Освіта. Наука. Педагогіка

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Образование и наука в структуре современного российского общества

Образование и наука в структуре современного российского общества : материалы Междунар. науч.-практ. конф. профессорско-преподавательского состава и аспирантов, г. Белгород, 16-18 апр. 2013 г. : посвящ. 35‑летию ун-та / БУКЭП ; дар. А. П. Марченко. — Белгород : БУКЭП, 2013. — 211 с.


Університетська освіта

Товканець, Г. В. Університетська освіта : навч.-метод. посібник / Г. В. Товканець ; МДУ. —​  Київ : Кондор, 2016. — 186 с.


Правила прийому до Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» в 2018 році

Правила прийому до Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» в 2018 році / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. —​ Харків : НТУ «ХПІ», 2018. — 100 с.


Педагогика лидерства

Романовский, А. Г. Педагогика лидерства : монография ​/ А. Г. Романовский, В. Е. Михайличенко, Л. Н. Грень ; дар. В. Е. Михайличенко ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. — Харьков : Бровин А. В., 2018. — 500 с.

 


Ярмарок робочих місць «Політех - 2018»

Ярмарок робочих місць “Політех - 2018” / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т ; уклад.: Д. Д. Чевелева [та ін.]. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2018. — 56 с.


Формування лідерської позиції майбутніх інженерів у закладах вищої технічної освіти

Формування лідерської позиції майбутніх інженерів у закладах вищої технічної освіти : навч. посібник / О. Г. Романовський [та ін.] ; дар. І. В. Костиря ; Харківський політехнічний ін‑т, нац. техн. ун-т. —​ Харків : ФОП Панов А. М., 2018. — 195 с.


Професійна свідомість майбутнього вчителя: психосемантичний та розвивальний аспекти

Шевченко, Н. Ф. Професійна свідомість майбутнього вчителя: психосемантичний та розвивальний аспекти : монографія / Н. Ф. Шевченко, О. І. Чепішко ; ЗНУ. — Запоріжжя : Запорізький нац. ун-т, 2015. — 198 с.


Факультет соціально-гуманітарних технологій НТУ «ХПІ». Історія. Досягнення. Перспективи

Факультет соціально-гуманітарних технологій НТУ «ХПІ». Історія. Досягнення. Перспективи / А. А. Бадан [та ін.] ; дар. А. В. Кіпенський ; заг. ред. А. В. Кіпенський ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : Друкарня Мадрид, 2017. — 204 с.


Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» = National technical university «Kharkiv polytechnical institute» / дар. В. Г. Камчатний ; ред.: А. Гаврилюк, А. В’яла ; пер.: Г. Притиченко, Т. Ільченко. — Київ : Логос Україна, 2017. — 416 с.


25-ліття Програми імені Фулбрайта в Україні

​25-ліття Програми імені Фулбрайта в Україні = Fulbright Ukraine at 25 : зб. есеїв / дар. М. Коломиєць ; пер. з англ. Т. Некряч ; ред.: О. Галета [та ін.]. — Київ : АДЕФ-Україна, 2017. — 256 с.


Сторінки