Право. Юридичні науки

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Вісник Національного університету “Львівська політехніка” № 837

Національний університет “Львівська політехніка”. Вісник Національного університету “Львівська політехніка” : зб. наук. пр. / НУ “ЛП”. № 837 : Юридичні науки / відп. ред. В. Л. Ортинський. — Львів : Львівська політехніка, 2016. — 531 с.

 


Патентное право: правовая охрана изобретений

Андрощук, Г. А. Патентное право: правовая охрана изобретений : учеб. пособие / Г. А. Андрощук, Л. И. Работягова ; науч. ред. О. Д. Карпенко ; отв. ред. И. В. Хронюк ; МАУП. — 2-е изд., перераб. и доп. — Киев : МАУП, 2001. — 231 с.


Звіт за результатами дослідження громадянської мережі ОПОРА участі жінок в місцевих виборах - 2020

Звіт за результатами дослідження громадянської мережі ОПОРА участі жінок в місцевих виборах — 2020 / М. Цип’ящук [та ін.]. — Київ : ФОП П’ятаков Ю. О., 2021. — 62 с. — (Прямуємо разом). 


Право інтелектуальної власності Європейського Союзу: формування, інститути, напрями розвитку

Капіца, Ю. М. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу: формування, інститути, напрями розвитку = European Union Intellectual Property Law: Formation, Institutes, Directions of Development : монографія / Ю. М. Капіца ; ЦДІВТТ НАН України. — Київ : Академперіодика, 2017. — 663 с. 


Екологія злочину

Нежурбіда, С. І. Екологія злочину: Теорії, аналіз, результат / С. І. Нежурбіда ; дар. М. Б. Зушман ; ЧНУ. — Чернівці : Друк Арт, 2013. — 432 с. : іл.


Судово-експертна діяльність в Україні

Судово-експертна діяльність в Україні : зб. нормативно-правових актів / ННЦ “ІСЕ” ; дар. Є. І. Сокол ; упоряд.: О. М. Клюєв, Е. Б. Сімакова-Єфремян, В. В. Хоша. — Харків : ФОП Панов А. М., 2021. — 414 с. 


Здійснення та захист прав внутрішньо переміщених осіб

Здійснення та захист прав внутрішньо переміщених осіб : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., м. Ужгород, 20 квіт. 2018 р. / УжНУ, Університет Марії Кюрі-Склодовської ; заг. ред.: О. Я. Рогач, Я. В. Лазур, М. В. Менджул. — Ужгород : ТОВ “РІК-У”, 2018. — 166 с.


Особливості підготовки матеріалів для призначення та проведення судових експертиз у кримінальних провадженнях за корупційними злочинами

Особливості підготовки матеріалів для призначення та проведення судових експертиз у кримінальних провадженнях за корупційними злочинами : матеріали міжвідом. наук.-практ. семінару “Проблемні питання призначення та проведення судових експертиз у кримінальних провадженнях за корупційними злочинами”, Харків, 12 лип. 2019 р. / "Проблемні питання призначення та проведення судових експертиз у кримінальних провадженнях за корупційними злочинами", міжвідомчий науково практичний семінар (2019 ; Харків) ; ХНДІСЕ. — Харків : ХНДІСЕ : Константа, 2019. — 259 с. : іл.


Кабінет-музей

Кабінет-музей видатного судового медика, криміналіста, засновника Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз, Заслуженого професора Миколи Сергійовича Бокаріуса / ХНДІСЕ ; дар. Є. І. Сокол. — Харків : [б. и.], [20--]. — 26 с. : іл.

 


Правові проблеми публічно-приватного партнерства в аграрних і земельних відносинах

Правові проблеми публічно-приватного партнерства в аграрних і земельних відносинах : монографія / Д. В. Бусуйок [та ін.] ; відп. ред.: В. І. Семчик, П. Ф. Кулинич ; ІДП НАНУ. — Київ : Наук. думка, 2015. — 199 с.


Інтелектуальна власність

Мікульонок, І. О. Інтелектуальна власність : навч. посібник / І. О. Мікульонок ; НТУУ “КПІ”. — 3-тє вид., перероб. та доп. — Київ : Кондор, 2016. — 242 с.


Питання вчення про злочин і покарання

Кузьменко, О. В. Питання вчення про злочин і покарання : навч. посібник / О. В. Кузьменко ; дар. О. В. Кузьменко ; НТУ “ХПІ”, КВНЗ “ХАНО”. — 3-тє вид., доп. і перероб. — Харків : Юрайт, 2020. — 212 с.


Сторінки