Хімія

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Електрохімічні та аналітичні характеристики іоноселективних електродів, оборотних до біологічно активних речовин

Електрохімічні та аналітичні характеристики іоноселективних електродів, оборотних до біологічно активних речовин : монографія / О. В. Луганська, Л. О. Омельянчик, Д. С. Коваленко ; ЗНУ. — Запоріжжя : Запорізький нац. ун-т, 2011. — 226 с.


Modified crystal field theory and its applications

Lamonova, K. V. Modified crystal field theory and its applications = Модифікована теорія кристалічного поля та іі застосування / K. V. Lamonova, S. M. Orel, Yu. G. Pashkevich ; National Academy of Sciences of Ukraine, Donetsk Institute for Physics and Engineering Named After O. O. Galkin. — Kyiv : Akademperiodyka, 2019. — 226 p.


Василь Михайлович Власенко

Василь Михайлович Власенко : бібліогр. покажч. / ІСПЕ НАН України ; дар. Н. В. Власенко ; уклад. Н. В. Власенко. — Київ : [б. и.], 2021. — 154 с.


Наукові праці. Вип. 47, Т. 2

Одеська національна академія харчових технологій. Наукові праці / ОНАХТ. Вип. 47, Т. 2 / дар. Л. М. Ульєв ; відп. ред. Л. В. Капрельянц. — Одеса : ОНАХТ, 2015. — 235 с.


Хімія

Хімія : для ун-тів : повний курс в одному томі : підручник / В. Яцимирський [та ін.] ; заг. ред. В. Яцимирський. — Київ ; Ірпінь : Перун, 2010. — 432 с.


General and Inorganic Chemistry

General and Inorganic Chemistry : Textbook / V. O. Kalibabchuk [et al.] ; ed. V. O. Kalibabchuk. — Kyiv : AUS Medicine Publishing, 2019. — 455 p.


Основы промышленной биотехнологии. Биотехнологические основы производства кисломолочных продуктов и сыров

Клещев, Н. Ф. Основы промышленной биотехнологии. Биотехнологические основы производства кисломолочных продуктов и сыров : учеб. пособие / Н. Ф. Клещев, М. П. Бенько ; НТУ “ХПИ”. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2010. — 80 с.


Хімія нафти та газу

Братичак, М. М. Хімія нафти та газу : підручник / М. М. Братичак, В. М. Гунька ; НУ “ЛП”. — Львiв : Львiвська полiтехнiка, 2020. — 446 с.


PRES 2013

PRES 2013 : 16th Conference on Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction, 29 Sept. — 2 Oct. 2013, Rhodes, Greece / дар. Г. С. Новикова. Pt. 1 / ed. P. Varbanov [et al.]. — Milano : [s. n.], 2013. — 624 p.


Функціональна кераміка. Керамічні матеріали, що захищають від електромагнітного випромінювання

Лісачук, Г. В. Функціональна кераміка. Керамічні матеріали, що захищають від електромагнітного випромінювання : монографія / Г. В. Лісачук ; НТУ “ХПІ”. — Харків : Планета-Прінт, 2013. — 280 с.


Сторінки