Хімія

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Вестник национального технического университета “ХПИ”. Вып. 43

Национальный технический университет “Харьковский политехнический институт”. Вестник национального технического университета “ХПИ” : сб. науч. тр. : темат. вып. / НТУ “ХПИ”. Вып. 43 : Химия, химическая технология и экология / отв. ред. М. И. Рыщенко. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2006. — 180 с.


Фізико-хімічні й технологічні основи формування коагуляційних структур технічних дисперсій

Макаров, А. С. Фізико-хімічні й технологічні основи формування коагуляційних структур технічних дисперсій : монографія / А. С. Макаров, К. В. Макарова ; ІКХХВ НАНУ. — Київ : Наук. думка, 2020. — 247 с.


Научные аспекты технологий пищевых продуктов антианемической направленности со стабилизированным гемовым железом

Евлаш, В. В. Научные аспекты технологий пищевых продуктов антианемической направленности со стабилизированным гемовым железом : монография / В. В. Евлаш, Н. И. Погожих, В. А. Акмен ; дар. Л. В. Кричковская ; ХГУПТ. — Харьков : ХГУПТ, 2016. — 213 с.  табл., рис.


Теоретичні основи і технології комплексних добрив із фосфоритів з низьким вмістом фосфору(V) оксиду

Рищенко, І. М. Теоретичні основи і технології комплексних добрив із фосфоритів з низьким вмістом фосфору(V) оксиду : автореф. дис. д-ра техн. наук : 05.17.01 / І. М. Рищенко ; НТУ “ХПІ”. — Харків, 2014. — 39 с.


Технологія скла

Технологія скла : підручник : у 3 ч. / Й. М. Ящишин [та ін.]. Ч. 3 : Технологія скляних виробів / ІІТЗО МОН України ; ред. Й. М. Ящишин. — Львів : Растр-7, 2011. — 416 с. : рис. 


Наукові засади прогнозування поводження радіонуклідів у довкіллі та при дезактивації водних середовищ

Пшинко, Г. М. Наукові засади прогнозування поводження радіонуклідів у довкіллі та при дезактивації водних середовищ = Scientific Basis for Predicting the Behavior of Radionuclides in the Environment and in the Decontamination of Aquatic Environments / Г. М. Пшинко, В. В. Гончарук. — Київ : Наук. думка, 2019. — 408 с.


Загальна та неорганічна хімія

Гомонай, В. І. Загальна та неорганічна хімія : підручник / В. І. Гомонай, С. С. Мільович. — Вінниця : Нова книга, 2016. — 448 с. 


Розвиток теорії і практики використання окисненого вугілля для виробництва доменного коксу

Мірошниченко, Д. В. Розвиток теорії і практики використання окисненого вугілля для виробництва доменного коксу : моногрфія / Д. В. Мірошниченко ; НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ” ; Харків : Планета-Прінт, 2019. — 312 с.


Сторінки