Освіта. Наука. Педагогіка

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Професійна свідомість майбутнього вчителя: психосемантичний та розвивальний аспекти

Шевченко, Н. Ф. Професійна свідомість майбутнього вчителя: психосемантичний та розвивальний аспекти : монографія / Н. Ф. Шевченко, О. І. Чепішко ; ЗНУ. — Запоріжжя : Запорізький нац. ун-т, 2015. — 198 с.


Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти

Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. пр. Вип. 23-24 (27-28) / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т, АПНУ ; ред.: Л. Л. Товажнянський, О. Г. Романовський. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2009. — 496 с.


Концепція та програма якісного оновлення кадрового потенціалу Національного технічного університету

Товажнянський, Л. Л. Концепція та програма якісного оновлення кадрового потенціалу Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” на 2002-2010 роки / Л. Л. Товажнянський, А. П. Марченко, А. Ф. Шеховцов ; дар. Г. І. Гринь. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2002. — 92 с.


Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» = National technical university «Kharkiv polytechnical institute» / дар. В. Г. Камчатний ; ред.: А. Гаврилюк, А. В’яла ; пер.: Г. Притиченко, Т. Ільченко. — Київ : Логос Україна, 2017. — 416 с.


Издательский бизнес изнутри

Верба, Т. М. Издательский бизнес изнутри : От рукописи к бестселлеру: пошаговое руководство по подготовке книги к печати, производству и продвижению : Профессиональные советы от издательства деловой литературы “Баланс Бизнес Букс” / Т. М. Верба. — Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2015. — 208 с.


25-ліття Програми імені Фулбрайта в Україні

​25-ліття Програми імені Фулбрайта в Україні = Fulbright Ukraine at 25 : зб. есеїв / дар. М. Коломиєць ; пер. з англ. Т. Некряч ; ред.: О. Галета [та ін.]. — Київ : АДЕФ-Україна, 2017. — 256 с.


Сучасні проблеми науки та освіти

Сучасні проблеми науки та освіти : 5 Міжнар. міждисциплінарна наук.-практ. конф., 30 квіт. 10 трав. 2004 р., м. Алушта : 350-річчю м. Харкова присвяч. / Харківський нац. ун-т ; дар. Г. І. Гринь. Харків : [б. и.], 2004. — 270 с.


Вища технічна освіта України і Болонський процес

Вища технічна освіта України і Болонський процес : програма Всеукраїнської наради ректорів вищих техн. навч. закл., 17-18 берез. 2004 р. / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т ; дар. Г. І. Гринь. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2004. — 8 с.


Теорія та практика змішаного навчання

Теорія та практика змішаного навчання : монографія / В. М. Кухаренко [та ін.] ; дар. В. М. Кухаренко ; ред. В. М. Кухаренко ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. — 284 с.


Стратегії інноваційного розвитку економіки: бізнес, наука, освіта

Стратегії інноваційного розвитку економіки: бізнес, наука, освіта : програма ІІ Міжнар. наук.-практ. конф.,07-10 квітня 2010 р. : з нагоди 125 річчя НТУ "ХПІ", 60 річчя каф. організації виробництва та управління персоналом та 15 річниці заснування економічного факультету / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т, Таврійський нац. ун-т, Харківський соціально-екон. ін-т, Мішкольцький ун-т, Петрошанський ун-т, ВДТУ. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2010. — 64 с.


Довідник абітурієнта - 2016 НТУ «ХПІ»

Довідник абітурієнта - 2016 НТУ “ХПІ” / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т ; уклад. Є. І. Сокол [та ін.] ; ред. Є. І. Сокол. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. — 154 с.


Науково-інформаційний вісник

Науково-інформаційний вісник. № 1(67) : січень-лютий / АН ВОУ ; дар. Г. І. Гринь ; гол. ред. І. С. Зозуля. — Київ : АН ВО України, 2010. — 176 с.


Техніка адміністративної діяльності

Техніка адміністративної діяльності : навч.-метод. посібник / О. Г. Романовський [та ін.] ; заг. ред. О. Г. Романовський ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн.
ун-т. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. — 120 с.


Харківський Гвардійський ордена Червоної Зірки інститут танкових військ

Харківський Гвардійський ордена Червоної Зірки інститут танкових військ ім. Верховної Ради України НТУ “ХПІ”. Факультет радіаційного, хімічного, біологічного захисту та екології. 1994-2004 / дар. Г. І. Гринь ; дар. Г. І. Гринь. — Харків : НТУ “ХПІ”, [2004]. — 11 с.


Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти

Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. пр. : за матер. Міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів та молодих вчених “Психолого-педагогічні аспекти формування управлінського потенціалу сучасної молоді: теорія і практика”, 21 жовт. 2015 р. : присвяч. 130-річчю з дня заснування НТУ “ХПІ” та 15-річчю каф. Педагогіки та психології управління соціальними системами НТУ “ХПІ”. Вип. 44 (48) / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т ; ред.: Л. Л. Товажнянський, О. Г. Романовський. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. — 403 с.


Сторінки