Освіта. Наука. Педагогіка

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Криптологія

Курко, М. Н. Криптологія : навч. посібник / М. Н. Курко, П. М. Лісовський, Ю. П. Лісовська. — Київ : Кондор, 2020. — 248 с.


Тренеру з питань європейської інтеграції

Тренеру з питань європейської інтеграції : навч. посібник / В. М. Кухаренко [и др.] ; заг. ред. В. М. Кухаренко ; НАДУ, НТУ “ХПІ”, Університет Лондон Метрополітан. — Київ : Міленіум, 2009. — 606 с.

 


Хто є хто на Харківщині. Видатні земляки

Хто є хто на Харківщині. Видатні земляки : до 75-річчя утворення Харківської обл. / упоряд. В. В. Болгов. — К. : Українська академія геральдики, товарного знаку та логотипу, 2007. — Хто є хто на Харківщині, Вип. 3. — С. 138-139


W kierunku spoleczno-gospodarczego rozwoju. Wybrane zagadnienia

W kierunku spoleczno-gospodarczego rozwoju. Wybrane zagadnienia / Wyźsza Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie, Vysoka škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove ; дар. С. М. Пазиніч ; наук. ред. Z. Nowakowski [et al.]. — Warszawa : Mega-Plast, 2011. — 332 с.


Perspektive Unternehmensberatung

Perspektive Unternehmensberatung : das Expertenbuch zum Einstieg / дар. А. В. Мартыненко. — München : E-fellows.net, 2008. — 279 S.


Аналітичний звіт

Аналітичний звіт за результатами першого року проведення експерименту із запровадження пілотного проєкту у закладах фахової передвищої та вищої освіти з підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти / заг. ред.: О. Давліканова [та ін.]. — Київ : НМЦ , 2020. — 98 с. : іл.


Екстрене дистанційне навчання в Україні

Кухаренко, В. М. Екстрене дистанційне навчання в Україні : кол. монографія / В. М. Кухаренко, В. В. Бондаренко ; НТУ “ХПІ”, ХНАДУ. — Харків : Міська друкарня, 2020. — 409 с.


Організаційний розвиток: теорія, методологія, практика

Дорошук, Г. А. Організаційний розвиток: теорія, методологія, практика : монографія : присвячено 100-річчю Одеського національного політехнічного університету / Г. А. Дорошук ; ОНПУ. — Одеса : Освіта України, 2019. — 367 с. : табл., рис.


Організаційно-методичне забезпечення моніторингових досліджень якості загальної середньої освіти

Організаційно-методичне забезпечення моніторингових досліджень якості загальної середньої освіти : монографія / О. І. Ляшенко [та ін.] ; Інститут педагогіки НАПН України. — Київ : Педагогічна думка, 2013. — 160 с. : табл., рис. 


Сторінки