Філософія. Психологія

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Чоловік як еволюційна інновація?

Комарек, Станіслав. Чоловік як еволюційна інновація? Есеї про чоловічу природу, сексуальність, життєві стратегії та метаморфози маскулінності / С. Комарек ; дар. С. К. Шелковий ; пер. з чес.: О. Крушинська, Т. Окопна. — Львів : Апріорі, 2018. — 432 с. 


Психология: практикум

Психология: практикум : учеб. пособие / А. Г. Романовский [и др.] ; дар. А. Г. Романовский ; НТУ “ХПИ”. —​ Харьков : Точка, 2014. — 184 с.


Філософія в сучасному світі

Філософія в сучасному світі : матеріали міського міжвуз. наук.-практ. семінару : Філософські читання, присвяч. Всесвітньому дню філософії та 20-річчю ф-ту соціально-гуманітарних технологій Національного технічного ун-ту “Харківський політехнічний інститут”, 18-19 листоп. 2016 р. / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т, ХНУБА, АВІНК, ХНАДІК ; НТУ “ХПІ”. — Харків : Точка, 2016. — 127 с.


Емоційний інтелект

Ґоулман, Д. Емоційний інтелект = Emotional Intelligence : [кн., яка змінює уявлення про те, що означає бути розумним] / Д. Ґоулман ; пер. з англ. С.-Л. Гуменецька. —​ Харків : Віват, 2018. — 512 с.


Psychology of a leader’s managerial activity : text of the lectures for students of higher education establishments

Romanovskyi, O. G. Psychology of a leader’s managerial activity : text of the lectures for students of higher education establishments / O. G. Romanovskyi, L. M. Gren’, A. Ye. Knysh ; ed. O. G. Romanovsky ; рец.: O. A. Ihnatyuk, T. B. Khomulenko ; National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”. — Electronic text data. - Kharkiv : NTU “KhPI”, 2015. — 116 p.


Методологічні проблеми наукової психології

Рибалка, В. В. Методологічні проблеми наукової психології : посібник / В. В. Рибалка ; дар. В. В. Рибалка ; Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих. —​ Київ : Талком, 2017. — ​245 с.


Мысли

Новиков, Б. В. Мысли : монография / Б. В. Новиков. — Киев : Мироновская типография, 2012. — 496 с.


О сновидениях

Фрейд, З. О сновидениях : пер. с нем. / З. Фрейд. — Харьков : Фолио, 2005. — 414 с.


По ту сторону добра и зла

Ницше, Ф. По ту сторону добра и зла : пер. с нем. / Ф. Ницше ; сост., авт. предисл., авт. примеч. М. А. Блюменкранц. —​ Москва : ЭКСМО, 2016. — ​848 с.


Психологія інновацій та реклами

Закалик, Г. М. Психологія інновацій та реклами : навч. посібник / Г. М. Закалик, Н. В. Партико ; НУ “ЛП”. — Львів : Львівська політехніка, 2019. — 248 с.


Ніколи не їжте наодинці та інші секрети успіху завдяки широкому колу знайомств

Феррацці, К. Ніколи не їжте наодинці та інші секрети успіху завдяки широкому колу знайомств = Never Eat Alone, Expanded and Updated / К. Феррацці, Т. Рез ; дар. О. В. Одноволикова ; пер. з англ. І. Грипа. —​ Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. — ​350 с.


Український національний костюм та інформація: філософський і культурологічний вимір

Андрушко, Л. В. Український національний костюм та інформація: філософський і культурологічний вимір : монографія / Л. В. Андрушко ; дар. Л. В. Андрушко. — Київ : ТОВ Юрка Любченка, 2016. — 212 с.


Простір сенсу

Простір сенсу / дар. Ю. Пісковський ; уклад. Ю. Пісковський. —​ Київ : КВІЦ, 2019. — ​384 с.


Основи філософії освіти

Пономарьов, О. С. Основи філософії освіти : навч.- метод. посібник / О. С. Пономарьов ; НТУ “ХПІ”. — Харків : Підручник НТУ “ХПІ”, 2016. — 192 с.


Філософські поради

Пазиніч, С. М. Філософські поради / С. М. Пазиніч. —​ Харків : Видавець Олександр Савчук, 2019. — 344 с.


Сторінки