Наукові праці. Вип. 47, Т. 2

Одеська національна академія харчових технологій. Наукові праці / ОНАХТ. Вип. 47, Т. 2 / дар. Л. М. Ульєв ; відп. ред. Л. В. Капрельянц. — Одеса : ОНАХТ, 2015. — 235 с.