Психологія лідерства в бізнесі

Гура, Т. В. Психологія лідерства в бізнесі : навч. посібник / Т. В. Гура, О. Г. Романовський, А. Є. Книш ; дар.: Т. В. Гура, О. Г. Романовський, А. Є. Книш ; НТУ “ХПІ”. — Харків : Друкарня Мадрид, 2017. — 100 с.