Філософія. Психологія

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Філософія

Петрушенко, В. Л. Філософія : підручник / В. Л. Петрушенко. — 5-те вид., стер. — Львів : Новий світ — 2000, 2019. — 504 с. : іл. — (Вища освіта в Україні). 


Современные притчи

Наджеми, Р. Э. Современные притчи = Contemporary Parables / Р. Э. Наджеми ; дар. И. А. Колесникова ; пер. с англ. Г. Крылов. — Москва : ИД София, 2004. — 285 с. : ил. 


Соціальна психологія

Ануфрієва, Н. М. Соціальна психологія : навч. посібник / Н. М. Ануфрієва, Т. М. Зелінська, Н. О. Єрмакова. — Київ : Каравела, 2016. — 370 с.


ONE

Пісковський, Ю. І. ONE / Ю. І. Пісковський. — Київ : КВІЦ, 2020. — 192 с.


Осознание

де Мелло, Э. Осознание = Awareness : медитации, притчи, озарения / Энтони де Мелло ; дар. И. А. Колесникова ; пер. с англ. В. Ковальчук. — Москва : ИД София, 2004. — 254 с.


Логіка

Кислюк, К. В. Логіка : конспект лекцій / К. В. Кислюк. — Київ : Кондор, 2016. — 92 с.


Голографическая Вселенная

Талбот, М. Голографическая Вселенная = The Holographic Universe : новая теория реальности / М. Талбот ; дар. И. А. Колесникова ; пер. c англ. В. Постников. — Москва : София, 2008. — 413 с. : ил.


Поради філософа

Пазиніч, С. М. Поради філософа / С. М. Пазиніч. — Харків : Видавець Олександр Савчук, 2020. — 484 с.


Философия физики и науки

Леонов, В. П. Философия физики и науки : избранные труды / В. П. Леонов. — Харьков : КП городская типография, 2020. — 338 с.


Основи філософії

Данильян, О. Г. Основи філософії : навч. посібник / О. Г. Данильян, В. М. Тараненко ; НЮА ім. Ярослава Мудрого. — Харків : Право, 2003. — 352 с.


Німецький ідеалізм: Німеччина - Україна. До 260-річчя з дня народження Йоганна Баптиста Шада

Німецький ідеалізм: Німеччина - Україна. До 260-річчя з дня народження Йоганна Баптиста Шада : матеріали Міжнар. наук. конф., м. Харків, 18-19 жовт. 2018 р. / ХНУ ім. В. Н. Каразіна, ІФ НАНУ ; дар. Є. В. Глущенко ; відп. за вип. І. В. Карпенко. — Харків : ХНУ, 2018. — 188 с.


Сторінки