Освіта. Наука. Педагогіка

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

ENGITEC: achieved results, outcomes and recommendations

ENGITEC: achieved results, outcomes and recommendations = ENGITEC: досягнуті результати, висновки та рекомендації : monograph / ed. S. L. Eshkabilov ; дар. А. П. Марченко. — Dnipropetrovsk : Driant, 2015. — 96 p.


Патони: родинна хроніка

Томазов, В. В. Патони: родинна хроніка / В. В. Томазов, М. Ф. Дмитрієнко ; заг. ред. В. А. Смолій​ ; Інститут історії України НАН України. —​ Київ : Академперіодика, 2018. — 316 с.


Тезаурусы модернизации лидерства в условиях вуза

Фурманец, Б. И. Тезаурусы модернизации лидерства в условиях вуза : монография / Б. И. Фурманец, Л. Н. Грень ; дар. Б. И. Фурманец ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. —​  Харків : Іванченко І. С., 2018. — 168 с.


Змішане навчання - інновація XXI сторіччя

Змішане навчання — інновація XXI сторіччя : Міжнародна наук.-практ. конф., м. Харків, 29-30 листоп. 2018 р. : матеріали конф. / НАПНУ, Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т, ХНАДУ, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання, ІМЗО, Всеукраїнська асоціація електронного навчання ; дар. О. О. Труш ; ред. О. О. Труш. —​ Харків : НТУ “ХПІ”, 2018. — 164 с.


Вісник Національного університету «Львівська політехніка». № 875

Національний університет “Львівська політехніка”. Вісник Національного університету “Львівська політехніка” : зб. наук. пр. / НУ «ЛП». № 875 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / відп. ред. О. Є. Кузьмін. —​  Львів : Львівська політехніка, 2017. — 443 с.


Робота з персоналом організацій

Робота з персоналом  ​організацій: навч. посібник / О. В. Бутиліна [та ін.] ; ред. І. П. Рущенко ; ХНУВС. —​ Харків : Форт, 2013. — 460 с.


Новые трюки с обычными штуками

Новые трюки с обычными штуками : 2000 способов сэкономить время и деньги с помощью самых простых вещей : пер. с англ. / дар. В. В. Березуцкий ; гл. ред. Н. Дорошенко. — [Б. м.] : ИД Ридерз Дайджест, 2007. — 320 с.


Документні ресурси бібліотек

Долбенко, Т. О. Документні ресурси бібліотек : навч. посібник / Т. О. Долбенко, Ю. І. Горбань ; КНУКіМ. —​  Київ : Ліра-К, 2018. — 348 с.


Национальный технический университет “Харьковский политехнический институт”

Товажнянский, Л. Л. Национальный технический университет “Харьковский политехнический институт” : фотоальбом : посвящается 125-летию НТУ “ХПИ” / Л. Л. Товажнянский, Г. В. Лисачук, И. М. Шептун ; дар. В. В. Березуцкий ; общ. ред. Л. Л. Товажнянский. —​  Харьков : НТУ “ХПИ”, 2010. — 212 с.


Стандартизація в документально-інформаційній, бібліотечній, архівній та видавничій справі

Палеха, Ю. І. Стандартизація в документально-інформаційній, бібліотечній, архівній та видавничій справі : навч. посібник / Ю. І. Палеха, І. В. Смоловик, М. В. Геращенко ; ЄУ. — Київ : Ліра-К, 2018. — 220 с.


Моделювання професійної діяльності фахівця

Пономарьов, О. С. Моделювання професійної діяльності фахівця : дистанційний курс / О. С. Пономарьов, Т. О. Краснорудська ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. —​  Харків : НТУ “ХПІ”, 2018. — 92 с.


Основи науково-дослідної роботи: конкурентоспроможне подання результатів наукової та творчої діяльності

Стеценко, М. С. Основи науково-дослідної роботи: конкурентоспроможне подання результатів наукової та творчої діяльності : навч.-практ. посібник / М. С. Стеценко, Ю. І. Палеха ; заг. ред. Ю. І. Палеха. —​  Київ : Ліра-К, 2018. — 208 с.


Методологія наукових досліджень

Шишкіна, Є. К. Методологія наукових досліджень : навч. посібник / Є. К. Шишкіна, О. О. Носирєв ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун‑т. —​  Харків : Діса плюс, 2014. — 200 с.


Дистанційне навчання

Кухаренко, В. М. Дистанційне навчання : енциклопедичне видання : навч.-метод. посібник / В. М. Кухаренко ; дар. В. О. Кравец ; АПНУ, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання. —​  Київ : Комп’ютер, 2007. — 128 с.


Сторінки