Культура ділового спілкування

Культура ділового спілкування : навч. посібник / О. С. Пономарьов [та ін.] ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2018. — 144 с.