Освіта. Наука. Педагогіка

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Тезаурусы модернизации лидерства в условиях вуза

Фурманец, Б. И. Тезаурусы модернизации лидерства в условиях вуза : монография / Б. И. Фурманец, Л. Н. Грень ; дар. Б. И. Фурманец ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. —​  Харків : Іванченко І. С., 2018. — 168 с.


Основи паблік рилейшнз

Романовський, О. Г. Основи паблік рилейшнз : навч. посібник / О. Г. Романовський, Н. В. Середа, Є. В. Воробйова ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. —​  Харків : НТУ “ХПІ”, 2018. — 174 с.


Вісник Національного університету «Львівська політехніка». № 875

Національний університет “Львівська політехніка”. Вісник Національного університету “Львівська політехніка” : зб. наук. пр. / НУ «ЛП». № 875 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / відп. ред. О. Є. Кузьмін. —​  Львів : Львівська політехніка, 2017. — 443 с.


Профорієнтація

Профорієнтація : навч. посібник / КНУ ; упоряд. Г. К. Юрчинська. —​  Київ : ВПЦ “Київський університет”, 2016. —  271 с.


Документні ресурси бібліотек

Долбенко, Т. О. Документні ресурси бібліотек : навч. посібник / Т. О. Долбенко, Ю. І. Горбань ; КНУКіМ. —​  Київ : Ліра-К, 2018. — 348 с.


Університетська освіта

Товканець, Г. В. Університетська освіта : навч.-метод. посібник / Г. В. Товканець ; МДУ. —​  Київ : Кондор, 2016. — 186 с.


Стандартизація в документально-інформаційній, бібліотечній, архівній та видавничій справі

Палеха, Ю. І. Стандартизація в документально-інформаційній, бібліотечній, архівній та видавничій справі : навч. посібник / Ю. І. Палеха, І. В. Смоловик, М. В. Геращенко ; ЄУ. — Київ : Ліра-К, 2018. — 220 с.


Правила прийому до Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» в 2018 році

Правила прийому до Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» в 2018 році / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. —​ Харків : НТУ «ХПІ», 2018. — 100 с.


Основи науково-дослідної роботи: конкурентоспроможне подання результатів наукової та творчої діяльності

Стеценко, М. С. Основи науково-дослідної роботи: конкурентоспроможне подання результатів наукової та творчої діяльності : навч.-практ. посібник / М. С. Стеценко, Ю. І. Палеха ; заг. ред. Ю. І. Палеха. —​  Київ : Ліра-К, 2018. — 208 с.


Педагогика лидерства

Романовский, А. Г. Педагогика лидерства : монография ​/ А. Г. Романовский, В. Е. Михайличенко, Л. Н. Грень ; дар. В. Е. Михайличенко ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. — Харьков : Бровин А. В., 2018. — 500 с.

 


Дистанційне навчання

Кухаренко, В. М. Дистанційне навчання : енциклопедичне видання : навч.-метод. посібник / В. М. Кухаренко ; дар. В. О. Кравец ; АПНУ, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання. —​  Київ : Комп’ютер, 2007. — 128 с.


Формування лідерської позиції майбутніх інженерів у закладах вищої технічної освіти

Формування лідерської позиції майбутніх інженерів у закладах вищої технічної освіти : навч. посібник / О. Г. Романовський [та ін.] ; дар. І. В. Костиря ; Харківський політехнічний ін‑т, нац. техн. ун-т. —​ Харків : ФОП Панов А. М., 2018. — 195 с.


Семья. Род. Нация

Семья. Род. Нация : из серии выставок в рамках проекта “Харьковские династии” / дар. А. П. Марченко. —  [Б. м. : б. и.], 2013. — 22 с.


Факультет соціально-гуманітарних технологій НТУ «ХПІ». Історія. Досягнення. Перспективи

Факультет соціально-гуманітарних технологій НТУ «ХПІ». Історія. Досягнення. Перспективи / А. А. Бадан [та ін.] ; дар. А. В. Кіпенський ; заг. ред. А. В. Кіпенський ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : Друкарня Мадрид, 2017. — 204 с.


Сторінки