Освіта. Наука. Педагогіка

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Образование и наука в структуре современного российского общества

Образование и наука в структуре современного российского общества : материалы Междунар. науч.-практ. конф. профессорско-преподавательского состава и аспирантов, г. Белгород, 16-18 апр. 2013 г. : посвящ. 35‑летию ун-та / БУКЭП ; дар. А. П. Марченко. — Белгород : БУКЭП, 2013. — 211 с.


Теорія та практика змішаного навчання

Теорія та практика змішаного навчання : монографія / В. М. Кухаренко [та ін.] ; дар. В. М. Кухаренко ; ред. В. М. Кухаренко ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. — 284 с.


Довідник абітурієнта - 2016 НТУ «ХПІ»

Довідник абітурієнта - 2016 НТУ “ХПІ” / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т ; уклад. Є. І. Сокол [та ін.] ; ред. Є. І. Сокол. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. — 154 с.


Ярмарок робочих місць «Політех - 2018»

Ярмарок робочих місць “Політех - 2018” / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т ; уклад.: Д. Д. Чевелева [та ін.]. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2018. — 56 с.


Техніка адміністративної діяльності

Техніка адміністративної діяльності : навч.-метод. посібник / О. Г. Романовський [та ін.] ; заг. ред. О. Г. Романовський ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн.
ун-т. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. — 120 с.


Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти

Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. пр. : за матер. Міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів та молодих вчених “Психолого-педагогічні аспекти формування управлінського потенціалу сучасної молоді: теорія і практика”, 21 жовт. 2015 р. : присвяч. 130-річчю з дня заснування НТУ “ХПІ” та 15-річчю каф. Педагогіки та психології управління соціальними системами НТУ “ХПІ”. Вип. 44 (48) / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т ; ред.: Л. Л. Товажнянський, О. Г. Романовський. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. — 403 с.


Професійна свідомість майбутнього вчителя: психосемантичний та розвивальний аспекти

Шевченко, Н. Ф. Професійна свідомість майбутнього вчителя: психосемантичний та розвивальний аспекти : монографія / Н. Ф. Шевченко, О. І. Чепішко ; ЗНУ. — Запоріжжя : Запорізький нац. ун-т, 2015. — 198 с.


Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти

Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. пр. Вип. 23-24 (27-28) / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т, АПНУ ; ред.: Л. Л. Товажнянський, О. Г. Романовський. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2009. — 496 с.


Концепція та програма якісного оновлення кадрового потенціалу Національного технічного університету

Товажнянський, Л. Л. Концепція та програма якісного оновлення кадрового потенціалу Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” на 2002-2010 роки / Л. Л. Товажнянський, А. П. Марченко, А. Ф. Шеховцов ; дар. Г. І. Гринь. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2002. — 92 с.


Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» = National technical university «Kharkiv polytechnical institute» / дар. В. Г. Камчатний ; ред.: А. Гаврилюк, А. В’яла ; пер.: Г. Притиченко, Т. Ільченко. — Київ : Логос Україна, 2017. — 416 с.


Издательский бизнес изнутри

Верба, Т. М. Издательский бизнес изнутри : От рукописи к бестселлеру: пошаговое руководство по подготовке книги к печати, производству и продвижению : Профессиональные советы от издательства деловой литературы “Баланс Бизнес Букс” / Т. М. Верба. — Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2015. — 208 с.


25-ліття Програми імені Фулбрайта в Україні

​25-ліття Програми імені Фулбрайта в Україні = Fulbright Ukraine at 25 : зб. есеїв / дар. М. Коломиєць ; пер. з англ. Т. Некряч ; ред.: О. Галета [та ін.]. — Київ : АДЕФ-Україна, 2017. — 256 с.


Сучасні проблеми науки та освіти

Сучасні проблеми науки та освіти : 5 Міжнар. міждисциплінарна наук.-практ. конф., 30 квіт. 10 трав. 2004 р., м. Алушта : 350-річчю м. Харкова присвяч. / Харківський нац. ун-т ; дар. Г. І. Гринь. Харків : [б. и.], 2004. — 270 с.


Сторінки