Освіта. Наука. Педагогіка

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Інноваційні педагогічні технології у вищій школі

Інноваційні педагогічні технології у вищій школі : зб. науково-методичних пр. : до 125-річчя НТУ “ХПІ” / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т ; ред.: О. Г. Романовський, Ю. І. Панфілов. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2010. — 212 с.


Національна академія наук України: структура, динаміка та ефективність наукового потенціалу

Національна академія наук України: структура, динаміка та ефективність наукового потенціалу : стат. та наукометричний аналіз / Б. А. Маліцький [та ін.] ; дар. Л. Л. Товажнянський ; гол. ред. В. Л. Богданов ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та історії науки. — Київ : Фенікс, 2014. — 142 с.


Еліта держави — видатні випускники Національного технічного університету ''Харківський політехнічний інститут''

Еліта держави - видатні випускники Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" : присвячується 125-річчю з дня заснування Національного технічного ун-ту "Харківський політехнічний ін-т" / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т ; упоряд. Л. Л. Товажнянський [та ін.] ; ред. С. Землянська. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2010. — 188 с.


Наука і освіта

Наука і освіта = Research and Education : зб. наук. пр. : до 40-річчя співпраці Національного техн. ун-ту "Харківський політехнічний ін-т" та Мішкольцького ун-ту / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т ; відп. ред. Л. Л. Товажнянський. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2004. — 398 с.


Непрерывное образование в объективе времени

Непрерывное образование в объективе времени : монография / ЛГУ, НИИ соц.-экон. и пед. проблем непрерывного образования , Народная украинская академия ; науч. ред.: Н. А. Лобанов, В. Н. Скворцов. — Санкт-Петербург : ЛГУ ; Харьков : [б. и.], 2014. — 236 с.


Hochschulreform in Europa – konkret

Hochschulreform in Europa — konkret : Österreichs Universitäten auf dem Weg vom Gesetz zur Realität / hrsg.: S. Titscher, S. Höllinger. — Opladen : Leske+Budrich, 2003. — 366 S.


The Road to Life. An Epic of Education

Makarenko A. S. The Road to Life. An Epic of Education / A. S. Makarenko. Bd. 2 / ubers T. Litvinov. — Moscow : Progress Publishers, 1973. — 454 p.


The Road to Life

Makarenko A. S. The Road to Life. An Epic of Education / A. S. Makarenko. Bd. 1 / ubers T. Litvinov. — Moscow : Progress Publishers, 1973. — 276 p.


Die österreichische Universitätsreform

Die österreichische Universitätsreform : Zur Implementierung des Universitätsgesetzes 2002 / hrsg.: S. Höllinger, S. Titscher. — Wien : WUV Universitätsverlag, 2004. — 452 S.


Это наша с тобой биография

Это наша с тобой биография : Очерки истории студенческого строительного движения Харьковщины / сост. М. П. Дуравкин [и др.]. — Харьков : Точка, 2008. — 112 с.


Сторінки