Хімія

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Химия и технология триоксида диазота

Химия и технология триоксида диазота : монография / В. И. Созонтов [и др.] ; дар. Г. И. Гринь​ ; ВНУ, Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т, Северодонецкий Оргхим. —​ Северодонецк : ВНУ, 2017. — 180 с.


Сенсорний аналіз харчових продуктів

Сенсорний аналіз харчових продуктів : навч. посібник / Ф. Ф. Гладкий [та ін.] ; дар. В. К. Тимченко​ ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун‑т. —​  Харків : НТУ “ХПІ”, 2018. — 132 с.


Безпека харчових продуктів: антиаліментарні фактори, ксенобіотики, харчові добавки

Безпека харчових продуктів: антиаліментарні фактори, ксенобіотики, харчові добавки : навч. посібник / Л. Н. Кричковська [та ін.] ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. —​ Харків : ХНАДУ, 2017. — 108 с.


Ресурсо- и энергосберегающая технология песчано-силикатных изделий

Ресурсо- и энергосберегающая технология песчано-силикатных изделий : монография / Г. Н. Шабанова [и др.] ; дар. Г. Н. Шабанова ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. —​  Харьков : НТУ “ХПИ”, 2018. — 186 с.


Хімія p-елементів

Ледовських, В. М. Хімія p‑елементів : навч. посібник / В. М. Ледовських ; НАУ. —​ 2-ге вид., доп. і перероб. —​ Київ : НАУ, 2017. — 548 с.


Рентгеновские методы анализа состава материалов

Михайлов, И. Ф. Рентгеновские методы анализа состава материалов : монография / Михайлов И. Ф., А. А. Батурин, А. И. Михайлов ; дар. А. П. Марченко ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. — Харьков : Підручник НТУ “ХПІ”, 2015. — 204 с.


Гидродинамические и физико-химические процессы в промежуточных ковшах для непрерывного литья стали

Гидродинамические и физико-химические процессы в промежуточных ковшах для непрерывного литья стали / В. И. Дубоделов [и др.] ; ФТИМС НАНУ. —​  Киев : Наук. думка, 2018. — 263 с.


Вісник Національного університету «Львівська політехніка» № 868

Львівська політехніка, нац. ун‑т. Вісник Національного університету “Львівська політехніка” : зб. наук. пр. / Львівська політехніка, нац. ун‑т. № 868 : Хімія, технологія речовин та їх застосування / відп. ред. В. Й. Скороход. — Львів : Львiвська полiтехнiка, 2017. — 435 с.


Загальна технологія харчової промисловості у прикладах і задачах (інноваційні заходи)

Загальна технологія харчової промисловості у прикладах і задачах (інноваційні заходи) : підручник / Л. Л. Товажнянський [та ін.] ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун‑т. —​  2-ге вид., перероб. —​  Київ : Центр учбової літ., 2017. — 470 с.


Загальна технологія харчової промисловості у прикладах і задачах (тестові завдання)

Бухкало, С. І. Загальна технологія харчової промисловості у прикладах і задачах (тестові завдання) : підручник / С. І. Бухкало ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун‑т. —​  Київ : Центр учбової літ., 2017. — 412 с.


Сторінки