Метафізика: проблеми, принципи, поняття

Метафізика: проблеми, принципи, поняття. Лекційний курс : навч. посібник / НУ “ЛП”. — Київ : Каравела, 2020. — 336 с.