Право. Юридичні науки

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». № 884

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Вісник Національного університету “Львівська політехніка” : зб. наук. пр. / НУ “ЛП”. № 884 : Юридичні науки / гол. ред.-вид. ради Н. І. Чухрай. —​  Львів : Львівська політехніка, 2017. — 299 с.


Історія держави і права України

Щукін, В. В. Історія держави і права України : словник термінів і понять / В. В. Щукін, Н. В. Сугацька, А. М. Павлюк ; ред. М. М. Шитюк. — Київ : Кондор, 2015. — 296 с.


Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. № 876

Національний університет “Львівська політехніка”. Вісник Національного університету “Львівська політехніка” : зб. наук. пр. / НУ “ЛП”. № 876 : Юридичні науки / відп. ред. Н. І. Чухрай. —​ Львів : Львівська політехніка, 2017. — 351 с.


Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. № 865

Національний університет “Львівська політехніка”. Вісник Національного університету “Львівська політехніка” : зб. наук. пр. / НУ “ЛП”. № 865 : Юридичні науки / відп. ред. Н. І. Чухрай. —​ Львів : Львівська політехніка, 2017. — 575 с.


Інтелектуальна власність

​Капінос, М. М. Інтелектуальна власність : підручник / М. М. Капінос, Е. Т. Лерантович, М. М. Солощук ; дар. А. П. Марченко ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун‑т. — Харків : Друкарня Мадрид, 2016. — 396 с.


Вісник Національного університету «Львівська політехніка» № 861

Львівська політехніка, нац. ун‑т. Вісник Національного університету “Львівська політехніка” : зб. наук. пр. / Львівська політехніка, нац. ун‑т. № 861 : Юридичні науки / гол. ред.-вид. ради Н. І. Чухрай. — Львів : Львівська політехніка, 2017. — 579 с.


Precedent UA - 2016

Precedent UA – 2016 : [збірка] / В. Лутковська [та ін.] ; дар. А. П. Бущенко. — Київ : КВІЦ, 2017. — 326 с.


Митна справа

​Чекмасова, І. А. Митна справа : навч. посібник / І. А. Чекмасова, В. А. Міщенко ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2017. — 220 с.


The will to identity. State building and the strategies of legitimation

​Bilyi, O. The will to identity. State building and the strategies of legitimation = Воля до ідентичності. Розбудова держави і стратегії легітимації / O. Bilyi ; National Academy of Sciences of Ukraine, H. S. Skovoroda Institute of Philosophy. — Kyiv : Akademperiodyka, 2017. — 214 p.


Precedent UA - 2015

Бущенко, А. Precedent UA — 2015 / А. Бущенко, О. Сапожнікова, О. Шинкаренко. — Київ : КВІЦ, 2015. — 412 с.


Інтелектуальна власність

Капінос, М. М. Інтелектуальна власність : підручник / М. М. Капінос, Е. Т. Лерантович, М. М. Солощук ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн.
ун-т. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. — 348 с.


Державне управління в сфері формування освітніх стандартів підготовки фахівців цивільного захисту України

Садковий, В. П. Державне управління в сфері формування освітніх стандартів підготовки фахівців цивільного захисту України : монографія / В. П. Садковий ; Нац. ун-т цівільного захисту України. — Харків : НУЦЗУ, 2013. — 240 с.


Інтелектуальна власність. Сфера послуг

Інтелектуальна власність. Сфера послуг. Патентні повірені України: особистості, підприємства, установи. — Вип. 1 / дар. Є. І. Сокол ; упоряд. В. В. Болгов. — Київ : [б. и.], 2006. —  127 с.


Від курсанта до генерала

Від курсанта до генерала : Шляхами бойових звитяг і трудових звершень. 1921–2011 рр. / С. В. Войналович [та ін.] ; Нац. акад. внутр. справ України. — Київ : Український видавничий консорціум, 2011. — 360 с.


Сторінки