Філософія. Психологія

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Основи філософії інженерної освіти

Чаплигін, О. К. Основи філософії інженерної освіти : навч. посібник / О. К. Чаплигін, О. С. Пономарьов, М. Д. Каслін ; ХНАДУ. — Харків : ХНАДУ, 2018. — 184 с.


Социально-психологические основы построения процесса управления коммуникативными отношениями

Романовский, А. Г. Социально-психологические основы построения процесса управления коммуникативными отношениями : монография / А. Г. Романовский, В. А. Друзь, И. А. Юрьева ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. —​ Харьков : НТУ “ХПИ”, 2008. — 240 с.


Ключ к теософии

Блаватская, Е. П. Ключ к теософии : ясное изложение в форме вопросов и ответов этики, науки и философии, для изучения которых было основано Теософское общество / Е. П. Блаватская​ ; пер.: В. Котиков, К. Зайцев. —​  Киев : [б. и.], 2018. — 300 с.


Вступ до філософії

Вступ до філософії : навч.-метод. посібник / І. В. Владленова [та ін.] ; дар.: І. В. Владленова [та ін.] ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. —​ Харків : Вид-во Іванченка І. С., 2018. — 186 с.


Гносеология

Дольская, О. А. Гносеология : текст лекций по курсу “Философия” / О. А. Дольская ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. —​ Харьков : НТУ “ХПИ”, 2018. — 60 с.


Дари недосконалості

Браун, Б. Дари недосконалості = The Gifts of Imperfection : як полюбити себе таким, який ти є : ваш путівник до повнокровного життя / Б. Браун ; пер. з англ. О. Замойська. — ​Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2017. — 208 с.


Мистики и маги Тибета

Давид-Неэль, А. Мистики и маги Тибета / А. Давид-Неэль ; пер. с фр., авт. предисл. Т. Лещенко-Сухомлина. —​ Москва : Дягилевъ Центръ : ЦДЛ, 1991. — 216 с.


Философия античности

Городыская, О. Н. Философия античности : текст лекций по курсу “Философия” / О. Н. Городыская ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. —​ Харьков : НТУ “ХПИ”, 2018. — 47 с.


Філософія

Данильян, О. Г. Філософія : підручник / О. Г. Данильян, О. П. Дзьобань ; НЮУ ім. Ярослава Мудрого. —​ 2-ге вид., перероб. і доп. —​ Харків : Право, 2018. — 432 с.


Методика викладання психології

Романовський, О. Г. Методика викладання психології : навч.-метод. посібник / О. Г. Романовський, С. М. Резнік ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. —​ Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — 56 с.


Культура ділового спілкування

Культура ділового спілкування : навч. посібник / О. С. Пономарьов [та ін.] ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2018. — 144 с.


Сторінки