Хімія

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Основные понятия и законы химии. Растворы

Лисачук, Л. Н. Основные понятия и законы химии. Растворы : учеб. пособие / Л. Н. Лисачук, Л. С. Федорова, И. А. Ралитная ; НТУ “ХПИ”. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2008. — 220 с.  


Хімія високомолекулярних сполук

Гетьманчук, Ю. П. Хімія високомолекулярних сполук : підручник / Ю. П. Гетьманчук, М. М. Братичак ; НУ “ЛП”. — Львів : Львівська політехніка, 2008. — 460 с.


Создание интеллектуальных систем поддержки принятия решений по управлению доменной плавкой: новые подходы

Создание интеллектуальных систем поддержки принятия решений по управлению доменной плавкой: новые подходы : монография / И. Г. Муравьева [и др.] ; ИЧМ НАНУ. —​ Киев : Наук. думка, 2019. — 272 с.


Фізико-хімічні основи спікання алмазних порошків під дією високого тиску та високої температури

Бочечка, О. О. Фізико-хімічні основи спікання алмазних порошків під дією високого тиску та високої температури : монографія / О. О. Бочечка ; ред. В. З. Туркевич ; ІНМ НАНУ. —​ Київ : Наук. думка, 2019. — 240 с.


Хімія р4-елементів та їх сполук

Хімія р4-елементів та їх сполук : навч. посібник / А. М. Бутенко [та ін.] ; заг. ред. А. М. Бутенко ; НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. — 240 с.


Методика выполнения индивидуальных и контрольных заданий по курсу физической химии (электрохимия, кинетика)

Руднева, С. И. Методика выполнения индивидуальных и контрольных заданий по курсу физической химии (электрохимия, кинетика) : учеб.-метод. пособие / С. И. Руднева, А. В. ​Дженюк, Ю. И. ​Долженко ; НТУ “ХПИ”. — Харьков : Здоренко М. И., 2016. — 80 с.


Проектування складів бетонів

Дворкін, Л. Й. Проектування складів бетонів : монографія / Л. Й. Дворкін, О. Л. Дворкін ; НУВГП. —​ Рівне : НУВГП, 2015. — 353 с.


Методичні вказівки щодо виконання лабораторних та практичних робіт з дисципліни “Загальна хімія”

Методичні вказівки щодо виконання лабораторних та практичних робіт з дисципліни “Загальна хімія” : для студ. машинобуд. спец. / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т ; НТУ “ХПІ”. —​ Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. — 72 с.


Математичне моделювання і комп’ютерний аналіз процесів структуроутворення легованих сталей в ході фазових перетворень

Каверинський, В. В. Математичне моделювання і комп’ютерний аналіз процесів структуроутворення легованих сталей в ході фазових перетворень : монографія / В. В. Каверинський ; ІПМ НАНУ. —​ Київ : КІМ, 2019. — 212 с.


Сторінки