Вступ до екологічної футурології

Годзь, Н. Б. Вступ до екологічної футурології : монографія / Н. Б. Годзь ; дар. Н. Б. Годзь ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : Видавець Олександр Савчук, 2017. — 572 с.