Освіта. Наука. Педагогіка

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Криптологія

Курко, М. Н. Криптологія : навч. посібник / М. Н. Курко, П. М. Лісовський, Ю. П. Лісовська. — Київ : Кондор, 2020. — 248 с.


Фізична культура і спорт Харківського Політеху

Фізична культура і спорт Харківського Політеху. Історія. Досягнення. Перспективи / О. В. Білоус [та ін.] ; дар.: А. В. Кіпенський, В. М. Скляр ; заг. ред.: А. В. Кіпенський, В. М. Скляр ; НТУ “ХПІ”. — Харків : Друкарня Мадрид, 2020. — 186 с.


Друкарня Бердичівського монастиря босих кармелітів. Історія та видавнича діяльність, 1758-1844

Ціборовська-Римарович, І. О. Друкарня Бердичівського монастиря босих кармелітів. Історія та видавнича діяльність, 1758-1844 / І. О. Ціборовська-Римарович ; НАНУ, НБУВ. — Київ : Академперіодика, 2019. — 652 с.


Национальный технический университет “Харьковский политехнический институт” : фотоальбом

Товажнянский, Л. Л. Национальный технический университет “Харьковский политехнический институт” : фотоальбом / Л. Л. Товажнянский, Г. В. Лисачук, И. М. Шептун ; общ. ред. Л. Л. Товажнянский ; НТУ “ХПИ”. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2012. — 212 с.


Аналітичний звіт

Аналітичний звіт за результатами першого року проведення експерименту із запровадження пілотного проєкту у закладах фахової передвищої та вищої освіти з підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти / заг. ред.: О. Давліканова [та ін.]. — Київ : НМЦ , 2020. — 98 с. : іл.


Державні премії України в галузі науки і техніки : погляд на п’ятдесятирічну історію

Державні премії України в галузі науки і техніки : погляд на п’ятдесятирічну історію / дар. А. П. Марченко ; упоряд.: В. С. Стогній, О. І. Жданенко, О. В. Маруня ; автор передмови Б. Є. Патон. — Київ : Промінь, 2020. — 447 с.


Непрерывное воспитание и гуманизация в системе образования — суть социально-экономического и духовного возрождения общества. Концепция

Вершинина, Е. М. Непрерывное воспитание и гуманизация в системе образования — суть социально-экономического и духовного возрождения общества. Концепция / Е. М. Вершинина ; ХОБФИЗИТ. — Харьков : Регион-Информ, 2004. — 432 с. : табл., схемы. — (Общество третьего тысячелетия).


Университетское образование в Украине

Хрипунова, А. Л. Университетское образование в Украине : учеб. пособие для иностранных студ. / А. Л. Хрипунова, Н. В. Северин ; дар. Н. В. Северин ; НТУ “ХПИ”. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2020. — 180 с.


Екстрене дистанційне навчання в Україні

Кухаренко, В. М. Екстрене дистанційне навчання в Україні : кол. монографія / В. М. Кухаренко, В. В. Бондаренко ; НТУ “ХПІ”, ХНАДУ. — Харків : Міська друкарня, 2020. — 409 с.


Дорогу осилит идущий

Дорогу осилит идущий … : 25-летию ХГУ “НУА” монография / Е. В. Астахова [и др.] ; общ. ред. Е. В. Астахова ; НУА. — Харьков : НУА, 2015. — 646 с.


Організаційно-методичне забезпечення моніторингових досліджень якості загальної середньої освіти

Організаційно-методичне забезпечення моніторингових досліджень якості загальної середньої освіти : монографія / О. І. Ляшенко [та ін.] ; Інститут педагогіки НАПН України. — Київ : Педагогічна думка, 2013. — 160 с. : табл., рис. 


Сторінки