-хімічні й технологічні основи формування коагуляційних структур технічних дисперсій : монографія / А. С. Макаров, К. В. Макарова ; ІКХХВ НАНУ. — Київ : Наук. думка, 2020. — 247 с.


Сторінки