Хімія

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

شیمی‌ پایه‌

Masterton, W. L. شیمی‌ پایه‌  = Chemistry : translation from English W. L. Masterton, E. J. Slowinski, E. Walford Chemistry / W. L. Masterton, E. J. Slowinski, E. Walford ; дар. Амир Эсхан Карими Язди. - [Iran] : [s. n.], [20--]. — 580 p.


Хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів у прикладах і задачах

Хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів у прикладах і задачах : навч. посібник : у 2 ч. Ч. 1 : Технологічні розрахунки в хімічних технологіях тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів / Л. Л. Брагіна [та ін.] ; ред. М. І. Рищенко ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : Підручник НТУ “ХПІ”, 2012. — 332 с.


Харчова хімія

Харчова хімія : навч. посібник / Л. В. Дуленко [та ін.] ; Донецький нац. ун-т економіки і торгівлі. — Київ : Кондор, 2012. — 248 с.


Распылительная сушка

Долинский, А. А. Распылительная сушка : в 2 т. / А. А. Долинский, К. Д. Малецкая. — Т. 2 : Теплотехнологии и оборудование для получения порошковых материалов. — Киев : Академпериодика, 2015. — 390 с.


Автоматизированное управление технологическими процессами

Бобух, А. А. Автоматизированное управление технологическими процессами отрасли на примере производства кальцинированной соды по аммиачному способу : текст лекций / А. А. Бобух, А. М. Дзевочко, М. А. Подустов ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. — Харьков : Підручник НТУ “ХПІ”, 2015. — 88 с.


Дивосвіт металів

Кондратюк, С. Є. Дивосвіт металів / С. Є. Кондратюк, О. Л. Геллер ; ФІзико-технологічний ін-т металів та сплавів НАН України. — Київ : Академперіодика, 2015. — 204 с.


Электротермия в новых процессах углехимии

Слободской, С. А. Электротермия в новых процессах углехимии : монография / С. А. Слободской ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. — Харьков : Підручник НТУ “ХПІ”, 2013. — 252 с.


Методичні вказівки до організації курсового та дипломного проектування за темою «Розрахунок матеріального балансу»

Методичні вказівки до організації курсового та дипломного проектування за темою “Розрахунок матеріального балансу” : для студ. спец. “Хімічна технологія рідкісних розсіяних елементів та матеріалів на їх основі” денної та заоч. форм навч. / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т ; уклад.: Г. Г. Тульський, В. В. Штефан, Б. І. Байрачний. — Харків : Підручник НТУ “ХПІ”, 2014. — 44 с.


Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Цивільний захист»

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Цивільний захист» для студентів хімічних спеціальностей заочної форми навчання / уклад.: І. М. Любченко, В. О. Мягкий, О. A. Максименко. — X. : НТУ «ХПІ», 2015.—16 с.


Хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів у прикладах і задачах

Хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів у прикладах і задачах : навч. посібник : у 2 ч. — Ч. 2 : Фізико-хімічні системи, фазові рівноваги, термодинаміка, ресурсо- та енергозбереження в технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів / О. Ю. Федоренко [та ін.] ; ред. М. І. Рищенко ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : Підручник НТУ “ХПІ”, 2015. — 336 с.


Технологія фосфоровмісних добрив, кислот і солей

Технологія фосфоровмісних добрив, кислот і солей : підручник / І. М. Астрелін [та ін.] ; ред. Л. Л. Товажнянський ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : Підручник НТУ “ХПІ”, 2011. — 288 с.


Сторінки