Хімія

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Поверхневі явища і дисперсні системи

Некрасов, О. П. Поверхневі явища і дисперсні системи : навч. посібник / О. П. Некрасов, Б. А. Веретенченко ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн.
ун-т. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2018. — 112 с.


75 Years Chemistry: Re-Reading

Riemschneider, R. 75 Years Chemistry: Re-Reading / R. Riemschneider. Pt. IV / дар. R. Riemschneider. — Irvine : Bibliotheque World Wide, 2012. — 957 p.


75 Years Chemistry: Re-Reading

Riemschneider, R. 75 Years Chemistry: Re-Reading / R. Riemschneider. Pt. III / дар. R. Riemschneider. — Irvine : Bibliotheque World Wide, 2011. — 925 p.


Хімія p-елементів

Ледовських, В. М. Хімія p‑елементів : навч. посібник / В. М. Ледовських ; НАУ. —​ 2-ге вид., доп. і перероб. —​ Київ : НАУ, 2017. — 548 с.


75 Years Chemistry: Re-Reading

Riemschneider, R. 75 Years Chemistry: Re-Reading / R. Riemschneider. Pt. II / дар. R. Riemschneider. — Irvine : Bibliotheque World Wide, 2011. — 903 p.


Рентгеновские методы анализа состава материалов

Михайлов, И. Ф. Рентгеновские методы анализа состава материалов : монография / Михайлов И. Ф., А. А. Батурин, А. И. Михайлов ; дар. А. П. Марченко ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. — Харьков : Підручник НТУ “ХПІ”, 2015. — 204 с.


75 Years Chemistry: Re-Reading

Riemschneider, R. 75 Years Chemistry: Re-Reading / R. Riemschneider. Pt. I / дар. R. Riemschneider. — Irvine : Bibliotheque World Wide, 2011. — 794 p.


Вісник Національного університету «Львівська політехніка» № 868

Львівська політехніка, нац. ун‑т. Вісник Національного університету “Львівська політехніка” : зб. наук. пр. / Львівська політехніка, нац. ун‑т. № 868 : Хімія, технологія речовин та їх застосування / відп. ред. В. Й. Скороход. — Львів : Львiвська полiтехнiка, 2017. — 435 с.


75 Years Chemistry: Re-Reading

Riemschneider, R. 75 Years Chemistry: Re-Reading / R. Riemschneider. Pt. V-B / дар. R. Riemschneider. — Irvine : Bibliotheque World Wide, 2017. — 1210 p.


75 Years Chemistry: Re-Reading

Riemschneider, R. 75 Years Chemistry: Re-Reading / R. Riemschneider. Pt. V-A / дар. R. Riemschneider. — Irvine : Bibliotheque World Wide, 2017. — 1202 p.


Кальцийбариевые оксидные системы и вяжущие материалы на основе их композиций

Кальцийбариевые оксидные системы и вяжущие материалы на основе их композиций / Г. Н. Шабанова [и др.] ; дар. Г. Н. Шабанова ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. — Харьков : Планета-Прінт, 2014. — 273 с.


Сторінки