Філософія. Психологія

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Методологічні проблеми наукової психології

Рибалка, В. В. Методологічні проблеми наукової психології : посібник / В. В. Рибалка ; дар. В. В. Рибалка ; Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих. —​ Київ : Талком, 2017. — ​245 с.


О сновидениях

Фрейд, З. О сновидениях : пер. с нем. / З. Фрейд. — Харьков : Фолио, 2005. — 414 с.


Социально-психологические основы построения процесса управления коммуникативными отношениями

Романовский, А. Г. Социально-психологические основы построения процесса управления коммуникативными отношениями : монография / А. Г. Романовский, В. А. Друзь, И. А. Юрьева ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. —​ Харьков : НТУ “ХПИ”, 2008. — 240 с.


По ту сторону добра и зла

Ницше, Ф. По ту сторону добра и зла : пер. с нем. / Ф. Ницше ; сост., авт. предисл., авт. примеч. М. А. Блюменкранц. —​ Москва : ЭКСМО, 2016. — ​848 с.


Вступ до філософії

Вступ до філософії : навч.-метод. посібник / І. В. Владленова [та ін.] ; дар.: І. В. Владленова [та ін.] ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. —​ Харків : Вид-во Іванченка І. С., 2018. — 186 с.


Ніколи не їжте наодинці та інші секрети успіху завдяки широкому колу знайомств

Феррацці, К. Ніколи не їжте наодинці та інші секрети успіху завдяки широкому колу знайомств = Never Eat Alone, Expanded and Updated / К. Феррацці, Т. Рез ; дар. О. В. Одноволикова ; пер. з англ. І. Грипа. —​ Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. — ​350 с.


Гносеология

Дольская, О. А. Гносеология : текст лекций по курсу “Философия” / О. А. Дольская ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. —​ Харьков : НТУ “ХПИ”, 2018. — 60 с.


Простір сенсу

Простір сенсу / дар. Ю. Пісковський ; уклад. Ю. Пісковський. —​ Київ : КВІЦ, 2019. — ​384 с.


Мистики и маги Тибета

Давид-Неэль, А. Мистики и маги Тибета / А. Давид-Неэль ; пер. с фр., авт. предисл. Т. Лещенко-Сухомлина. —​ Москва : Дягилевъ Центръ : ЦДЛ, 1991. — 216 с.


Філософські поради

Пазиніч, С. М. Філософські поради / С. М. Пазиніч. —​ Харків : Видавець Олександр Савчук, 2019. — 344 с.


Философия античности

Городыская, О. Н. Философия античности : текст лекций по курсу “Философия” / О. Н. Городыская ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. —​ Харьков : НТУ “ХПИ”, 2018. — 47 с.


Онтология. Философские проблемы сознания

Владленова, И. В. Онтология. Философские проблемы сознания : учеб.-метод. пособие / И. В. Владленова, О. А. Дольская ; НТУ “ХПИ”.  Харьков : Иванченко И. С., 2019. — ​258 с.


Практикум з філософії освіти

Пономарьов, О. С. Практикум з філософії освіти : навч.-метод. посібник / О. С. Пономарьов, І. В. Костиря ; НТУ “ХПІ”.  Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — 104 с.


Женская психология

Хорни, Карен. Женская психология / К. Хорни ; дар. Л. П. Семененко ; пер. с англ. Е. И. Замфир ; науч. ред.: М. М. Решетников, С. М. Черкасов.  Санкт-Петербург : Восточно-Европейский Ин-т Психоанализа, 1993. — 224 с.


Методика викладання психології

Романовський, О. Г. Методика викладання психології : навч.-метод. посібник / О. Г. Романовський, С. М. Резнік ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. —​ Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — 56 с.


Основи філософії інженерної освіти

Чаплигін, О. К. Основи філософії інженерної освіти : навч. посібник / О. К. Чаплигін, О. С. Пономарьов, М. Д. Каслін ; ХНАДУ. — Харків : ХНАДУ, 2018. — 184 с.


Сторінки