Філософія. Психологія

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Логика

Логика : хрестоматия / дар. Ю. Н. Главчева ; авт.- сост. С. Д. Цалин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Харьков : Факт, 2009. — 861 с.


Психологія тимбілдингу

Психологія тимбілдингу: навч. посібник / О. Г. Романовський [та ін.] ; дар.: О. Г. Романовський [та ін.] ; НТУ “ХПІ”. — Харків : Друкарня Мадрид, 2017. — 92 с. : табл., рис.


Філософія в сучасному світі : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф.

Філософія в сучасному світі : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. : Філософські читання, присвяч. Всесвітньому Дню філософії, 75-річчю завершення Другої світової війни та 135-річчю заснування Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”, 20-21 листоп. 2020 р. / НТУ “ХПІ”, КНУ, КУП НАНУ, ХНДІК, Мішкольцький університет ; дар. Я. В. Тарароєв ; гол. ред. Я. В. Тарароєв. — Харків : Друкарня Мадрид, 2020. — 294 с.


Психологія лідерства в бізнесі

Гура, Т. В. Психологія лідерства в бізнесі : навч. посібник / Т. В. Гура, О. Г. Романовський, А. Є. Книш ; дар.: Т. В. Гура, О. Г. Романовський, А. Є. Книш ; НТУ “ХПІ”. — Харків : Друкарня Мадрид, 2017. — 100 с.


Actus Fidei

Пісковський, Ю. Actus Fidei / Ю. Пісковський ; дар. Ю. Пісковський ; ред. Ю. Педан. — Київ : КВІЦ, 2021. — 367 с. : іл.


Книга великих вопросов. Что мы вообще знаем?

Арнц, У. Книга великих вопросов. Что мы вообще знаем? = What the Bleep Do We Know? / У. Арнц, Б. Чейс, М. Висенте ; дар. И. А. Колесникова ; пер. с англ. Е. Мирошниченко. — Москва : София, 2008. — 351 с. : ил. 


Дао физики

Капра, Ф. Дао физики = The Tao of Physics : общие корни современной физики и восточного мистицизма / Ф. Капра ; дар. И. Колесникова ; пер. c англ. В. Г. Трилис. — Москва : София, 2008. — 410 с. : ил.


Філософія в сучасному світі

Філософія в сучасному світі : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. : Філософські читання, присвяч. Всесвітньому Дню філософії та 75-річчю визволення м. Харкова, 16‑17 листоп. 2018 р. / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т, КНУ, КУП НАНУ, ХНУБА, Академія військово-історичних наук і козацтва ГШ СКВ, ХНАДІК ; НТУ “ХПІ”. — Харків : Точка, 2018. — 204 с. : іл. 


Игры, в которые играют люди. Психология человеческих взаимоотношений; Люди которые играют в игры. Психология человеческой судьбы

Берн, Э. Игры, в которые играют люди. Психология человеческих взаимоотношений; Люди которые играют в игры. Психология человеческой судьбы = Games People Play. What do You Say After You Say Hello! : пер. с англ. / Э. Берн ; общ. ред. М. С. Мацковский. — Санкт-Петербург : Лениздат, 1992. — 399 с.


Філософія

Петрушенко, В. Л. Філософія : підручник / В. Л. Петрушенко. — 5-те вид., стер. — Львів : Новий світ — 2000, 2019. — 504 с. : іл. — (Вища освіта в Україні). 


Psychology of Creativity

Hughson, N. I. Psychology of Creativity / N. I. Hughson, R. T. Hughson ; дар. Л. Л. Товажнянский. — Tempe, Arizona : Amazing Books, 2004. — 544 p.


Современные притчи

Наджеми, Р. Э. Современные притчи = Contemporary Parables / Р. Э. Наджеми ; дар. И. А. Колесникова ; пер. с англ. Г. Крылов. — Москва : ИД София, 2004. — 285 с. : ил. 


Вступ до психотерапії

Глива, Є. Вступ до психотерапії : навч. посібник / Є. Глива ; НаУОА. — Острог : Острозька академія ; Київ : Кондор, 2016. — 530 с.


Сторінки