Освіта. Наука. Педагогіка

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Друкарня Бердичівського монастиря босих кармелітів. Історія та видавнича діяльність, 1758-1844

Ціборовська-Римарович, І. О. Друкарня Бердичівського монастиря босих кармелітів. Історія та видавнича діяльність, 1758-1844 / І. О. Ціборовська-Римарович ; НАНУ, НБУВ. — Київ : Академперіодика, 2019. — 652 с.


Праці викладачів та професорів

Праці викладачів та професорів Національного університету “Києво-Могилянська академія” 2014-2016 рр. : бібліогр. покажч. / НаУКМА ; уклад. Н. Г. Павлів. — Київ : НаУКМА, 2019. — 301 с.


Национальный технический университет “Харьковский политехнический институт” : фотоальбом

Товажнянский, Л. Л. Национальный технический университет “Харьковский политехнический институт” : фотоальбом / Л. Л. Товажнянский, Г. В. Лисачук, И. М. Шептун ; общ. ред. Л. Л. Товажнянский ; НТУ “ХПИ”. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2012. — 212 с.


Профессор Пихтовников Ростислав Вячеславович

Профессор Пихтовников Ростислав Вячеславович : биобиблиогр. указ. / НАУ им. Н. Е. Жуковского “ХАИ” ; дар. Н. М. Ткаченко ; сост.: Н. М. Ткаченко, И. В. Олейник, К. М. Ямпольская. — Харьков : ХАИ, 2019. — 96 с. : ил.


Державні премії України в галузі науки і техніки : погляд на п’ятдесятирічну історію

Державні премії України в галузі науки і техніки : погляд на п’ятдесятирічну історію / дар. А. П. Марченко ; упоряд.: В. С. Стогній, О. І. Жданенко, О. В. Маруня ; автор передмови Б. Є. Патон. — Київ : Промінь, 2020. — 447 с.


Правила прийому в 2020 році

Правила прийому до Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” в 2020 році (зі змінами) / НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2020. — 88 с.


Непрерывное воспитание и гуманизация в системе образования — суть социально-экономического и духовного возрождения общества. Концепция

Вершинина, Е. М. Непрерывное воспитание и гуманизация в системе образования — суть социально-экономического и духовного возрождения общества. Концепция / Е. М. Вершинина ; ХОБФИЗИТ. — Харьков : Регион-Информ, 2004. — 432 с. : табл., схемы. — (Общество третьего тысячелетия).


Университетское образование в Украине

Хрипунова, А. Л. Университетское образование в Украине : учеб. пособие для иностранных студ. / А. Л. Хрипунова, Н. В. Северин ; дар. Н. В. Северин ; НТУ “ХПИ”. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2020. — 180 с.


Методика викладання у вищій школі

Пономарьов, О. С. Методика викладання у вищій школі : навч.-метод. посібник / О. С. Пономарьов, Л. М. Грень, С. М. Резнік ; НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. — 192 с.


Дорогу осилит идущий

Дорогу осилит идущий … : 25-летию ХГУ “НУА” монография / Е. В. Астахова [и др.] ; общ. ред. Е. В. Астахова ; НУА. — Харьков : НУА, 2015. — 646 с.


Вісник Чернігівського національного педагогічного університету Вип. 153

Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / ЧНПУ. Вип. 153 : Педагогічні науки / відп. ред. В. О. Дятлов. — Чернігів : ЧНПУ, 2018. — 172 с.


Методологія наукових досліджень

Ладанюк, А. П. Методологія наукових досліджень : навч. посібник / А. П. Ладанюк, Л. О. Власенко, В. Д. Кишенько ; НУХТ. —​ Київ : Ліра-К, 2018. — 352 с.


Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Вип. 138

Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету : присвячується 100-річчю фізико-математичного фак. / ЧНПУ. Вип. 138 : Педагогічні науки / відп. ред. В. О. Дятлов. —​ Чернігів : ЧНПУ, 2016. — 212 с.


Сторінки